apredsasatoci
Peter(skala)
Čo píšu? modlosluzobnik bergoglio bude sedieť po Božej Pravici, alebo v Lavici?
Peter(skala)
človek by sa mal predovšetkým starať o spásu svojej duše :) lebo čo osoží človeku, keby mal poznanie a lásky by nemal? Keby poznal všetky tajomstvá a lásky by nemal? len by sa zhánal za zbytočnosťami a svojej duši by uškodil - nestihol by myslieť na svoju dušu - na vyznanie hriechov. Ináč povedané: strata času 😲
apredsasatoci
Súhlasím! Lenže, diabol obchádza ako revuci lev a hľadá koho by zožral. Bolo by pre každého veľmi zle, keby Neskúmal a nedal si pozor, kto na nom stavia.
Vtedy sa ľahko zablúdi.
Peter(skala)
zaujimavo hovorí o smrti pápežov: Františka a Benedikta: najprv František a potom Benedikt XVI.