Clicks101

Ježiš vo Večeradle s veriacimi kresťanmi

Obsah

Predslov
O Anne Kataríne Emmerichovej
Anna Katarína Emmerichová: božské dary a kresťanské darovanie sa
Život a poslanie
Vplyv, uznanie a oslávenie
Toto vydanie
Literatúra
Ježišovo umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie
: Evanjelium podľa Marka 14‒16

Umučenie Pána Ježiša vo videniach Anny Kataríny Emmerichovej

Úvod

Prvá časť: Od večeradla po Getsemanskú záhradu

1. kapitola
1.1 Večeradlo
1.2 Prípravy na poslednú večeru
1.3 Ježiš odchádza do Jeruzalema
1.4 Posledná večera
1.5 Umývanie nôh
1.6 Ustanovenie Oltárnej sviatosti ‒ Starý obrad pohostinnosti
1.7 Na Olivovej hore ‒ Ježišova smrteľná úzkosť


„Pri stole sedel Pán medzi Jánom a Petrom. Dvere boli zavreté a v miestnosti vládla slávnostná atmosféra. Ježiš vtedy povedal apoštolom: „Veľmi som túžil jesť s vami tento pokrm prv, než budem trpieť…“

Odokryl kalich, modlil sa a predniesol slávnostnú reč. Vysvetlil význam a postup slávnosti. Potom požehnal chlieb a oleje a pozdvihol k nebu misku s nekvasenými chlebmi.

Misku položil na oltár a znovu ju zakryl. Vzal kalich, do ktorého Peter nalial víno a Ján vodu, Ježiš ho požehnal a pridal doň lyžičkou trochu vody.

S nesmiernou láskou, darujúc sám seba, Pán sa modlil a zdvihol kalich, aby ustanovil najsvätejšiu.

Hneď ako položil kalich na oltár, nalámal chlieb, do ktorého naznačil ryhy, modlil sa a kúsky chleba poukladal do misky, pričom jeden kúsok vpustil do kalicha.

V tej istej chvíli som videl svätú Pannu, ako duchovne prijala Sviatosť. Pán sa ďalej modlil a rozprával. Zdalo sa mi, akoby každé jeho slovo vnikalo ako duchovný oheň do sŕdc apoštolov.. Videla som, že keď počúvali jeho slová, všetci okrem Judáša boli vo vytržení.
Ježiš vzal misku s nalámaným chlebom a vyriekol slová premenenia: „Vezmite a jedzte: toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás.“


Keď chlieb vkladal do úst apoštolom, ktorí k nemu pristupovali po dvoch, videla som, ako Judášova tvár potemnela. Kristovo telo prijal ako tretí. Pán mu položil chlieb na jazyk a pošepkal mu: „To, čo chceš urobiť, urob čím skôr!“

Všetko bolo zaliate svetlom. Chlieb vchádzal apoštolom do úst ako čosi žiarivé a napĺňal ich radosťou. Len Judáš ostal v sieni ako tmavý tieň. Kým Ježiš odriekal slová konsekrácie a Ján nalieval božskú krv do šiestich pohárov (vždy jeden pre dvojicu apoštolov), zradca vyšiel z večeradla a utiekol preč. Videla som troch diablov, ktorí ho sprevádzali.“


Z knihy: Umučenie Pána Ježiša vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej,