Clicks85
V.R.S.

Si Deus nobiscum...

Powtarzasz to z łzami,
w rozterce, gdyś sam:
jeśli Bóg jest z nami,
któż jest przeciw nam?

Lecz czy my – niech wzruszy
to pytanie srogie
wnętrze ludzkiej duszy:
czy jesteśmy z Bogiem?