Posoborowi papieże znajdowali się w nadzwyczajnej sytuacji

W Kościele od wieków panuje zasada, zgodnie z którą w zwyczajnych okolicznościach stosuje się środki zwyczajne, natomiast w okolicznościach nadzwyczajnych dopuszcza się środki wyjątkowe i nadzwyczajn…