U.S.C.A.E.
najlepšie je na úvahách o neviestke to že nemôže byť niečo súčasne nevesta Baránkova aj smilnica zároveň zaujímavé že toto tvrdia o RKC tí to o tej neviestke čo modelovo zneuctili Manželstvo a vernosť už od Luthera sa to s nimi ťahá zdanlivo to pôsobí tak že je to mimo tému ale kto nepochopí neporušiteľnosť RKC vyjadrenú cez Tajomstvo Manželstva nechápe ani Pápežstvo jednotlivý držitelia to je …More
najlepšie je na úvahách o neviestke to že nemôže byť niečo súčasne nevesta Baránkova aj smilnica zároveň zaujímavé že toto tvrdia o RKC tí to o tej neviestke čo modelovo zneuctili Manželstvo a vernosť už od Luthera sa to s nimi ťahá zdanlivo to pôsobí tak že je to mimo tému ale kto nepochopí neporušiteľnosť RKC vyjadrenú cez Tajomstvo Manželstva nechápe ani Pápežstvo jednotlivý držitelia to je trochu iná téma
apredsasatoci
Viď. farizeji!
Libor Halik
Vaši vůdcové z New Yorku 4425 Schneider Road, Fillmore, NY 1473, USA Bro. Michael Dimond and Bro. Peter Dimond, jejichž texty jsou překládány do slovenštiny pravdivě analyzují, odhalují hříchy ve Vatikánu za posledních 60 let. Avšak vyvozují mylné závěry, mylnou syntézu. Nevšimli si, že Babylon ze Zjevení ap. Jana 18,17-19 musí být u moře, což Řím není. Pro @Unam Sanctam SK
Libor Halik
17 a v jedinou hodinu je zničeno takové bohatství!" A všichni velitelé lodí, dopravci zboží, námořníci a kdokoli se živí plavbou, neodváží se přiblížit
18 a budou volat, až uvidí dým toho hořícího města: "Co se mohlo rovnat tomu velikému městu!"
19 A sypou si prach na hlavu a v pláči a nářku křičí: "Běda, běda, tak veliké město, na jehož blahobytu zbohatli všichni majitelé námořních lodí - a v …More
17 a v jedinou hodinu je zničeno takové bohatství!" A všichni velitelé lodí, dopravci zboží, námořníci a kdokoli se živí plavbou, neodváží se přiblížit
18 a budou volat, až uvidí dým toho hořícího města: "Co se mohlo rovnat tomu velikému městu!"
19 A sypou si prach na hlavu a v pláči a nářku křičí: "Běda, běda, tak veliké město, na jehož blahobytu zbohatli všichni majitelé námořních lodí - a v jedinou hodinu bylo zpustošeno!" Zjevení ap. Jana 18,17-19 (Apokalypsa o zničení Babylonu)
Libor Halik
Foto. New York tj. Babylon dle Zjevení svatého apoštola Jana je u moře. Pro @Unam Sanctam SK
2 more comments from Libor Halik
Libor Halik
Bratři Michael a Petr Dimondové správně připomněli, že když sv. apoštol Petr psal z tehdejšího ještě nepokřtěného Říma, označil ho termínem Babylon. Ale nepřipomněli, že sv. Petr zemřel dřív než apoštol Jan dostal prorocké Zjevení na ostrově Patmos, kde Jan mluví o jiném budoucím Babylonu, který mnoho staletí vůbec neexistoval, o New Yorku, kde žijí i bratři Dimondové. Pro @Unam Sanctam SK
Libor Halik
Varujte, prosím, bratry Dimondy, aby poslechli prorocké varování sv. apoštola Jana a vyšli z Babylona, z New Yorku. Ten v nejbližších měsících či letech shoří dle Zjevení ap. Jana 18,4-5 A slyšel jsem jiný hlas z nebe: "Vyjdi, lide můj, z toho města, nemějte účast na jeho hříších, aby vás nestihly jeho pohromy. Neboť jeho hříchy se navršily až k nebi a Bůh nezapomněl na jeho viny. Pro @Unam …More
Varujte, prosím, bratry Dimondy, aby poslechli prorocké varování sv. apoštola Jana a vyšli z Babylona, z New Yorku. Ten v nejbližších měsících či letech shoří dle Zjevení ap. Jana 18,4-5 A slyšel jsem jiný hlas z nebe: "Vyjdi, lide můj, z toho města, nemějte účast na jeho hříších, aby vás nestihly jeho pohromy. Neboť jeho hříchy se navršily až k nebi a Bůh nezapomněl na jeho viny. Pro @Unam Sanctam SK
Martina Bohumila Lutherová
Báťuško není to vám trpané,že pokřtěný
protestant, kněz Pravoslaví, opravuje
dějiny?
