Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
Clicks5K

ISLAMIZACE ČESKA!?

MILOSLAV
1
ISLAMIZACE ČESKA Zdroj: www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10267384380-kontexty Dobrý den. Já mám ohledně islamizace Evropy jasno již hodně dlouho. Viz moje články zveřejněné na www.eurabia.cz: - "…More
ISLAMIZACE ČESKA

Zdroj: www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10267384380-kontexty

Dobrý den.

Já mám ohledně islamizace Evropy jasno již hodně dlouho. Viz moje články zveřejněné na www.eurabia.cz:

- "Podporují evropští politici genocidu národů, kterým vládnou?", na adrese:
www.eurabia.cz/Articles/2311-podporuji-…
- "Jak muslimští imigranté nahrazují naše nenarozené děti" , na adrese:
www.eurabia.cz/Articles/1138-jak-muslim…

K čemu myslíte, že směřuje moje důchodová a sociální reforma? Především k dostatku našich dětí a nedá se toho docílit jinak než tím, že bezdětní si musí spořit na svůj důchod. Není to žádný extrémistický požadavek. Stačí si jen uvědomit, KDO financuje starobní důchody (viz. Kritika projevu předsedy vlády P. Nečase proneseného na VIII. mezinárodním fóru Zlaté koruny, na adrese: www.demografie.cz )
Není to vůči bezdětným ani požadavek nesplnitelný. Jedná se o to, aby si na stáří naspořili úplně stejnou částku, jakou musí vložit rodiče do výchovy dětí:

Porovnání investice do výchovy dítěte v rodině se spořením v penzijních fondech.

Položme si otázku: Jakou mám jako občan možnost investovat smysluplně do své důchodové budoucnosti, aniž bych vyvolal mezigenerační konflikty a zadlužil státní pokladnu?
Výchova dítěte v rodině obnáší aktuálně investování 6600 korun měsíčně po dobu nejméně 18 let. Výsledek je 1 milion 425 tisíc korun, investovaných do jednoho dítěte v rodině s 1 – 3 dětmi a nejčastější mzdou rodičů (nižší než průměrná). Vychováme-li v rodině alespoň dvě děti a investujeme 2 miliony 851 tisíc korun, můžeme si říci, že jako rodiče jsme v míře dostatečné investovali do nové generace. Generace, která nám v době své ekonomické aktivity prostřednictvím daní zajistí naši důchodovou budoucnost. Výsledný starobní důchod, se kterým můžeme v současnosti počítat, je v průměru 10 tisíc korun měsíčně.
Jinou možnou investicí může být ukládání peněz do penzijních fondů, jak nám to všem bezohledně, protože bez ohledu na výchovu dětí v rodinách, naordinovala Bezděkova komise č. 2. Na základě průzkumu do penzijních fondů vloženého a zhodnoceného kapitálu, potřebného k vyplácení stejných deseti tisíc korun měsíčně, jsem došel k výsledku 1 milion 700 tisíc korun až 2 miliony korun. To je výše potřebného vkladu, podle úspěšnosti investování mých peněz do finančních produktů jednotlivými penzijními fondy. Když si následně spočítám, kolik musím ve finále naspořit za ekonomicky aktivní období svého života, tj. za 36 let, vyjde mi, že musím spořit 4000 korun měsíčně, abych naspořil potřebný 1 milion 700 tisíc korun a mít navíc štěstí na dobrý penzijní fond. Dobrý v tom smyslu, že právě ten můj penzijní fond bude mezi těmi nejúspěšnějšími a samozřejmě nepřijde při finančních operacích o mé peníze. Uvedenou částku lze dokonce snížit na měsíční úložku 3300 korun, pokud zohledním úročení 1% ročně, což je obvyklý roční úrok právě u penzijních fondů. Výsledek spoření za 36 let je 1 milion 717 tisíc Kč, což odpovídá 1 milionu 700 tisícům korun kumulovaného kapitálového vkladu nutného pro výplatu 10 000 korun měsíčně ve stáří s ohledem na průměrnou dobu dožití.
Když srovnám investování do výchovy dětí v rodině s investováním do penzijních fondů z hlediska výsledné výše starobního důchodu 10 tisíc korun měsíčně, vyjde mi při stejné základní investici zcela stejný výsledek. Rozdíl je jen v rozložení investice na 6600 korun měsíčně po dobu 18 let u jednotlivce při výchově jednoho dítěte (13 200 korun měsíčně u manželů po dobu 18 let při výchově dvou dětí) a na 3300 korun měsíčně po dobu 36 let při individuálním investování peněz do penzijních fondů.

S pozdravem

Ivo Patta

Umírněný islámský duchovní vysvětluje jaké bude postavení nemuslimů tam kde převládne islám.
Islámský duchovní vysvětluje
sobino
Keď môžu mať moslimovia právo na mier, tak nech Európska únia zabezpečí tak aj kresťanom. To je vždy boj proti kresťanom, história sa opakuje a my nie sme výnimkou.