Clicks30
vi.news

Các Giám mục Ba Lan: Nghiêm túc đến mức nực cười

Các giám mục Ba Lan phản đối theo một chuẩn đạo đức vô cùng "nghiêm túc" đối với việc sử dụng vắc-xin Covid-19 phá thai, tuy nhiên, họ lại tin rằng chúng vẫn có thể được sử dụng.

Giám mục Phụ tá Lublin Józef Wróbel, chủ tịch nhóm đạo đức sinh học của các giám mục, đã viết trên Episkopat.pl (ngày 14 tháng 4) rằng người Công giáo “không nên chấp nhận tiêm các loại vắc xin này”.

Tuy nhiên, đánh giá này không có ý nghĩa gì vì Wróbel tin rằng nó không loại trừ khả năng sử dụng các loại vắc xin như vậy. “Các tín hữu, người không có lựa chọn về loại vắc xin khác và có nghĩa vụ trực tiếp bởi những điều kiện nhất định (ví dụ, chuyên nghiệp, sự vâng phục trong một số tổ đội, cơ cấu, chức vụ, và các dịch vụ mà các loại vắc-xin đang nhắm tới) có thể sử dụng chúng mà không có phạm tội về đạo đức”, ông yêu cầu.

Nói cách khác: Giáo hội thốt ra một số thứ linh tinh mà cuối cùng lại chẳng có nghĩa lý gì. Làm cách nào các giám mục có thể mong đợi bất kỳ ai, kể cả những người Công giáo, coi trọng Đức tin?

Hình ảnh: © EpiskopatNews, CC BY-NC-SA, #newsPolmcqades