Engel44
1103.9K

Cyryl Gundiajew w Kościele Antychrysta. Jedność w Szatanie

Cyryl Gundiajew w Kościele Antychrysta. Jedność w Szatanie 30 maja 2012 r. Astana (Kazachstan) W IV Zjeździe Zwierzchników Religijnych Świata w Kazachstanie wziął udział sergiański fatriarcha* Cyryl …More
Cyryl Gundiajew w Kościele Antychrysta. Jedność w Szatanie
30 maja 2012 r. Astana (Kazachstan)
W IV Zjeździe Zwierzchników Religijnych Świata w Kazachstanie wziął udział sergiański fatriarcha* Cyryl Gundiajew, oraz patriarcha Jerozolimy Teofil.
Występując na ekumenicznym forum Cyryl podkreślił konieczność zachowania wspólnego dążenia wszystkich tradycyjnych religii do tworzenia wspólnego dobra i pokoju na świecie.
Zjazd odbył się w Pałacu Pokoju i Pojednania, który został zbudowany na kształt masońskiej piramidy, gdzie w sali konferencyjnej o nazwie „kolebka” (kolebka Antychrysta) spotkali się przedstawiciele aż 40 państw świata.
W samej piramidzie istnieją pomieszczenia modlitewne w których mogą razem modlić się delegaci różnych religii.
Podczas przemówień muzułmanów, żydów, buddystów jak i samego pseudo patriarchy Cyryla, ani razu nie wspomniano imienia Jezusa Chrystusa. Powszechnie przyjęto tam używać określenia „Najwyższy”.
Podczas Zjazdu powołano „RADĘ 14-stu” największych …More
Acheron shares this
5
Artykuły.
artykułyMore
Artykuły.

artykuły
BAH
We wszystkich kościołach w Polsce w niedzielę 9 września:
....
Przywołując słowa Pawła Apostoła: "Sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy" (Kol 3,15), błogosławimy wszystkim w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
+ Józef Arcybiskup Michalik
Metropolita Przemyski
+ Cyryl
Patriarcha Moskiewski i całej Rusi

>>>
cały dzień widać "owoce" ww. "aktu".More
We wszystkich kościołach w Polsce w niedzielę 9 września:
....
Przywołując słowa Pawła Apostoła: "Sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy" (Kol 3,15), błogosławimy wszystkim w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

+ Józef Arcybiskup Michalik
Metropolita Przemyski

+ Cyryl
Patriarcha Moskiewski i całej Rusi


>>>
cały dzień widać "owoce" ww. "aktu".
RADEK29
tak prawda a Maitreya bedzie z nich najgorszy tylko dlaczego Biskup Michalik sie nabral skoro mowil o zagrozeniu masonerii Boze PRZEBACZ JA TEZ SIE NABRALEM ✍️ 🙏 🙏 🙏 BUDZMY SIE.
Slawek
Wielu uważa że na świecie jest jeden bóg tylko różne ma imiona ,w zależności od religii ...Dlatego trzeba ogłosić jedno wspólne imię dla boga i ...zapanuje miłość na świecie - tak pisze alanowa, swoimi komentarzami zresztą trafia w 10. Gdyby księża cytowali Papieża, ludzie byliby bardziej świadomi swojej wiary. Oto co mówi na temat imienia Boga - BENEDYKT XVI.
Cóż to jednak takiego, „imię Boga"?More
Wielu uważa że na świecie jest jeden bóg tylko różne ma imiona ,w zależności od religii ...Dlatego trzeba ogłosić jedno wspólne imię dla boga i ...zapanuje miłość na świecie - tak pisze alanowa, swoimi komentarzami zresztą trafia w 10. Gdyby księża cytowali Papieża, ludzie byliby bardziej świadomi swojej wiary. Oto co mówi na temat imienia Boga - BENEDYKT XVI.

Cóż to jednak takiego, „imię Boga"?

