Clicks3.1K
Ewelina Anna
10

Oficerowie Zwodziciela.

Nazwiska ludzi, kapłanów i świeckich, którzy popierają działania heretyka protestantyzującego Kościół i wprowadzającego praktyki magiczne, okultystyczne, psychomanipulacyjne jako naukę Kościoła.

ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik, PWT we Wrocławiu, konsultor Sekcji Nauk Biblijnych Komisji Nauki Wiary KEP, członek zespołu ekspertów przy Delegacie KEP ds. Egzorcystów
ks. dr hab. Sławomir Pawłowski SAC, profesor KUL, sekretarz Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu, przewodniczący Archidiecezjalnej Rady Ekumenicznej przy Metropolicie Lubelskim, Lublin
ks. dr hab. Tomasz Szałanda, proboszcz parafii pw. św. Jakuba Starszego Apostoła, Stawiguda
ks. dr Sławomir Płusa, przewodniczący Rady KZK Odnowy w Duchu Świętym, egzorcysta w Diecezji Radomskiej, Radom
ks. dr Przemysław Sawa, egzorcysta, misjonarz miłosierdzia, założyciel i pasterz Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody, adiunkt w Katedrze Teologii Dogmatycznej i Duchowości na Wydziale Teologicznym UŚ w Katowicach
ks. dr Piotr Spyra, dyrektor Zamojskiej Szkoły Ewangelizacji im. bł. Stanisława Kostki Starowieyskiego, sekretarz Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Zamościu, Przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Kurii Diecezjalnej w Zamościu
o. dr Adam Strojny CCN, wikariusz parafii pw. Opatrzności Bożej, Warszawa-Wesoła
o. dr Wit Chlondowski OFM, dogmatyk, duszpasterz Szkoły Nowej Ewangelizacji Zacheusz, Cieszyn
o. dr Mariusz Orczykowski OFMConv, rektor Wyższego Seminarium Franciszkańskiego w Krakowie, Kraków
o. dr Marek Blaza SJ, wykładowca teologii ekumenicznej i dogmatycznej w PWT Collegium Bobolanum w Warszawie i na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie, duszpasterz akademicki dla grekokatolików w Warszawie, Warszawa
o. dr Michał Legan OSPPE, UPJPII, Jasna Góra
dr hab. Marek Kita, prof. UPJPII, adiunkt w Katedrze Chrystologii Instytutu Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu UPJPII, Kraków
dr hab. Aleksander Bańka, filozof, politolog, pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, świecki lider Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej, Tychy
dr Andrzej Sionek, dyrektor publicznego katolickiego Stowarzyszenia Archidiecezji Krakowskiej Misja EnChristo, Kraków
ks. Krzysztof Kralka SAC – Moderator Generalny wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca w Polsce
ks. Waldemar Grzyb, asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia Kanaan, egzorcysta, rezydent przy parafii św. Wojciecha, Gorzów Wielkopolski
ks. Artur Sepioło, odpowiedzialny za Szkołę Nowej Ewangelizacji Diecezji Gliwickiej,
dyrektor Sekcji d/s Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezji Gliwickiej, odpowiedzialny za Odnowę w Duchu Święty Diecezji Gliwickiej, przewodniczący Senatu Krajowej Rady Dyrektorów Katolickich Kerygmatycznych Szkół Nowej Ewangelizacji, Gliwice
ks. Roman Trzciński, duszpasterz akademicki, pasterz wspólnoty Woda Życia, misjonarz miłosierdzia, członek zespołu ds. Nowej Ewangelizacji, Warszawa
ks. Mateusz Januszewski, koordynator domków młodzieżowych we wspólnocie Chrystusa Zmartwychwstałego GALILEA (w diecezji Zamosjko-lubaczowskiej), koordynator rekolekcji dla młodzieży Droga do Prawdy, Zamość
ks. Piotr Jasek FDP, ekonom prowincjalny Zgromadzenia Księży Orionistów, Warszawa
ks. Mateusz Bajena, pasterz i lider wspólnoty Dom Jednego Serca, Białystok
ks. Marek Mekwiński, moderator wspólnoty Agalliasis we Wrocławiu, proboszcz parafii pw. Trójcy Świętej, Bożnowice
ks. Radosław Rafał MSF, pasterz wspólnoty Poznanie Jezusa, redaktor naczelny Posłańca Świętej Rodziny, Poznań