Libor Halik
Zjevení apoštola Jana není o minulosti, ale o budoucnosti, je to proroctví. Pro @Martina Bohumila Lutherová
Libor Halik
Velkoměsto Babylon New York dle Zjevení ap. Jana 17,16-17: A těch deset rohů, které jsi viděl, i ta šelma pojmou nevěstku v nenávist, oberou ji o všecko až do naha a budou rvát její tělo a spálí ji ohněm. Neboť Bůh jim vložil do srdce, aby provedli jeho záměr, řídili se jedním úmyslem a odevzdali šelmě svou královskou moc, dokud se nedokoná, co Bůh řekl. Pro @Unam Sanctam SK
One more comment from Libor Halik
Libor Halik
Rakety z Ruska od 10 vojevůdců, asi generálů, či specialistů (tj. 10 rohů) spálí New York za 1 hodinu. Zjevení ap. Jana 18,8-10: proto v jediném dni dopadnou na ni pohromy: smrt i žal a hlad, a bude zničena ohněm. Neboť mocný je Hospodin, Bůh, který ji odsoudil." Pak budou naříkat nad ní a bědovat králové světa, kteří s ní smilnili a hýřili, až uvidí dým hořícího města; z hrůzy nad jeho …More
Rakety z Ruska od 10 vojevůdců, asi generálů, či specialistů (tj. 10 rohů) spálí New York za 1 hodinu. Zjevení ap. Jana 18,8-10: proto v jediném dni dopadnou na ni pohromy: smrt i žal a hlad, a bude zničena ohněm. Neboť mocný je Hospodin, Bůh, který ji odsoudil." Pak budou naříkat nad ní a bědovat králové světa, kteří s ní smilnili a hýřili, až uvidí dým hořícího města; z hrůzy nad jeho zkázou neodváží se přiblížit a budou naříkat: "Běda, běda, ty veliký Babylóne, město tak mocné, jak v jedinou hodinu byl nad tebou vykonán soud!" Pro @Unam Sanctam SK
Martina Bohumila Lutherová
Právě ,že o budoucnosti, kdo více než řkc nese na svém
"kontě" krev Ježíšových svědků...nejen během věku, ale
i I.+II. svět. válka ....všechny útoky na Rusko .....ect.v.č.
dneška divize NATO jsou divize j ezovitů tedy řkc.
Proto už před 9 roky Maria Dubovská zde o tomto
psalal, že nato je armáda řkc. a je to tak.....
Jan vidí budoucnost Římského patrirchátu a proto se
diví.......
Martina Bohumila Lutherová
Amerika bude , nbudeli dostatek pokání - ohněm pro
vyhlazení půsovdních obyvatel, tedy genocidy indiánů
na čemž spolupracovala nemálo i řkc např pomocí
misionářů rozdávali deky nakažené neštovicemi ect.
ect. To už stačí. Ukrajinci mají dobré slovo pro situace
viděné křivě : "Je promodlený"
One more comment from Martina Bohumila Lutherová
Martina Bohumila Lutherová
oprava: je premodlený :-)
takové kultivované jak by řekla sestra Lenka Moranová :-))
Libor Halik
Celé USA zaniknou dle proroctví sv. Hildegardy z Bingen. Prorokovala to o národu složeném z mnoha národů (asi přistěhovalců) mezi 2 moři. To sedí nejlépe na USA, obklopené Atlantickým a Tichým oceánem. I ve Fatimě bylo předpovězeno, že některé národy totálně zaniknou ve světové válce proti Rusku. USA nebyly zasvěceny pod ochranu PMarie ani r.2017, na rozdíl od ČR.
Unam Sanctam SK
Veľmi sa mýlite, lebo pracovanie na mori je metaforické pomenovanie pre pracovania vo veciach cirkevných. Noemova archa bola predobrazom Katolíckej Cirkvi, mimo ktorej niet spásy. Tí, ktorí nevstúpia do KC, utonú ako tí pri potope. A Ježiš Kristus urobil zo svojich apoštolov rybárov ľudí, teda tých, ktorí budú pracovať na mori. Veľké mesto je Rím. Tu sú dôkazy: vatikankatolicky.com/babylon-padol…More
Veľmi sa mýlite, lebo pracovanie na mori je metaforické pomenovanie pre pracovania vo veciach cirkevných. Noemova archa bola predobrazom Katolíckej Cirkvi, mimo ktorej niet spásy. Tí, ktorí nevstúpia do KC, utonú ako tí pri potope. A Ježiš Kristus urobil zo svojich apoštolov rybárov ľudí, teda tých, ktorí budú pracovať na mori. Veľké mesto je Rím. Tu sú dôkazy: vatikankatolicky.com/babylon-padol-padol/
Okrem toho sa tam hovorí o živení sa plavbou a námorných lodiach. Tieto námorné lode môžeme chápať ako rôzne sekty, rôzne lode, ktoré stroskotajú, v ktorých niet záchrany, t.j. spásy. Ale predovšetkým tu ide o sektu čislo jedna, neviestku babylonskú, matku smilstva a ohavností zeme (Zjv 17:5) a tých, ktorí "pracujú na mori" pre túto sektu.

