Caesar
Konvertujú ku kacírom. Protestanti sú kacírmi, pokial sa nevrátia do katolíckej cirkvi.
snakee
SCHZMATIK NEMŮŽE NIKDY ZJEVIT PRAVOU TVÁŘ KRISTA PÁNA,
dominikguzman
No sú to schizmatici, ale treba uznať, že ak moslim uverí vôbec v Krista už je to veľký krok.
snakee
NO ONI KONVERTUJŮ SPÍŠE K SCHIZMATIKOM
Anton Selecký
Neviem ako dlho sa pripravovali na krst, lebo u nás je to aj rok. Potom tu máme azda nový druh migrantov, nie ekonomických alebo vojnových ale religióznych. Dúfam, že im to obrátenie vydrží. Ak to nie je pokus o zvrátenie stúpajúceho odporu voči súčasným imigrantom v Nemecku. Ale verím, že aj takíto sa vyskytnú...