Clicks56

Dr Z. Kękuś (PPP 212) Sędziowie bronią żyda, szefa geszeftu, banku ING, Brunona Bartkiewicza

Bob
Źródło: www.youtube.com/watch W niektórych z poprzednich PPP prezentowałem Państwu, w jakich okolicznościach żyd Brunon Bartkiewcz wyrzucił mnie w dniu 6 listopada 2006 r. z pracy w ING Banku …More
Źródło: www.youtube.com/watch
W niektórych z poprzednich PPP prezentowałem Państwu, w jakich okolicznościach żyd Brunon Bartkiewcz wyrzucił mnie w dniu 6 listopada 2006 r. z pracy w ING Banku Śląskim S.A. oraz jak go od tego czasu bronią prokuratorzy i sędziowie.
Niedawno Brunon Bartkiewcz wyjaśnił, jakie warunki musi spełniać instytucja, żeby ją kwalifikować jako geszeft. Jak ulał pasuje to określenie do ING Banku Śląskiego S.A. pod rządami Brunona Bartkiewicza. Tego samego, który kiedyś prywatyzował Bank Śląski. Ze stratami dla... 820.000 Polaków. Ogromne straty poniósł Skarb Państwa. Przypomnę - niewygodne.info.pl/artykul8/03737-Sprzedali…
W PPP 212 prezentuję jak sędziowie z Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Apelacyjnego w Katowicach:
1.SSO Marek Sidełko
2.SSO Dawid Höhn
3.SSO Bożena Samsonowska
4.SSO Karina Skowron
5.SSA Marek Procek
6.SSA Irena Goik
7.SSA Marek Żurecki uznali - w interesie Brunona Bartkiewicza - że w 2011 roku listopad był przed... styczniem. Kto nie wierzy, niech obejrzy...