ks. Przemysław Przybylski, kapłan ustanowiony do pomocy duszpasterskiej w Katedrze Poznańskiej, psycholog, Poznań
ks. Mateusz Buczma, diecezjalny koordynator wspólnot, ruchów i stowarzyszeń, odpowiedzialny za Nową Ewangelizację w diecezji opolskiej, Opole
ks. Szymon Kiera, duszpasterz Diakonii Świętej Rodziny, Katowice
ks. Adam Gołębiak, dyrektor Ośrodka na Barskiej i w Aninie, Orionista, Warszawa
ks. Dawid Perlik, koordynator Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Bydgoskiej, Bydgoszcz
ks. Łukasz Gołaś SAC, dyrektor Radia Pallotti FM, Kraków
ks. Andrzej Piekaniec, duszpasterz w parafii św. Wawrzyńca, Żółkiew (Ukraina)
ks. Ryszard Polek, proboszcz parafii Matki Bożej Częstochowskiej, Worcester (USA)
o. Remigiusz Recław SJ, proboszcz parafii Najświętszego Imienia Jezus, Łódź
o. Paweł Sawiak SJ, duszpasterz wspólnoty Mocni w Duchu, Łódź
o. Tomasz Nowak OP, przeor łódzkiego klasztoru oo. dominikanów, wędrowny kaznodzieja, Łódź
o. Adam Szustak OP, kaznodzieja, Łódź
o. Grzegorz Kramer SJ, proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, przełożony wspólnoty zakonnej, Opole
o. Lech Dorobczyński OFM, gwardian i proboszcz parafii św. Antoniego z Padwy, Warszawa
o. Bartosz Prusiewicz OFM, katecheta, parafia św. Antoniego z Padwy, Warszawa
o. Krzysztof Czerwionka CR, pasterz wspólnoty Chrystusa Zmartwychwstałego GALILEA, dyrektor biura SESA, członek Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji, Stryszawa
o. Jacek Dubel CSsR, prezes Katolickiego Apostolskiego Stowarzyszenia w służbie Nowej Ewangelizacji Wspólnota Pieśń Nowa Toruń, wiceprezes Stowarzyszenia Alpha Polska, członek Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji, Kraków
o. Tomasz Gałuszka OP, dyrektor Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, pracownik Katedry Historii Starożytnej i Średniowiecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, sekretarz naukowy Międzynarodowej Komisji Historii i Studiów nad Chrześcijaństwem przy Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków
o. Józef Witko OFM, kaznodzieja, Sekretariat Misji i Ewangelizacji Matki Bożej Anielskiej OO. Franciszkanów, Pińczów
o. Mariusz Tłokiński CCN, proboszcz parafii pw. Opatrzności Bożej, Warszawa-Wesoła
o. Grzegorz Siwek OFMConv, duszpasterz akademicki, Kraków
o. Piotr Mpiima Dąbek OFMConv, misjonarz, Kampala (Uganda)
o. Roman Groszewski SJ, duszpasterz wspólnoty Dom w Ramionach Ojca, Warszawa
o. Tomasz Trawiński OFMConv, duszpasterz ośrodka dla narkomanów San Damiano, Chęciny
o. Rafał Walczyk OSPPE, administrator parafii św. Kazimierza Królewicza, Yonkers (USA)
o. Norbert Oczkowski OP, teolog duchowości, duszpasterz wspólnoty charyzmatycznej „Jerozolima”, moderator Akademii Małżeńskiej, Poznań
o. Marek Krzyżkowski CSsR, duszpasterz akademicki Na Górce, Kraków
s. Katarzyna Jackowska CCN, w posłudze parafii pw. Opatrzności Bożej, Warszawa-Wesoła
s. Natana Świerad CSSJ, misjonarka, Brazylia
Krzysztof Dzieńkowski SJ, asystent wspólnoty Taizé, Kraków
Jacek Weigl, lider Apostolskiego Ruchu Wiary, Prezes Fundacji Edukacja z Wartościami, Warszawa
Michał Świderski, świecki odpowiedzialny za Szkołę Nowej Ewangelizacji Diecezji Gliwickiej, prezes Stowarzyszenia Katolickiego – Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego, Gliwice
Witek i Sylwia Wilk, ewangelizatorzy świeccy, założyciele Fundacji zaNim, Otwock
Marcin Jakimowicz, redaktor Gościa Niedzielnego, lider Diakonii św. Rodziny, Katowice
Antoni Tompolski, dyrektor Alpha Polska, członek Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji, Kraków
Michał Nikodem, lider wspólnoty Chefsiba, Warszawa
Krzysztof Demczuk, lider wspólnoty Metanoia, Jaworzno
Karol i Małgorzata Sobczyk, liderzy wspólnoty Głos na Pustyni, Kraków