vatikankatolicky.com/apokalypsa/
vatikankatolicky.com/velke-odpadnutie/
17 a v jedinou hodinu je zničeno takové bohatství!" A všichni velitelé lodí, dopravci zboží, námořníci a kdokoli se živí plavbou, neodváží se přiblížit
18 a budou volat, až uvidí dým toho hořícího města: "Co se mohlo rovnat tomu velikému městu!"
19 A sypou si prach na hlavu a v pláči a nářku křičí: "Běda, běda, tak veliké město, na jehož blahobytu zbohatli všichni majitelé námořních lodí - a v jedinou hodinu bylo zpustošeno!" Zjevení ap. Jana 18,17-19 (Apokalypsa o zničení Babylonu)
Unam Sanctam SK
Mimochodom, vy, Libor Halik, sa považujete za pravoslávneho? Pravoslávie nie je pravé náboženstvo, lebo odmieta posledných 13 ekumenických koncilov Katolíckej Cirkvi, pápežstvo a nerozlúčiteľnosť manželstva.
One more comment from Unam Sanctam SK
Unam Sanctam SK
K "vodám": Zjavenie 17:15 – „A povedal mi [anjel]: ‘Vody, ktoré si videl, kde sedí Neviestka, sú ľudia a zástupy a národy a jazyky.’“
Tu to máte: vody sú ľudia a zástupy a národy a jazyky. Toto je definitívny dôkaz, dodatočný dôkaz k tomu, čo som napísal vyššie.
"To je miesto, kde sa nachádza Babylon podľa vnuknutej definície 1. Petrovho listu 5:13. To je epicentrum duchovného zemetraseni…More
K "vodám": Zjavenie 17:15 – „A povedal mi [anjel]: ‘Vody, ktoré si videl, kde sedí Neviestka, sú ľudia a zástupy a národy a jazyky.’“
Tu to máte: vody sú ľudia a zástupy a národy a jazyky. Toto je definitívny dôkaz, dodatočný dôkaz k tomu, čo som napísal vyššie.
"To je miesto, kde sa nachádza Babylon podľa vnuknutej definície 1. Petrovho listu 5:13. To je epicentrum duchovného zemetrasenia, dá sa povedať. Je to miesto, kde sa odohrali udalosti, ktoré transformovali Rím, Európu a zvyšok sveta v posledných dňoch. Bazilika sv. Petra je miestom, kde sa uskutočnili procesy II. vatikánskeho koncilu. Tie procesy zmenili ľudí, zástupy, národy a jazyky, ktoré nasledujú Babylon, vedením celej diecéznej štruktúry sveta v jej rôznych národoch a jazykoch do herézy a apostázy."
Zjavenie 17:15 – „A povedal mi [anjel]: ‘Vody, ktoré si videl, kde sedí Neviestka, sú ľudia a zástupy a národy a jazyky.’“
Tu to máte: vody sú ľudia a zástupy a národy a jazyky. Toto je definitívny dôkaz, dodatočný dôkaz k tomu, čo som napísal vyššie.
vatikankatolicky.com/babylon-padol-padol/

vatikankatolicky.com/apokalypsa/
Libor Halik
Zabudli ste však, že všetký ľudia, aj Vatikán, predovšetkým po 2. vatikánskom koncile je ovládaný, kontrolovaný cez peniaze - doláre z New Yorské centrálné súkromé banky slobodomurárské a židovské FED.
Unam Sanctam SK
Dnes proto nemáme "dva papeže", ale jen "polovinu", Benedikta XVI. bez praktické moci. Z tohoto důvodu dál nosí bílou kleriku (i když bez mozzetta)
Je herézou tvrdiť, že niekto môže zastávať pápežský úrad bez toho, aby zároveň nemal plnú a najvyššiu moc nad celou Cirkvou. Toto je totálna heréza v rozpore s dogmou o pápežstve. Preto je sedeprivationizmus totálne heretický postoj.
