Jota-jotka
Bardzo wartościowy materiał o wierze i jej wzrastaniu .
Wymowny przykład Ojca Roger takiej dojrzałości ... aż po śmierć męczennika za wiarę .

A wszystko to w mocy Boga ...i naszemu wzrastaniu w naszej wolnej woli ,
wyborach w miłości, ufności
dzięki łasce Bożej .
Nieustannym szukanie Boga ,Jego woli w moim życiu .