Witold i Bożena Kacała, liderzy wspólnoty Kahal, Wodzisław Śląski
Michał i Agnieszka Grzanka – odpowiedzialni za mazowiecką filię Katolickiego Stowarzyszenia Misja EnChristo, Warszawa
Andrzej Lewek, lider Mężczyzn świętego Józefa, Kraków
Stanisława Iżyk-Dekowska, ProMisja – Przymierze katolików na rzecz Ewangelizacji i Misji, Toruń
Michał Jeleń, lider wspólnoty ABBA, Warszawa
Krzysztof Sowiński, lider grupy młodzieżowej przy wspólnocie Głos Pana, Skierniewice
Maria Kastyak, lider wspólnoty Dom w ramionach Ojca, Warszawa
Gabriela i Andrzej Strączek, założyciele Stowarzyszenia Kahal, Czyżowice
Katarzyna Rychter, przewodnicząca Katolickiego Stowarzyszenia KANAAN, radca prawny, Gorzów Wielkopolski
Irena Neumueler, założycielka i prezes Fundacji Status Feminae, Gdynia.
Anna i Jacek Saj – koordynatorzy Instytutu Ewangelizacji Świata ICPE Misja Polska, Lublin
Michał i Anna Maria Saj, członkowie zarządu ogólnopolskiej wspólnoty Armia Dzieci, Lublin
Łukasz i Gabriela Sawa, członkowie zarządu ogólnopolskiej wspólnoty Armia Dzieci, Lublin
Krzysztof i Jolanta Borysiewicz, członkowie zarządu ogólnopolskiej wspólnoty Armia Dzieci, Lublin
Marlena Sokołowska, lider świecki wspólnoty Dom Jednego Serca, Białystok
Michał Kuś, lider wspólnoty Wieczyste Przymierze, Kraków
Beata i Adam Dylus, liderzy wspólnoty HASZLAMA, Katowice
Jacek Kikowski, lider wspólnoty Siloe, Zduńska Wola
Remigiusz Ufa, lider wspólnoty Ezechiasz, Białystok
Ryszard Orłowski, lider wspólnoty Agalliasis, Wrocław
Tomasz Kandzia, lider wspólnoty Beta, Katowice
Małgorzata Pietrzyk, członek moderacji wspólnoty Woda Życia, Warszawa
Arkadiusz Męcel, członek moderacji wspólnoty Woda Życia, Warszawa
Paweł i Dorota Skrzek, członkowie zarządu ogólnopolskiej wspólnoty Armia Dzieci, Lublin
Aleksander Sztramski, Wydział Teologiczny UMK, lider wspólnoty Królewskie Dziedzińce, Toruń 24/7
Katarzyna i Norbert Ziółkowscy, liderzy wspólnoty Tabita, Włocławek
Julita i Dawid Weremczuk, liderzy wspólnoty Nikodem, Warszawa
Jacek i Aneta Szulc, Krzysztof i Aneta Gawrysiak, liderzy wspólnoty Palnika, Warszawa
Barbara Biegun i Kamila Drzewiecka, liderzy wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym Ruah, Bielsko-Biała
Agnieszka i Dariusz Jaduszyńscy, zarząd Katolickiej Fundacji wiaryGODni, Głogów
Maciej Wolski, prezes Fundacji 24/7, Warszawa
Marcin i Ewa Widera, liderzy Domu Modlitwy Wrocław 24/7, Wrocław
Tomasz i Agnieszka Pradela, liderzy Domu Modlitwy Poznań 24/7, Poznań
Maciej i Paulina Cirka, liderzy Pokoju Modlitwy Kraków 24/7, Kraków
Piotr Żyłka, redaktor naczelny DEON.pl, Kraków
Michał Wilk, redaktor naczelny Orygenes+, Kraków
Dawid Gospodarek – redaktor KAI, publicysta, członek stowarzyszenia Una Voce Polonia
Mariusz Czaja, dyrektor wydawnictwa ESPE, Kraków
Seweryn Osowski, dyrektor Szkoły Sług Ducha, Kraków
Grzegorz Głuch, lider chóru Gospel Rain, Lublin
Izabela Kostro, lider zespołu uwielbienia Powołani by Wielbić, Białystok
Michał Guzek, prezes Fundacji Chrześcijańskie Granie, Warszawa
Sylwia Palka, autorka książek katolickich, Kraków
Małgorzata Szudelski, lider grupy charyzmatycznej przy parafii Matki Bożej Dobrej Rady, San Leandro (USA)
Ewa i Grzegorz Kurowscy, liderzy wspólnoty Terebint, Tłuszcz
Aneta Biernat i Katarzyna Chludzińska, liderzy wspólnoty ewangelizacyjnej Maranatha, Boston (USA)
Marek Sitkowski i Katarzyna Olszewska, liderzy wspólnoty Metanoia, przy kościele Matki Bożej Częstochowskiej, Worcester (USA)
Anetta Kotowski, lider wspólnoty Shema, Doylestown (USA)
Łukasz Chechla, odpowiedzialny wspólnoty Shema, Doylestown (USA)
Monika Nawrocka, lider wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym AIN KARIM, Bridgeport (USA)

