Clicks27

Dr Z. Kękuś (PPP 185) Rozmowa z pracownikami MOPS w Krakowie w sprawie wniosku M. Morawieckiego

Bob
Źródło: www.youtube.com/watch Ponieważ funkcjonariusze publiczni demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej, prokurator Radosława Ridan oraz sędziowie…More
Źródło: www.youtube.com/watch
Ponieważ funkcjonariusze publiczni demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej, prokurator Radosława Ridan oraz sędziowie Tomasz Kuczma i Beata Stój w pragnieniu wyświadczenia przysługi 15 sędziom Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie oraz RPO Andrzejowi Zollowi i adw. Wiesławie Zoll, ścigając mnie od czerwca 2006 roku do marca 2016 roku za przestępstwa - popełnione za pośrednicwtem Internetu - których sprawcami były inne niż ja osoby i które popełniono w Warszawie, a nie - jak ustalili prokurator R. Ridan, sędzia T. Kuczma i sędzia B. Stój - w Krakowie, doskonale zniszczyli mi karierę zawodową, zwróciłem się z prośbą do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego o przyznanie mi renty specjalnej. A on, nic nie zrozumiawszy z uzasadnienia do mojej prośby nakazał przeprowadzić postępowanie mające na celu ustalenie sytuacji finansowej... mojej matki i moich dzieci. Skuteczny premier M. Morawiecki! Już nie chcę renty... Prezentuję moją rozmowę w dniu 18 października z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie wniosku premiera M. Morawieckiego.