Nowenna do św. Jana Bosko – dzień 9.

Orate pro invicem.
„Módlcie się jeden za drugiego”
(Jk 5, 16)

Św. Jan Bosko był człowiekiem pełnym wdzięczności wobec Pana Boga i ludzi. Realizował Słowo Boże: Grati estote – „Bądźcie wdzięczni!” (Kol 3, 15). Takiej postawy uczył także salezjanów i młodzież. Wszelkie dobro – duchowe i materialne – które otrzymujemy jest darem Pana Boga i ludzi. Istotnym sposobem okazywania wdzięczności jest modlitwa za osoby, które wyświadczają nam dobro. Św. Jan Bosko polecił salezjanom, aby z ufnością modlili się za swoich rodziców i za wszystkich dobroczyńców, którzy duchowo i materialnie wspomagają duszpasterskie, misyjne i wychowawcze dzieła salezjańskie.

* * *

Modlitwa.
Święty Janie Bosko, który tak głęboko odczuwałeś wszelką nędzę ludzką, spojrzyj na nasze potrzeby i uproś nam oraz rodzicom naszym obfite błogosławieństwo Maryi Wspomożycielki. Wyjednaj nam łaski doczesne i duchowe, potrzebne w życiu i przy śmierci. Amen.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

Módl się za nami święty Janie Bosko,
– abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty powołałeś świętego Jana Bosko, Wyznawcę, na Ojca i Nauczyciela młodzieży, z Twojej również woli, przy pomocy Maryi Panny, założył on w Kościele nowe Zgromadzenia, spraw, prosimy, abyśmy pałając tym samym ogniem miłości, mogli zdobywać dusze i służyć Tobie samemu. Przez Chrystusa Pana Naszego.
Amen.

* * *

całość: Sacerdos Hyacinthus