Ze strony: swietatradycja.wordpress.com/oficerowie-zwodziciela/
Nemo potest duobus dominis servire !
CZARNA LISTA ZWODZICIELI - FAŁSZYWYCH PROROKÓW KOŃCA CZASÓW..
Ewelina Anna
I znowu redakcja Glorii nie udźwignęła tematu.
Ewelina Anna
Co robił Daniels u Rydzyka? to może tłumaczyć tylko wspólne hobby. Według mojego rozeznania wymienili bokserki - Daniels podarował Rydzykowi bokserki w hipopotamy a O Tadeusz "jak Prometeusz" podarował oficerowi Mosadu bokserki w krokodyle. A moher nie jest aż tak ciężkim materiałem, żeby uciskał i powodował niedotlenienie mózgów setek tysięcy Polek.
Quas Primas
Ewelina Anna - Ale tego nigdy w życiu nie pojmą pseudo-charyzmatycy i ich obrońcy, bo jak wyraża się sam O. Szustak, w posoborowych seminariach czerpie się wiedzę, (jak korzystać z Biblii) od "wspaniałych" protestantów!!!
Tomasz z Akwinu, czy Augustyn to dla nich za trudna mowa, więc korzystają wieści od potomków wcielonego diabła, jakim był Luter.
Posłuchajcie, co mówi O. Szustak o filmie i …More
Ewelina Anna - Ale tego nigdy w życiu nie pojmą pseudo-charyzmatycy i ich obrońcy, bo jak wyraża się sam O. Szustak, w posoborowych seminariach czerpie się wiedzę, (jak korzystać z Biblii) od "wspaniałych" protestantów!!!
Tomasz z Akwinu, czy Augustyn to dla nich za trudna mowa, więc korzystają wieści od potomków wcielonego diabła, jakim był Luter.
Posłuchajcie, co mówi O. Szustak o filmie i samej posłudze Zielińskiego.
NIC, tylko brać bicz i zaganiać ich do nauki z Biblioteki 58'
www.youtube.com/watch
Ewelina Anna
@Quas Primas Szalenie ważne spostrzeżenie, że posoborowy Kościół w tzw "charyzmatach" różnych wspólnot rozdzierany jest na wiele alternatywnych i sprzecznych opcji. Protestantyzacja i judaizacja przyspiesza lawinowo. A to wiesz, że „Nostra Aetate” napisał sodomita. ? A jest to jest owocem "pastoralnego soboru", który już przed obradami został ubogacony w swoim myśleniu i dialektyce Katolicki …More
@Quas Primas Szalenie ważne spostrzeżenie, że posoborowy Kościół w tzw "charyzmatach" różnych wspólnot rozdzierany jest na wiele alternatywnych i sprzecznych opcji. Protestantyzacja i judaizacja przyspiesza lawinowo. A to wiesz, że „Nostra Aetate” napisał sodomita. ? A jest to jest owocem "pastoralnego soboru", który już przed obradami został ubogacony w swoim myśleniu i dialektyce Katolicki a talmudyczny sposób myślenia. . Ciekawe czy JP2 to wiedział. A jak wiedział, czemu nie powiedział? Chował się jak obecnie. O. Rydzyk za "niewiedzą" a odbierał dalsze instrukcje od "starszych braci w wierze"?
Quas Primas
Zauważyliście ( w tym poście) ile jest Ruchów w naszym Katolickim Kościele?
Zapewne to nie wszystkie, ale powoli zbliżamy się do liczby sekt protestanckich.
Przez 2000 lat takich ceregieli nie było i Kościół przekazywał katolicką doktrynę.
Po soborze wat II zrobiono z Kościoła prywatny folwark!
Kyrie eleison.
ps. Jako katolik mówię STOP!
Ewelina Anna
Dziękuję, @Quas Primas Zrobiłam Post Scriptum i wysłałam do Una Voce:

