Clicks302
hu.news

Berlin: A bíróság NEMET mondott

A berlini Néri Szent Fülöp régi rítust követő temploma elvesztette a bírósági ügyet.

Azt kérelmezték, hogy 50 fős miséket tarthassanak (április 7). Az ítélet előtt már legalább kilenc ilyen kérvényt utasítottak el Németországban.

A bíróság szerint az alkotmány felhatalmazza az államot arra, hogy eltöröljék a vallási szabadságot "ideiglenesen", ha az az olyan alapvető jogokkal ütközik, mint pl. a közegészségügy fenntartása.

A Gloria.tv tudomására jutott, hogy fellebbezést fognak indítani.

#newsXaxrlhuggq