01:04:17
23 lis 2021- Czy można przyjmować Komunię św. na rękę? Co o tym nauczają Ojcowie i Doktorowie Kościoła, św. Tomasz z Akwinu? Czy Magisterium Kościoła wypowiadało się na ten temat? Jaka jest praktyka …More
23 lis 2021- Czy można przyjmować Komunię św. na rękę? Co o tym nauczają Ojcowie i Doktorowie Kościoła, św. Tomasz z Akwinu? Czy Magisterium Kościoła wypowiadało się na ten temat? Jaka jest praktyka Kościoła i dlaczego? Na te i inne pytania odpowiada ks. Jakub Wawrzyn FSSPX.
V.R.S.
Jezus mówi... bierzcie Chleb i Wino, tak jak Ja to robiłem"
---
Nie - Jezus mówi: to jest Ciało moje / to jest Krew moja , bo to właśnie czynię: wydaję Je, wylewam Ją za wielu na odpuszczenie grzechów].

I teraz są (teoretycznie) dwie możliwości: a) Jezus mówi prawdę. b) Jezus nie mówi prawdy.

Każdy katolik przyjmuje oczywiście odpowiedź a), wiedząc jednocześnie że słowa Chrystusa z Wieczernika …More
Jezus mówi... bierzcie Chleb i Wino, tak jak Ja to robiłem"
---
Nie - Jezus mówi: to jest Ciało moje / to jest Krew moja , bo to właśnie czynię: wydaję Je, wylewam Ją za wielu na odpuszczenie grzechów].

I teraz są (teoretycznie) dwie możliwości: a) Jezus mówi prawdę. b) Jezus nie mówi prawdy.

Każdy katolik przyjmuje oczywiście odpowiedź a), wiedząc jednocześnie że słowa Chrystusa z Wieczernika odnoszą się do Ofiary Krzyża (co podkreśla św. Paweł, pisząc Koryntianom o głoszeniu "śmierci Pańskiej"). Z powyższym wiążą się określone konsekwencje, w szczególności jeśli chodzi o cześć do Najświętszego Sakramentu.

Po drugie, należy zauważyć komu podczas Ostatniej Wieczerzy - ustanawiając zarazem Najświętszy Sakrament i Najświętszą Ofiarę - Chrystus je powierza. Otóż powierza je Apostołom czyli powołanym przez siebie kapłanom tego Sakramentu i tej Ofiary.