PS. tak Ma według Państwa wyglądać walka o Tradycję Kościoła? pl.aleteia.org/…/czy-tradsi-i-ch…
Naprawdę Państwo walczą o czystość Wiary i Liturgii czy jesteście ramieniem kościelnej masonerii mającej rozbroić środowiska Tradycyjne?
Quas Primas
Oto co mówi Dawid Gospodarek o charyzmatykach i samym Zielińskim.
pl.aleteia.org/…/czy-tradsi-i-ch…
Ewelina Anna
Surferzy powierzchni koniunktury, lamus najnowszej historii Kościoła w Polsce, gnomy żerujące na wielkim upadku kultury i duchowości w Polsce.
Ewelina Anna
Został dzisiaj wysłany do Una Voce Polonia (www.unavocepolonia.pl/p/stowarzyszenie-…) taki list:

Proszę o niezwłoczną decyzję w sprawie poparcia jakie P. Dawid Gospodarek wyraził protestantyzującemu Kościół w Polsce Marcinowi Zielińskiemu. Wasza organizacja Una Voce walczy o powrót Mszy Wszechczasów, tymczasem członek Waszego Zarządu wspiera rozwalenie Kościoła Katolickiego przez protestanckie …More
Został dzisiaj wysłany do Una Voce Polonia (www.unavocepolonia.pl/p/stowarzyszenie-…) taki list:

Proszę o niezwłoczną decyzję w sprawie poparcia jakie P. Dawid Gospodarek wyraził protestantyzującemu Kościół w Polsce Marcinowi Zielińskiemu. Wasza organizacja Una Voce walczy o powrót Mszy Wszechczasów, tymczasem członek Waszego Zarządu wspiera rozwalenie Kościoła Katolickiego przez protestanckie ruchy, podpisał ten oto dokument: www.deon.pl/…/art,35925,wyraz…
Proszę o natychmiastowe usunięcie Pana Dawida Gospodarka z Zarządu Una Voce. Czy jeśli jakaś osoba podpisuje się pod pobożnymi inicjatywami to może już bez kontroli robić wszystko w Kościele ze względu na milczenie biskupów? Nie godzi się kalać Imienia i Intencji Założycieli Una Voce, którzy dla obrony Mszy Świętej i Wiary Katolickiej oddali swoje życie.

Jeżeli nie jest to pomyłką, proszę o publiczną korektę a jeśli jest to prawda, nie puścimy tego płazem. Zabawianie się w redaktora KAI-u, równoczesne zabawianie się w członka zarządu Una Voce Polonia, i zabawianie się w masonerię kościelną jednocześnie, to za wiele jak na jednego człowieka.

Jeśli Państwo nie podejmą działania w tej ważnej sprawie, będziemy apelować do międzynarodowego Una Voce.

W imieniu własnym i Środowisk Tradycji Katolickiej w Polsce.

Imię i nazwisko.

Kto chce dołączyć, może skorzystać z maila i przekleić oraz wysłać wiadomość: uvp@unavocepolonia.pl