Clicks15
vi.news

Vụ án: Linh mục Berlin muốn các quyền như siêu thị

Nhà thờ cổ lễ St. Philipp Neri của Provost Gerald Goesche ở Berlin có hành động pháp lý chống lại lệnh cấm thờ phượng do coronavirus của Đức.

Goesche yêu cầu tòa án hành chính Berlin cho phép giáo đoàn của mình thờ phượng với tối đa năm mươi tín hữu.

Ông đề nghị giữ khoảng cách 1,5 mét giữa các tín đồ, và thu thập và lưu trữ dữ liệu của họ. Sẽ sớm có quyết định của tòa án.

Đối với Goesche, lệnh cấm đối với các dịch vụ của nhà thờ là "không cân xứng". Nếu siêu thị có thể mở cửa, thì cũng nên cho phép Thánh Lễ.

Đúng như dự đoán, các giám mục Đức "không chấp thuận" khiếu nại. Ít nhất chín khiếu nại tương tự đã được bác bỏ ở Đức.

Theo báo cáo phương tiện truyền thông, khoảng một chục tín đồ đã được rước lễ trong nhà thờ Goesche vào thứ Bảy.

Hình ảnh: Gerald Goesche, #newsYlpgpdqxvu