Matka Zbawienia: Kiedy naprawdę pokochacie Mojego Syna, staniecie się pokorni jak On i gorąco …

Mother of Salvation: When you truly love my Son you will become humble like Him and with a burning desire to serve Him, whatever the cost KSIĘGA …