Clicks2K

Ľubomír Stanček DC - Viera, Nádej, Láska... 14/15

evanjelizacia.eu | prednáška z duchovných cvičení pre rehoľné sestry | Jeruzalem Getsemanská záhrada - photos by Tisinko - vďaka!