hr.news
263

Poruka za trežnjenje: Veliki biskup Thomas Paprocki govori na Hodu za život

Ako se nekim čudom poništi Roe v. Wade Vrhovnog suda iz 1973. godine kojim se uveo pobačaj u SAD, to ne bi značilo da je bitka gotova, biskup Thomas Paprocki iz Springfielda, Illinois izjavio je 17. siječnja na summitu Zakon o životu u Washingtonu.

Istaknuo je da je u Illinoisu 2017. godine donesen zakon koji osigurava financiranje pobačaja preko poreznih obveznika, i pod uvjetom da, ako se Roe v. Wade poništi, pobačaj ostaje "legalan" u Illinoisu.

Tri kilometra dalje, dok je biskup Paprocki držao govor, američki Senat nije uspio provesti simboličkim glasovanjem zakon koji bi trajno zabranio financiranje pobačaja putem poreznih obveznika.

Slika: © Aleteia Image Department, CC BY-NC-ND, #newsTsclohhcig