Gdy mówimy o tym, mamy przed oczyma obraz Mojżesza na pustyni: widzi krzew, który płonie, ale się nie spala. Powodowany ciekawością, zbliża się by przyjrzeć się temu dziwnemu zjawisku i w tym momencie słyszy dochodzący z krzewu głos. Ten głos mówi mu: „Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba" (Wj 3,6). Ten Bóg każe mu wrócić do Egiptu i daje mu polecenie wyprowadzenia ludu Izraela z Egiptu i zaprowadzenia do Ziemi Obiecanej. W imieniu Boga Mojżesz ma się domagać od faraona uwolnienia Izraela. W ówczesnym świecie było jednak wiele bóstw. Mojżesz pyta Go więc o Jego imię, którym ten Bóg się nazywa, by wykazać wobec bóstw swój szczególny autorytet. Idea imienia Boga jest więc najpierw związana ze światem politeistycznym; w tym świecie także ten Bóg musi nadać sobie imię. Jednak Bóg, który powołuje Mojżesza, jest rzeczywiście Bogiem. Rozumiane we właściwym i autentycznym jego sensie słowo „Bóg" nie dopuszcza liczby mnogiej.
Z samej swej istoty Bóg jest jeden tylko. Dlatego nie może On wejść w świat bóstw jako jedno z wielu innych. Nie może mieć imienia pośród innych imion. Toteż odpowiedź Boga zawiera w sobie zarazem odmowę i zgodę. Bóg mówi o sobie po prostu:
„Jestem, który jestem". On jest - nic więcej. Ta odpowiedź jest imieniem i nim nie jest. Dlatego było rzeczą zupełnie słuszną, że w Izraelu tego samookreślenia Boga, którego dopatrywano się w słowie YHWH, nie wypowiadano i nie degradowano go do jednego spośród wielu imion bóstw. I źle się stało, że w nowych przekładach Biblii to imię, które dla Izraela było tajemnicze i niewyrażalne, pisze się tak, jak każde inne, i w ten sposób tajemnicę Boga, który nie ma ani obrazów, ani wypowiadanych imion, ściągnięto do poziomu zwyczajnej rzeczy z domeny powszechnej historii religii.
Jakkolwiek by było - na prośbę Mojżesza Bóg nie dał mu po prostu odmownej odpowiedzi, toteż żeby zrozumieć tę dziwną rzeczywistość imienia i nie-imienia, musimy sobie wyjaśnić, czym jest imię. Moglibyśmy po prostu powiedzieć: imię umożliwia zwracanie się do drugiego, wołanie go. Stwarza relację. Kiedy Adam nadaje nazwy zwierzętom, nie znaczy to, że wyjaśnia ich istotę. On po prostu wprowadza je w świat ludzi, tak żeby mógł je przywoływać. Rozumiemy teraz, co pozytywnego może zawierać w sobie imię Boga: Bóg tworzy pewną relację między sobą i nami. Dzięki imieniu możemy Go wzywać. Nawiązuje relację z nami i nam umożliwia nawiązanie relacji z Nim. A to znaczy, że w jakiś sposób wchodzi w nasz ludzki świat. Można do Niego mówić, a więc można Go też zranić. Bierze na siebie ryzyko nawiązania relacji, bycia z nami.
Jedrek.
annaaurelia — 2012-08-19 10:43:28: powoli, powoli, pokojowo będą robić swoje, a duch ciemności ich będzie prowadził, dopóki się nie obudzimy i nie powiemy DOŚĆ.
===================================================
.....my już nie musimy się obudzać ! -to innym musimy w tym pomagać -bo jeszcze ciągle są w śpiączce medialnej.
annaaurelia
powoli, powoli, pokojowo będą robić swoje, a duch ciemności ich będzie prowadził, dopóki się nie obudzimy i nie powiemy DOŚĆ.
Boże Wszechmogący Broń Nas ode złego Amen.
Króluj nam Chryste, Jedyny Boże, Władco nieba i ziemi.
Błogosławionej niedzieli życzę 🤗More
powoli, powoli, pokojowo będą robić swoje, a duch ciemności ich będzie prowadził, dopóki się nie obudzimy i nie powiemy DOŚĆ.
Boże Wszechmogący Broń Nas ode złego Amen.

Króluj nam Chryste, Jedyny Boże, Władco nieba i ziemi.
Błogosławionej niedzieli życzę 🤗
alanowa
może kilka % Polaków słyszało o naukach postmodernistycznych..Ludzie nie znają swojej religii ,niewielu wiernych rozumie o czym czyta ksiądz.Wierni czują się odrzuceni przez KK dlatego sa otwarci na jeden wspólny kościół ,ale PRAWDZIWY, który nie odrzuci nikogo ,który pomoże ludziom budować lepsze życie ... Trzeba ratować młodych ludzi budząc ich świadomość na wszystkich dostępnych portalach …More
może kilka % Polaków słyszało o naukach postmodernistycznych..Ludzie nie znają swojej religii ,niewielu wiernych rozumie o czym czyta ksiądz.Wierni czują się odrzuceni przez KK dlatego sa otwarci na jeden wspólny kościół ,ale PRAWDZIWY, który nie odrzuci nikogo ,który pomoże ludziom budować lepsze życie ... Trzeba ratować młodych ludzi budząc ich świadomość na wszystkich dostępnych portalach w necie
Jedrek.
alanowa — 2012-08-19 10:19:15: Polacy zostali przygotowani na przyjęcie nowego boga. Odrzucają KK ponieważ nie rozumieją słów kapłanów ...Odrzucają sakramenty ponieważ nic o nich nie wiedza
===================================================
.....Polacy nie tak odrzucają KK-cki -lecz nauki postmodernistyczne ,które zostały przez masonerie wprowadzone do Stolicy Apostolskiej i wprowadzane w czyn …More
alanowa — 2012-08-19 10:19:15: Polacy zostali przygotowani na przyjęcie nowego boga. Odrzucają KK ponieważ nie rozumieją słów kapłanów ...Odrzucają sakramenty ponieważ nic o nich nie wiedza
===================================================
.....Polacy nie tak odrzucają KK-cki -lecz nauki postmodernistyczne ,które zostały przez masonerie wprowadzone do Stolicy Apostolskiej i wprowadzane w czyn przez hierarchów modernistycznych ,którzy odrzucają Królowanie Chrystusa na ziemi -by antychryst zajął Jego miejsce!
alanowa
Polacy zostali przygotowani na przyjęcie nowego boga. Odrzucają KK ponieważ nie rozumieją słów kapłanów ...Odrzucają sakramenty ponieważ nic o nich nie wiedza ..Wielu uważa że na świecie jest jeden bóg tylko różne ma imiona ,w zależności od religii ...Dlatego trzeba ogłosić jedno wspólne imię dla boga i ...zapanuje miłość na świecie
Jedrek.
Typowe kształty i symbole satanistyczne i masońskie -nie mówiąc już o samej inicjatywie ekumunizmu -o której dobrze antychryst wie ze zamiast pojednania przy prawdziwych Kościele Chrystusowym -BURZĄ TEN KOŚCIÓŁ W PIORUNUJCYM TEMPIE!
Engel44
Boze chron Polske od Zlego!