Św. Jakub Mniejszy 6 maja.
szuirad1

Św. Jakub Mniejszy

Jakub, syn Alfeusza zwanego Kleofasem i Marii Kleofasowej, a brat świętego Judy Tadeusza, pochodził z tradycyjnej rodziny żydowskiej zachowującej …
Beatus 1
I pomyśleć, że wielu w dzisiejszym Kościele naucza, że wystarczy być ochrzczonym, aby dostąpić zbawienia. Uspokajają/oszukują wiernych, że wystarczy sama wiara, bo uczynki są nieważne. Protestantyzują Naszą Matkę Kościół Święty.