Clicks2.3K
PiotrM
17

Zaczęło się!

9667tadeusz
Głupota ludzka nie zna granic. Głupotą ludzką można się zarazić. Głupota ludzka jest gorsza od wirusa.
+
https://eprudnik.pl/stenogram-z-tajnego-referatu-tow-jakuba-bermana-a-prawda-historyczna-niestety-wszystko-sie-pokrywa/


,,Żydzi mają okazję do ujęcia w swoje ręce całości życia państwowego w Polsce i rozszerzenia nad nim swojej kontroli.

Nie pchać się na stanowiska reprezentacyjne. W ministerstwach i urzędach tworzyć tzw. drugi garnitur.

Przyjmować polskie nazwiska. Zatajać swoje żydowskie …More
+
https://eprudnik.pl/stenogram-z-tajnego-referatu-tow-jakuba-bermana-a-prawda-historyczna-niestety-wszystko-sie-pokrywa/


,,Żydzi mają okazję do ujęcia w swoje ręce całości życia państwowego w Polsce i rozszerzenia nad nim swojej kontroli.

Nie pchać się na stanowiska reprezentacyjne. W ministerstwach i urzędach tworzyć tzw. drugi garnitur.

Przyjmować polskie nazwiska. Zatajać swoje żydowskie pochodzenie. Wytwarzać i szerzyć wśród społeczeństwa polskiego opinie i utwierdzać go w przekonaniu. że rządzą wysunięci na czoło Polacy, a Żydzi nie odgrywają w państwie żadnej roli.

Celem urabiania opinii i światopoglądu narodu polskiego w pożądanym dla nas kierunku, w rękach naszych musi się znaleźć w pierwszym rzędzie propaganda z jej najważniejszymi działami i prasą, filmem, radiem.
W wojsku obsadzać stanowiska polityczne, społeczne, gospodarcze, wywiad. Mocno utwierdzać się w gospodarce narodowej.

W ministerstwach na plan pierwszy przy obsadzaniu ich Żydami, wysuwać należy: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Skarbu, Przemysłu, Handlu Zagranicznego, Sprawiedliwości. Z instytucji centralnych - centrale handlowe, spółdzielczość.
W ramach inicjatywy prywatnej, utrzymać w okresie przejściowym silną pozycję w dziedzinie handlu.

W partii zastosować podobną metodę - siedzieć za plecami Polaków, lecz wszystkim kierować.
Osiedlanie się Żydów powinno być przeprowadzone z pewnym planem i korzyścią dla społeczeństwa żydowskiego. Moim zdaniem, należy osiadać w większych skupiskach, jak: Warszawa, Kraków;
w centrum życia gospodarczego i handlowego: Katowice, Wrocław, Szczecin, Gdańsk, Gdynia, Łódź, Bielsko. Należy również tworzyć typowe ośrodki żydowskie przemysłowe i rolnicze, głównie na ziemiach odzyskanych, nie poprzestając na Wałbrzychu i Rychbachu - obecnie Dzierżoniów. W tych ośrodkach możemy przystosowywać przyszłe kadry nasze w tych zawodach, z którymi byliśmy słabo obeznani.


Uznać antysemityzm za zdradę główną i tępić go na każdym kroku.

