Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
szuirad1
1369

Św. Leon Wielki. doktor Kościoła 10 listopada

Papież Leon I jest pierwszym spośród następców św. Piotra, który – na wzór świeckich imperatorów i zdobywców – otrzymał przydomek Wielki. Był nie tylko obrońcą wiary i wybitnym teologiem, Ojcem i Doktorem Kościoła, ale także znakomitym dyplomatą, a dzięki wszystkim swoim zdolnościom i zasługom doczekał się miana wielkiego obrońcy chrześcijańskiej cywilizacji.

Wiekopomne jego zasługi przypomniał Benedykt XVI podczas audiencji generalnej 5 marca 2008. Ojciec Święty mówił o swoim Poprzedniku: „Był on naprawdę jednym z największych papieży, którzy przynieśli zaszczyt stolicy rzymskiej, przyczyniając się w znacznym stopniu do umocnienia jej autorytetu i prestiżu”.

Święty Leon urodził się w Tuscji, historycznym regionie Italii (część Toskanii, Umbrii i północnego Lacjum). Od papieża świętego Celestyna I otrzymał urząd archidiakona, do którego przynależały obowiązki związane z zarządem diecezją. Już wcześniej dostrzeżono wszakże jego zdolności dyplomatyczne i dlatego odbywał różne delegacje jeszcze jako akolita – między innymi do biskupa Hippony, świętego Augustyna.

W roku 440 przebywał jako legat z misją pokojową w Galii, posłany tam przez cesarzową Elię Gallę Placydię. W tym samym czasie zmarł papież święty Sykstus III, a Leona powołano na jego następcę. Zasiadł on na Tronie Piotrowym w czasach najazdów barbarzyńskich, osłabienia władzy cesarskiej na Zachodzie i wciąż powstających herezji wymierzonych w naturę Chrystusa Pana i rozbijających jedność Kościoła.

Święty starał.... Św. Leon Wielki
szuirad1