pl.news
172.4K

Afryka: Biedni powstają przeciwko Bergaylio

Po Malawi, Zambii i Nigerii, Konferencja Biskupów Ghany odrzuciła homoseksualną propagandę Franciszka wyrażoną w "Fiducia supplicans". Deklaracja została podpisana 21 grudnia przez 66-letniego biskupa …More
Po Malawi, Zambii i Nigerii, Konferencja Biskupów Ghany odrzuciła homoseksualną propagandę Franciszka wyrażoną w "Fiducia supplicans".
Deklaracja została podpisana 21 grudnia przez 66-letniego biskupa Matthew Kwasi Gyamfi z Sunyani, przewodniczącego konferencji biskupów.
Biskup Kwasi zwraca uwagę na truizm, że Kościół nie ma prawa udzielać "błogosławieństwa", jeśli miałoby to w jakiś sposób nadać moralną legitymizację związkom homoseksualnym lub pozamałżeńskim praktykom seksualnym.
Kluczowy akapit: "Błogosławieństwo, o którym Deklaracja mówi, że może być udzielone każdemu, odnosi się do modlitw, o które ludzie mogą prosić. Dla tych, którzy są w stanie grzechu, modlitwy mają prowadzić ich do nawrócenia. Dlatego modlitwy za osoby w związkach jednopłciowych nie mają na celu legitymizacji ich sposobu życia, ale poprowadzenie ich na ścieżkę nawrócenia".
Wniosek jest taki, że "kapłani nie mogą błogosławić związków osób tej samej płci". Wraz z "Fiducia supplicans", dzieląca kadencja Franciszka …More
Neo Kowalski
Czyli wciąż potocznie ujmując "jesteśmy 100 lat za murzynami", tym razem moralnie i intelektualnie.
Alleluja Polska shares this
4294
Alleluja Polska
ALLELUJA dla ludzi wiary!!!, a Polacy do Afryki... jedzcie się uczyć wiary
Rzecznik Episkopatu: Deklaracja Fiducia supplicans w niczym nie zmienia dotychczasowego nauczania Kościoła- Rzecznik Episkopatu: Deklaracja Fiducia supplicans w niczym nie...More
ALLELUJA dla ludzi wiary!!!, a Polacy do Afryki... jedzcie się uczyć wiary

Rzecznik Episkopatu: Deklaracja Fiducia supplicans w niczym nie zmienia dotychczasowego nauczania Kościoła- Rzecznik Episkopatu: Deklaracja Fiducia supplicans w niczym nie...
Geminiano Secundo
Fiducia supplicans w niczym nie zmienia dotychczasowego nauczania Kościoła... znaczy, śpijcie dalej polscy katolicy - rewelacja!
Alleluja Polska
@Geminiano Secundo Mamy do czynienia z momentem apokaliptycznym- należy wyjść z nierządnicy - nie zgadzać się z tym co się dzieje, ale to trzeba wyrazić na zewnątrz. Dla kardynała, biskupa, proboszcza, szarego księdza i świeckiego to nieco inne konkretne działanie , ale to jest ten moment mężnego wyznawania wiary !!! ci przytoczeni biskupi-episkopaty z tych krajów i zgromadzenia właśnie to robią …More
@Geminiano Secundo Mamy do czynienia z momentem apokaliptycznym- należy wyjść z nierządnicy - nie zgadzać się z tym co się dzieje, ale to trzeba wyrazić na zewnątrz. Dla kardynała, biskupa, proboszcza, szarego księdza i świeckiego to nieco inne konkretne działanie , ale to jest ten moment mężnego wyznawania wiary !!! ci przytoczeni biskupi-episkopaty z tych krajów i zgromadzenia właśnie to robią !!! Nie można się modlić o pokój w kraju w Kościele, który sprzeciwia się Bogu i woła o pomstę z nieba ! to absurd !
Geminiano Secundo
@Alleluja Polska
«Upadł, upadł Babilon - stolica.
I stała się siedliskiem demonów
i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego,
i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt,

3 bo winem zapalczywości swojego nierządu napoiła wszystkie narody,
i królowie ziemi dopuścili się z nią nierządu,
a kupcy ziemi wzbogacili się ogromem jej przepychu».

Nakaz ucieczki
4 I usłyszałem inny głos z …More
@Alleluja Polska
«Upadł, upadł Babilon - stolica.
I stała się siedliskiem demonów
i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego,
i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt,

3 bo winem zapalczywości swojego nierządu napoiła wszystkie narody,
i królowie ziemi dopuścili się z nią nierządu,
a kupcy ziemi wzbogacili się ogromem jej przepychu».


Nakaz ucieczki

4 I usłyszałem inny głos z nieba mówiący:
«Ludu mój, wyjdźcie z niej,
byście nie mieli udziału w jej grzechach
i żadnej z jej plag nie ponieśli:
5 bo grzechy jej narosły - aż do nieba,
i wspomniał Bóg na jej zbrodnie
.


Polscy hierarchowie aktywnie uczestniczyli w zbrodni kowidowej, później przeszli nad tym do porządku dziennego - zero refleksji nie mówiąc już o przyznaniu się do winy i jakiejś próbie zadośćuczynienia. Z takim doświadczeniem nie mają już problemu z odgórną sodomizacją Kościoła i społeczeństwa.

«Ludu mój, wyjdźcie z niej, = Wierni Jezusowi, wyjdźcie z anty-kościoła!
Alleluja Polska
ALLELUJA dla ludzi wiary!!!, a Polacy do Afryki... jedzcie się uczyć wiary ,
Zgroza - Rzecznik Episkopatu: Deklaracja Fiducia supplicans w niczym nie zmienia dotychczasowego nauczania Kościoła- Rzecznik Episkopatu: Deklaracja Fiducia supplicans w niczym nie...
Walczyć o prawdę
Czarnoskórzy biskupi są mądrzejsi od naszych, wiedzą co kombinuje Bergoglio.