vatikankatolicky.…More
Dnes proto nemáme "dva papeže", ale jen "polovinu", Benedikta XVI. bez praktické moci. Z tohoto důvodu dál nosí bílou kleriku (i když bez mozzetta)
Je herézou tvrdiť, že niekto môže zastávať pápežský úrad bez toho, aby zároveň nemal plnú a najvyššiu moc nad celou Cirkvou. Toto je totálna heréza v rozpore s dogmou o pápežstve. Preto je sedeprivationizmus totálne heretický postoj.
vatikankatolicky.com/herezy-ii-vatikanskeho-koncilu/
vatikankatolicky.com/anti-papez-pavol-vi/

vatikankatolicky.com/velke-odpadnutie/
Martina Bohumila Lutherová
V podstatě Benedikt se jeví jako ten co sňal kletbu
s Lefebrovců a tím dal naději těm, nespokojencům
a nahnal je pod latinský obřad ve stejném
duchu totiž v duchu "jednoty víry s prokletým papežstvím"
Čili jen a jen splnil svou úlohu jemu danou.
Unam Sanctam SK
Ján Pavol II. nemal moc uvaliť akúkoľvek kliatbu na Lefebvra, lebo nebol členom Katolíckej Cirkvi ani jej hlavou. Benedikt XVI. hento urobil, lebo vedel, že FSSPX je heretická, schizmatická a že považuje heretikov za katolíkov. Okrem toho popiera dogmu mimo KC niet spásy. Benedikt XVI. vedel, že kto ho v tej dobe považoval za katolíka vediac o jeho herézach a modernizme v jeho knihách (a o jeho …More
Ján Pavol II. nemal moc uvaliť akúkoľvek kliatbu na Lefebvra, lebo nebol členom Katolíckej Cirkvi ani jej hlavou. Benedikt XVI. hento urobil, lebo vedel, že FSSPX je heretická, schizmatická a že považuje heretikov za katolíkov. Okrem toho popiera dogmu mimo KC niet spásy. Benedikt XVI. vedel, že kto ho v tej dobe považoval za katolíka vediac o jeho herézach a modernizme v jeho knihách (a o jeho odpadlíctve v mešite a v synagóge) sám nebol katolíkom. Benedikt XVI. vedel, že počas jeho antipontifikátu už bol postoj FSSPX totálne absurdný a heretický. Pápežstvo nie je prekliate, Benedikt XVI. a iní antipápeži sú prekliaty a zároveň aj pápežstvo popierajúca FSSPX (popiera pápežskú neomylnosť okrem iných vecí).
vatikankatolicky.com/anti-papez-benedikt-xvi/
Unam Sanctam SK
Šírite totálne nepravdivé a manipulatívne bludy. Benedikt XVI. rezignoval zo svojho postu "pápeža" sekty II. vatikánskeho koncilu zo slobodnej vôle.
For this reason, and well aware of the seriousness of this act, with full freedom I declare that I renounce the ministry of Bishop of Rome, Successor of Saint Peter, entrusted to me by the Cardinals on 19 April 2005, in such a way, that as from 28 …More
Šírite totálne nepravdivé a manipulatívne bludy. Benedikt XVI. rezignoval zo svojho postu "pápeža" sekty II. vatikánskeho koncilu zo slobodnej vôle.
For this reason, and well aware of the seriousness of this act, with full freedom I declare that I renounce the ministry of Bishop of Rome, Successor of Saint Peter, entrusted to me by the Cardinals on 19 April 2005, in such a way, that as from 28 February 2013, at 20:00 hours, the See of Rome, the See of Saint Peter, will be vacant and a Conclave to elect the new Supreme Pontiff will have to be convoked by those whose competence it is.
Takže prestaňte šíriť bludy. Benedikt XVI. okrem toho viackrát poprel špekulácie tých, ktorí tvrdili, že platne nerezignoval alebo že bol nútený k rezignácii. Benedikt XVI. takto splnil proroctvo o siedmom kráľovi Apokalypsy, ktorý má zostať "krátky čas", a toto bolo spojené aj s dvoma údermi blesku, ktoré dopĺňajú naplnenie proroctva v Zjv 18:2, ako vysvetľujú tieto články.
vatikankatolicky.com/babylon-padol-padol/
vatikankatolicky.com/apokalypsa/
"Kráľovstvo (výkon úradu) prvého kráľa, Pia XI., bolo formálne oznámené v pondelok 11. februára 1929 podpísaním Lateránskej dohody. Do očí bijúco, siedmy kráľ, Benedikt XVI., formálne oznámil svoju rezignáciu v pondelok 11. februára 2013 šokujúcim oznámením, ktoré bolo nasledované dvoma údermi blesku do vrcholu Baziliky sv. Petra, toho samého miesta, kde bol sv. Peter pochovaný."
Benedikt XVI. je okrem toho totálny heretik a odpadlík: vatikankatolicky.com/anti-papez-benedikt-xvi/