Jeżeli stwierdzi się, że jakiś Polak jest antysemitą" natychmiast go zlikwidować,,
PiotrM
Weronika-S.
Należy chyba już odliczać owe apokaliptyczne 1360 dni. Według mojego rozeznania od pierwszego zamknięcia kościołów we Włoszech upłynął pewnie miesiąc. Może ktoś się orientuje lepiej. Nawiązuję jednocześnie do słów Apokalipsy ,,A Niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga,,. Dalsza część mów, że będzie tam karmiona przez 1360 dni. Jeżeli te są tak ciężkie, to co …More
Należy chyba już odliczać owe apokaliptyczne 1360 dni. Według mojego rozeznania od pierwszego zamknięcia kościołów we Włoszech upłynął pewnie miesiąc. Może ktoś się orientuje lepiej. Nawiązuję jednocześnie do słów Apokalipsy ,,A Niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga,,. Dalsza część mów, że będzie tam karmiona przez 1360 dni. Jeżeli te są tak ciężkie, to co będzie dalej.
Tolek
Kto z was da sobie rękę obciąć, że to nie wrogowie kościoła próbują skłócić wiernych z kościołem? Kto może chcieć na tym coś ugrać? Kto ma w tym interes? Czy przypadkiem nieposłuszeństwo nie jest w tym wypadku schlebianiem szatanowi?
13lipca1983
Moim zdaniem Kościół nie jest własnością prywatną, utrzymywany m.in. z pieniędzy wiernych, kościół to wierni i powinni mieć prawo głosu. Zamknięcie Kościołów jest wbrew prawu. Mówiło się, że my tworzymy kościół, że to nie instytucja, a teraz za nas zadecydowano.
PiotrM
Co mamy w głowach, w duszach, w sercu??? Mamy Boga, jesteśmy szaleńcami Bożymi, Niebianami. Naszą Ojczyzną jest Niebo i tam dążymy. Człowiek z ziemi tego nie zrozumie, tak jak kura grzebiąca w ziemi, nie jest w stanie zrozumieć orła lecącego w przestworzach i jego potrzeby Wolności.....Dla Nas Eucharystia, to Niebo w sercu za życia....Nawet jeśli po ludzku umrzemy, to dla nas zysk, bo narodzimy …More
Co mamy w głowach, w duszach, w sercu??? Mamy Boga, jesteśmy szaleńcami Bożymi, Niebianami. Naszą Ojczyzną jest Niebo i tam dążymy. Człowiek z ziemi tego nie zrozumie, tak jak kura grzebiąca w ziemi, nie jest w stanie zrozumieć orła lecącego w przestworzach i jego potrzeby Wolności.....Dla Nas Eucharystia, to Niebo w sercu za życia....Nawet jeśli po ludzku umrzemy, to dla nas zysk, bo narodzimy się dla Nieba, dla Naszego MIŁUJĄCEGO BOGA i PANA i już zawsze wolni będziemy wolni szybować w przestworzach! Może któregoś dnia wyjdziesz ze swojego kurnika, obżarty pszenicą, rozprostujesz skrzydła, odetchniesz głęboko i wzbijesz się w powietrze, poczujesz wiatr, ruah, który cię unosi. Zobaczysz swój mały kurnik z wysokości, oczami Boga. Nigdy nie będziesz pragnął do niego wrócić. Człowiek jest synem Boga, jako taki jest stworzony do wyższych celów, niż wydziobywanie jak kura ziarna z ziemi i drżenia, że go lis, czy choroba zeżre... A klękamy tylko przed Bogiem, aby tym lepiej odbić się i wzbić się Ku naszemu przeznaczeniu do królowania wespół z Jezusem Chrystusem w niebie.... To dopiero jest szaleństwo, tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga...
wlowoj
nie świrujcie z "antyklerykalizmem" - są proboszczowie i parafie gdzie starają się jak mogą zapewnić dostęp do sakramentów, spełniając w miarę możliwości wymogi przełożonych, którzy poddali się władzy świeckiej. nie można wszak ogłaszać wszystkiego - donosiciele, wrogowie Boga są teraz wszędzie, ale ludzie wiedzą który ksiądz jest wierzący, albo właśnie się dowiedzą...
ona
Prorocze słowa

,,Z dzisiejszego kryzysu wyłoni się Kościół, który straci wiele. Stanie się nieliczny i będzie musiał rozpocząć na nowo, mniej więcej od początków. Nie będzie już więcej w stanie mieszkać w budynkach, które zbudował w czasach dostatku.
Wraz ze zmniejszeniem się liczby swoich wiernych, utraci także większą część przywilejów społecznych. Rozpocznie na nowo od małych grup, od ruchów …More
Prorocze słowa

,,Z dzisiejszego kryzysu wyłoni się Kościół, który straci wiele. Stanie się nieliczny i będzie musiał rozpocząć na nowo, mniej więcej od początków. Nie będzie już więcej w stanie mieszkać w budynkach, które zbudował w czasach dostatku.
Wraz ze zmniejszeniem się liczby swoich wiernych, utraci także większą część przywilejów społecznych. Rozpocznie na nowo od małych grup, od ruchów i od mniejszości, która na nowo postawi Wiarę w centrum doświadczenia.

Będzie Kościołem bardziej duchowym, który nie przypisze sobie mandatu politycznego, flirtując raz z lewicą a raz z prawicą. Będzie ubogi i stanie się Kościołem ubogich.

Wtedy ludzie zobaczą tą małą trzódkę wierzących jako coś kompletnie nowego: odkryją ją jako nadzieję dla nich, odpowiedź, której zawsze w tajemnicy szukali".

- Joseph Ratzinger, wypowiedź z 24 grudnia 1969 roku, na zakończenie cyklu wykładów radiowych w rozgłośni Hessian Rundfunk.
Rafał_Ovile
Już tak jest. Jest papież Benedykt XVI i mała grupa , która się za niego modli. 😇
MementoMori+++
To jest istna tragedia , nawet nie udają że im zależy na Eucharystii . Bo by się chociaż zreflektowali co ludzie później o nich pomyślą , gdy pieniądze im się skończą i zaczną odprawiać Msze z braku pieniędzy , aby zarobić , co będzie jeszcze większym zgorszeniem . Brak mi słów , ciężko wogóle się wyspowiadać . Rozumiem że kapłani mają trudny okres , ale taki trudny okres mają wszyscy a oni się …More
To jest istna tragedia , nawet nie udają że im zależy na Eucharystii . Bo by się chociaż zreflektowali co ludzie później o nich pomyślą , gdy pieniądze im się skończą i zaczną odprawiać Msze z braku pieniędzy , aby zarobić , co będzie jeszcze większym zgorszeniem . Brak mi słów , ciężko wogóle się wyspowiadać . Rozumiem że kapłani mają trudny okres , ale taki trudny okres mają wszyscy a oni się wyżywaja na wiernych jakby byli całym złem...
+

Resztkowy Kościół

Czytając proroctwo Pisma Świętego:
"Cała ziemia podążyła za bestią", – rodzi się nieuniknione pytanie:

– Gdzie będzie prawdziwy Kościół w czasie panowania
Antychrysta? Czyż Chrystus nie obiecał, że Jego Kościół nie może zostać zniszczony?

