Dziecko
Dokładnie, marzenie ściętej głowy... A Pan Bóg i tak jest większy
jac505
Ksiądz Piotr Kszysztofiak wyraził zdanie odmienne od cezarowego i dlatego został skarcony przez swojego zwierzchnika, który wyraźnie boi się swoich zwierzchników (kuria) , którzy wsłuchują się w głos cezara. Mamy szukać Prawdy, która jest TYLKO JEDNA ! Mamy podążać za nauką JEZUSA a ta jest jednoznaczna. Króluj nam Chryste, nie anty-Chryście !
KONFEDERACJA WOLNOŚC I NIEPODLEGŁOŚĆ>,
Elkam NAPISAŁ ;
SONDAŻ. Przeciwko Covid-19 chce się zaszczepić już 60,9 proc. ankietowanych! Oznacza to wzrost odsetka chętnych
=======================================

ZAPOMNIAŁEŚ TROLLU PORTALOWO -REDAKCYJNO - TALMUDYCZNY ( NA USŁUGACH MASOŃSKIEJ SYNAGOGI SZATANA ) PODAĆ SWOJE ŹRÓDŁO ;
A JEST NIM ; " 'GAZETA LUCYFERA " - Z OTCHŁANI PIEKIELNYCH !