Clicks891
csk.news
3

Neuveriteľné: „Konzervatívny“ biskup uzavrel najväčší seminár v Argentíne, obviňuje Vatikán

Monsignor Eduardo Maria Taussig, „konzervatívny“ biskup slávnej diecézy San Rafael v Argentíne, oznámil uzatvorenie diecézneho seminára so štyridsiatimi seminaristami, najväčšieho v Argentíne.

Taussigov hovorca tvrdil, že rozhodnutie bolo „prijaté Svätou stolicou“. Vysvetlil to ako trestanie tých diecéznych kňazov, ktorí odmietajú z dôvodu svedomia - nie v duchu povstania - Taussigovo rozhodnutie o zavedení koronavírusového sv. prijímania do ruky.

Seminaristi proti sv. prijímaniu do ruky neprotestovali. Ak sa rozhodnú zostať, dostanú sa na iné semináre. Je nepravdepodobné, že za týmto uzavretím je Rím, pretože to nie je postup Vatikánu.

Caminante-Wanderer-BlogSpot.com (28. júla) vysvetľuje nariadenie pomocou Taussigovej nezrelej psychológie a „malichernosti a strednej mentality“. Trestom seminára za niečo týkajúce sa duchovenstva je „odveta“, ktorá je „typická pre nezrelé alebo choré mentality alebo oboje“, vysvetľuje blog.

Taussig absolvoval doktorát na Angelicum v Ríme. Bol to veľmi tichý a obozretný mladý kňaz, vždy oblečený v duchovnom, obdivovaný konzervatívnymi seminaristami, ktorí vedeli, že sa narodil pre to, aby bol biskupom.

Obrázok: Eduardo Maria Taussig, #newsTayvonhieg

Svätý Malachiáš(prorok)
Theodorá-Máriá

Ano František bergolio je heretik a bludár a nielen on,ale aj ty spojení s vierou falošnou,ktorú propaguješ s rôznymi sektami a aj ubohé ovce,ktoré nasledujú sektu dohnalovcov dlaždia cestu antikristu a ničia pravé kresťanstvo. Ste ubohí podvodníci,heretici a falošní kresťania a samozrejme Boží nepriatelia.
Theodorá-Máriá
Tolik humbuku pro placebo,
ve spojení víry se svatým otcem Františkem 🤕 ubohé ovce stále se nechají podvádět.
Theodorá-Máriá
Chápu, zábovi to nejde do kopy ze zjevením 😤
které upřednostňuje a tobě vyhovuje
pan redaktor petr hájek. 😤