vi.news
73

Tổng giám mục Pachamama của Lima: "Không ai chuyển đạo tại Đền tạm"

Kẻ thờ phụng Pachamama người Peru Carlos Castillo Mattasoglio,Tổng giám mục của Lima, Peru, nói trong một hội đồng tổng giáo phận (ngày 7 tháng 1) răng "không ai chuyển đạo ở trước Đền tạm" (video dưới đây).

Castillo giải thích rằng một người được chuyển đổi nhờ "gặp mặt những người" thách thức chúng ta.

Ông lập luận rằng người ta có thể cầu nguyện trước đền tạm sau đó, tuy nhiên, trong "tình huống thụ động" này, rất hiếm khi con người ta đạt đến giác ngộ.

AciPrensa.com báo cáo (ngày 9 tháng 1) rằng theo một nguồn nội bộ trong hội đồng, Castillo sau đó đã "xin lỗi" về những lời này.

Cùng ngày, Castillo tuyên bố tại Thượng hội đồng rằng hình ảnh của người Công giáo với tư cách là lính của chúa Ki tô đã "lỗi thời."

#newsIurwdscorq

01:17:27