Clicks18.8K
Libor Halik
2
Elity Antikristu dláždí cestu. Endgame. S českými titulky. Je moudré mít tyto informace o plánu světových elit vyvraždit lidi, aby na Zemi žilo jen půl miliardy lidí. Zde odhalený plán elit o …More
Elity Antikristu dláždí cestu. Endgame.

S českými titulky. Je moudré mít tyto informace o plánu světových elit vyvraždit lidi, aby na Zemi žilo jen půl miliardy lidí. Zde odhalený plán elit o proměňování USA v bývalý Sovětský svaz doby Stalina v češtině obvykle chybí.
Only English here: ENDGAME - Blueprint for Global Enslavement
For the New World Order, a world government is just the beginning. Once in place they can engage their plan to exterminate 80% of the world's population, while enabling the "elites" to live forever with the aid of advanced technology. For the first time, crusading filmmaker Alex Jones reveals their secret plan for humanity's extermination.
Documentary filmmaker Alex Jones chronicles the history of the global elite's bloody rise to power and reveals how they have funded dictators and financed the bloodiest wars..."
gattolino
Antikristovi poskoci a služebníci volají, že přijde vláda Antikrista? Komu slouží šíření strachu a tísně, lživých fám a katastrofických nálad, než zlému? Je příznačné, že nejvíce se útočí proti USA, nejsvobodnější zemi světa, která v historii porazila ty nejhorší tyrany a otrokářské režimy, od fašismu po komunismu.
jirka77
vláda antikrista přijde at chceme nebo ne.je to psáno