Clicks99

Jaki Kraj Otrzyma Najwięcej Kataklizmów

jacek2pp
Dnia 04. 05. 1990 r. Dziś córko, masz wiele do pisania. Wszystko spisz, jeśli masz natchnienie. Córko, niewiele zostało czasu do nawrócenia. Polska jest narodem wybranym, choć jest wiele zła, ale …More
Dnia 04. 05. 1990 r.
Dziś córko, masz wiele do pisania. Wszystko spisz, jeśli masz
natchnienie.
Córko, niewiele zostało czasu do nawrócenia. Polska jest narodem
wybranym, choć jest wiele zła, ale jest też wiele dzieci Bożych. Za wytrwanie
w Bogu czeka naród polski nagroda. Wytrwajcie, dzieci Moje, w modlitwie, aby
uratować świat.
W waszym kraju objawiłem się jako Bóg Miłosierny i z waszego kraju musi
promieniować Miłosierdzie Boże na cały świat. Dziś potrzeba ofiar, modlitw,
umartwień i postów, aby codziennie uśmierzać „gniew" Boży. Boże „oczy" są
zwrócone na was... Wzrastajcie w wierze i miłości, aby Miłosierdzie Boże
was nie opuściło, bo inaczej doznacie wielkiej udręki i kary.
Wiele krajów dotknie wiele nieszczęść, bo Moje Oczy od nich odwracają
się. Grzechy, które popełniają są tak wielkie, że może być za nie tylko kara.
Ameryka najwięcej otrzyma kataklizmów. Kraj bardzo zubożeje, powstanie
panika. Ludzie zaczną emigrować do innych państw. Przed przeznaczoną karą
nikt nie ucieknie. Biada tym, co nie pragnęli Boga. Oni dozna ą wielkiej trwogi,
ale czas dla nich minął.
Jeszcze teraz jest ostatni czas do nawrócenia, ale gdy ujrzycie pierwszy
znak na niebie, to będzie znak, że czas nawrócenia kończy się już. Wy, dzieci,
jednoczcie się i głoście Słowem Bożym, aby wszyscy się nawracali. Wszystkie
wasze ofiary o zbawienie dusz ludzkich, będą dowodem, że Mnie miłujecie i
jesteście dziećmi miłosiernymi.
Walczcie, Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego. Nadszedł dla was czas, aby
stanąć do walki ze złem, a Miłosierdzie Boże zacznie promieniować na cały świat.
Co macie czynić, otrzymacie w oznaczonym czasie.