Clicks44
vi.news

Cựu chủ ngân hàng Vatican, Collapses đang có kế hoạch mở ra một trật tự thế giới mới

Các đầu sỏ chính trị phương Tây đã lên kế hoạch cho sự sụp đổ dân số của phương Tây để tạo ra một cuộc khủng hoảng kinh tế nhằm mở ra một trật tự thế giới mới, Ettore Gotti Tedeschi, cựu chủ tịch của Ngân hàng Vatican, cho biết trong một bài phát biểu tại hội nghị đầu tiên của Học viện Nhân loại John Paul II.

Theo LifeSiteNews.com(ngày 9 tháng 7) Gotti cho rằng các nhà hoạch định phương Tây không biết họ đang tạo ra trật tự gì bằng cách chối từ sự sống (phá thai) và luật tự nhiên (tư tưởng đồng tính).

Các thảm họa kinh tế, địa chính trị và xã hội có chủ đích để "thuyết phục" phương Tây để chấp nhận việc loại bỏ chủ quyền quốc gia và thành lập "chủ nghĩa môi trường thuyết phục" như "tôn giáo phổ" của nó.

Đối với Gotti, nguyên nhân thực sự đằng sau những tai họa này là “sự sụp đổ số sinh mới” của phương Tây.

Theo Gotti, các tác giả của sự sụp đổ hiện nay cũng đang tư vấn cho “đỉnh của Giáo Hội”, tức là Đức Giáo hoàng Francis].

Gotti gọi họ là “tiên tri độc lập” và tên là Paul Ehrlich, Jeffrey Sachs và cựu Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon.

Hiện tượng ngộ đạo là một ý thức hệ nhằm mục đích thay thế thực tế bằng ý thức hệ.

Hình ảnh: Ettore Gotti Tedeschi, © Sentinelle del mattino International, CC BY-SA, #newsLiogsnrcki