Metod
Jezuiti, kde ste sa do dopracovali, v histórii máte leví podiel na hlásani evanjelia, na Slovensku pri rekatolizácii, všade vidíme len odpad od viery, vydržať, je to skúška, preosievanie pšenice od plevu!
Peter(skala)
ale aj rozpustenie Jezuitov v Europe a ako vidíme, tak znova sa dejiny opakuju, len teraz niet toho papeža, ktorý by ich zrušil:

wordpress.com/…4/10/kauza-rozpustenie-rehole-spolocnost-jezisova/
Metod
Nebeský Otec to zariadi....