Clicks by countries

 1. 8

  United States
 2. 1

  Bulgaria
 3. 1

  Australia
 4. 1

  India
 5. 1

  Italy
 6. 1

  Austria