– Jest to prawdą. On to obiecał. Jego
Kościół nie może być zniszczony, ale jego zasięg może ulec redukcji, jak to już miało miejsce w …More
+

Resztkowy Kościół

Czytając proroctwo Pisma Świętego:
"Cała ziemia podążyła za bestią", – rodzi się nieuniknione pytanie:

– Gdzie będzie prawdziwy Kościół w czasie panowania
Antychrysta? Czyż Chrystus nie obiecał, że Jego Kościół nie może zostać zniszczony?

– Jest to prawdą. On to obiecał. Jego
Kościół nie może być zniszczony, ale jego zasięg może ulec redukcji, jak to już miało miejsce w naszych czasach.

Dzisiaj jest tylko garstka ludzi wiernych Chrystusowi; tych niewielu, którzy nie czczą bestii, a "
których imiona są zapisane w Księdze Żywota" (por. Apok. 13, 8). Są to członkowie Resztkowego Kościoła, o których św. Paweł powiedział: "...w tym czasie ostatki zostały zbawione według wybrania łaski... (in hoc tempore reliquiae secundum electionem gratiae salvae factae sunt)" (Rzym. 11, 5).

Św. Atanazy opisał to w ten sposób:
"Nawet jeżeli liczba katolików wiernych Tradycji skurczy się do niewielkiej garstki, to oni będą tymi którzy są prawdziwym Kościołem Jezusa Chrystusa".

Błąd wielu zdezorientowanych katolików polega na poczuciu, że przynależność do ogromnej większości daje pewność zbawienia, ponieważ Chrystus jak oni myślą, nie mógłby potępić większości. Jednak słowa Naszego Pana zdają się wskazywać na coś przeciwnego. Czyż nie powiedział On:

"Wielu jest wezwanych, ale mało wybranych (multi enim sunt vocati, pauci vero electi)" (Mt. 20, 16)?
Rafał_Ovile
Zaczęło się w głowach przewracać bo wybrali władze, która im Kościoły zamknęła. A jak pokona nie istniejącego korona świrusa i odbębni sukces to będą im oddawać pokłony. Tak się kończy ideologia czcicieli człowieka, zamiast Pana Boga.
PiotrM
Co mamy w głowach, w duszach, w sercu??? Mamy Boga, jesteśmy szaleńcami Bożymi, Niebianami. Naszą Ojczyzną jest Niebo i tam dążymy. Człowiek z ziemi tego nie zrozumie, tak jak kura grzebiąca w ziemi, nie jest w stanie zrozumieć orła lecącego w przestworzach i jego potrzeby Wolności.....Dla Nas Eucharystia, to Niebo w sercu za życia....Nawet jeśli po ludzku umrzemy, to dla nas zysk, bo narodzimy …More
Co mamy w głowach, w duszach, w sercu??? Mamy Boga, jesteśmy szaleńcami Bożymi, Niebianami. Naszą Ojczyzną jest Niebo i tam dążymy. Człowiek z ziemi tego nie zrozumie, tak jak kura grzebiąca w ziemi, nie jest w stanie zrozumieć orła lecącego w przestworzach i jego potrzeby Wolności.....Dla Nas Eucharystia, to Niebo w sercu za życia....Nawet jeśli po ludzku umrzemy, to dla nas zysk, bo narodzimy się dla Nieba, dla Naszego MIŁUJĄCEGO BOGA i PANA i już zawsze wolni będziemy wolni szybować w przestworzach! Może któregoś dnia wyjdziesz ze swojego kurnika, obżarty pszenicą, rozprostujesz skrzydła, odetchniesz głęboko i wzbijesz się w powietrze, poczujesz wiatr, ruah, który cię unosi. Zobaczysz swój mały kurnik z wysokości, oczami Boga. Nigdy nie będziesz pragnął do niego wrócić. Człowiek jest synem Boga, jako taki jest stworzony do wyższych celów, niż wydziobywanie jak kura ziarna z ziemi i drżenia, że go lis, czy choroba zeżre... A klękamy tylko przed Bogiem, aby tym lepiej odbić się i wzbić się Ku naszemu przeznaczeniu do królowania wespół z Jezusem Chrystusem w niebie.... To dopiero jest szaleństwo, tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga...
PiotrM
Ludzie zaczynają mysleć
jolka100
Kapłani też są ofiarami tej histerii, którą rozpętały media. Przykro 😭