Samson1
www.vira.cz/…/New-Age-vyzva-p…

Vlci v rouše beránčím. 😡
bratr
🤗 🤗 🤗
tores
Protože křesťanství není nic jiného, než katolické = všeobecné, jsou tyhle otázky buď provokace nebo zbytečné, ne?
😊

voda44 15.11.2013 20:52:47
Křesťanský Bůh tradičním nestačí!
superiel 15.11.2013 20:49:22
A odkdy musí papež věřit v katolického Boha?
superiel
Alláh nebo Hospodin, hlavně že se máme rádi.. 😊
Kéž by se ve vlaku do pekla v přímým přenosu, brzda nezasekla.. 🙂
voda44
Křesťanský Bůh tradičním nestačí!
superiel
Do 140 s ním nevydržíme, vždyť má 77 a za 63 let je dávno po nás 🤐
A odkdy musí papež věřit v katolického Boha? 🤨
tores
No a? Papež je přece tvůj favorit, i když nevěří v katolického Boha. Tak o co ti jde?
Samson1
Ve svém vydání z října 2013 představuje magazín TAO (Argentina) na své obálce fotku kardinála Bergoglia s taoistickým mnichem. Titulek vysvětluje fotku: „Liu Ming, východní lékař papeže Františka“. Věřím, že díky této fotce a popisku připravilo onlinové vydání Perfil [španělsky „Profil“] rozhovor s Mingem a vydalo jej pod titulem: „František bude žít do 140 let, říká čínský lékař“.
tores
Co potřebuješ, špačku?
Samson1
tores
Sedevakantisté nikdy nebudou umět víc, než plkat blbosti a argumentovat ad hominem.
😊
Zoša
No tak už ses vypovídal tak si dej pohov a vrať se na sk. PáPá 🤗
Zoša
Pokud vím tak druzí bratři i sestry se na rozdíl odemne modlí i Korunku,
tak vem laskavě v úvahu, že já jsem samostatná jednotka sedesvakantisty
a nejsem mluvíč UPHKC,
Děkuji z pochopení.
Pros Boha o dopuštění, nejvíce sis uškodil sám.
😇
superiel
1.Moj 34,24 Poslechli tedy Chamóra a jeho syna Šekema všichni, kdo měli právo vycházet k bráně jeho města; dal se obřezat každý mužského pohlaví, kdo vycházel k bráně jeho města.
25 Ale třetího dne, když byli v bolestech, vtrhli bezpečně do města s mečem v ruce dva Jákobovi synové, Šimeón a Lévi, bratři Díny, a všechny mužského pohlaví povraždili.
26 Zavraždili mečem také Chamóra a jeho syna …More
1.Moj 34,24 Poslechli tedy Chamóra a jeho syna Šekema všichni, kdo měli právo vycházet k bráně jeho města; dal se obřezat každý mužského pohlaví, kdo vycházel k bráně jeho města.
25 Ale třetího dne, když byli v bolestech, vtrhli bezpečně do města s mečem v ruce dva Jákobovi synové, Šimeón a Lévi, bratři Díny, a všechny mužského pohlaví povraždili.
26 Zavraždili mečem také Chamóra a jeho syna Šekema, vzali z Šekemova domu Dínu a odešli.
27 Na pobité potom přišli Jákobovi synové a za poskvrnění své sestry město vyloupili.
28 Pobrali jejich brav a skot i jejich osly a co bylo v městě i na poli.
29 Zajali všechny jejich děti a jejich ženy a uloupili všechno jejich jmění, vše, co bylo v domě.
30 I řekl Jákob Šimeónovi a Lévimu: „Přivedete mě do zkázy, způsobili jste, že vzbuzuji nelibost u obyvatel země, u Kenaanců a Perizejců. Mám málo lidí. Seberou-li se proti mně, pobijí mě a budu vyhuben já i můj dům.“
31 Odvětili: „Což směl s naší sestrou zacházet jako s děvkou?“
Zoša
Milý mike zbytečně si přitěžuješ odsuzováním toho co vůbec neznáš.
Možná, že by stačilo, aby jsi poslouchal přednášky,toho koho tak nenávidíš a stále pomlouváš ty, které zde na cz
jsou k dispozici.
tores
Poslyš ještě tohle, trdlo - a vám to mocipáni z EU dovolí, abyste tam měli pšenici?
😊
tores
Tak proč ji tam neshromažďujete a nutíte tam chodit lidi slavit pohanské obřady?
Samson1
A kde by jsi ty trdlo chtěl zhromažďovat pšenici? 🙄

Jinak pro tvou informaci, Šamšulo; užiteční idioti posluhují lidem ve stodolách zády ke svatostánku.
🤗
tores
Jsi vážně užitečný idiot. Nic víc a nic míň. Za to poděkuj svému slepému vůdci, který nemá ani elementární vědomosti z dějin.

Zoša 15.11.2013 15:51:29
Tores neboj. Po 3. světové, začne Církev od začátku s návazností na SZ.
Budou obřízky, světit se bude sobota ...
Nebude se ti šťukat po pomýlené tradici, která dobývala území se zbraní v ruce a zabíjela...
tores
+ Joseph + dík za ten odkaz na tao - chtěl jsem to sem kopírovat jako článek.