Co oznacza powinność małżeńska?

Ta kwestia została już poruszona, aczkolwiek nie omówiona. Chodzi o następujące słowa św. Pawła: Odpowiedź jest już zawarta w słowach św. Pawła, choć…
anna.maria shares this
6