Przepiękna cnota czystości czyni nas miłymi Bogu

„Zostawcie ich! To są ślepi przewodnicy ślepych. Lecz jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną” (Mt 15, 14). Pan Bóg wzywa nas do życia w czystości. Przepiękna cnota czystości, która czyni …
CÓRKA MARYI
"Pan Bóg i dzisiaj woła o dusze świątobliwe, o dusze czyste, o dusze pokorne. Weźmy sobie do serca to Boże wołanie i bierzmy się do pracy nad sobą solidnej. Amen."