TerezaK
426

I messaggi della Madonna nel Mondo

Pošlete zprávu Marianovi S. Martino Schio Itálie 15. listopadu 1986 -------------------------------------------- Uctíváme Otce i Syna, uctíváme Ducha …
TerezaK
I messaggi della Madonna nel Mondo ·BUONGIORNO A TUTTI FRATELLI E SORELLE!
VI RICORDIAMO IL MODO MIGLIORE PER VELOCIZZARE LA LIBERAZIONE DI GIOVANNA, SUGGERITO DA PADRE AMORTH E I SACERDOTI ESORCISTI CHE HANNO PROVATO AD ESORCIZZARLA.
CERCHIAMO COME POSSIAMO NUOVI ORANTI CHE POSSANO PREGARE PER LA LIBERAZIONE DI GIOVANNA, GRUPPI DI PREGHIERA O CONVENTI.
SONO MOLTO POTENTI ANCHE I CENACOLI DI …More
I messaggi della Madonna nel Mondo ·BUONGIORNO A TUTTI FRATELLI E SORELLE!

VI RICORDIAMO IL MODO MIGLIORE PER VELOCIZZARE LA LIBERAZIONE DI GIOVANNA, SUGGERITO DA PADRE AMORTH E I SACERDOTI ESORCISTI CHE HANNO PROVATO AD ESORCIZZARLA.
CERCHIAMO COME POSSIAMO NUOVI ORANTI CHE POSSANO PREGARE PER LA LIBERAZIONE DI GIOVANNA, GRUPPI DI PREGHIERA O CONVENTI.
SONO MOLTO POTENTI ANCHE I CENACOLI DI PREGHIERA COMUNITARIA, CON LA RECITA DI 3 CORONE CONSECUTIVE, VERE E PROPRIE BOMBE ATOMICHE PER IL MALIGNO.

GRAZIE A TUTTI PER LA VOSTRA CARITA'! SANTA PREGHIERA E CONDIVISIONE! DIO VI BENEDICA!

--------------------------------------------

PREGHIERA PER GIOVANNA

------------------------------------------------------

H 7,00: CORONCINA DELLA DIVINA MISERICORDIA

------------------------------------------------------------------

CONSACRAZIONE A MARIA MEDIATRICE DI TUTTA LA GRAZIA

”Oh Maria Santissima e Immacolata Madre di Dio, di Gesù, nostro Sommo Sacerdote e Vittima, vero Profeta e Re Sovrano, vengo a Te che sei Mediatrice di Tutta la Grazia, poiché questo è quanto Tu sei veramente.

Oh, Fonte di tutta la Grazia! Oh, Bellissima tra tutte le Rose! Purissima Sorgente! Canale senza macchia di tutta la Grazia di Dio! Accoglimi, Madre santissima!

Presenta me e ogni mia necessità alla Santissima Trinità! Che essendo state rese pure e sante al Suo Cospetto dalle tue mani, possano ritornare a me, attraverso di Te, quali grazie e benedizioni.

Mi dono e mi consacro a Te, Maria, mediatrice di tutta la Grazia, affinché Gesù, Nostro Unico e Vero mediatore, che è Re di Tutte le Nazioni, possa Regnare in ogni cuore. Amen."

----------------------------------------------------------------------

A SEGUIRE 3 CORONE DEL SANTO ROSARIO IN ORDINE:

MISTERI GAUDIOSI
MISTERI DOLOROSI
MISTERI GLORIOSI
TerezaK
MODLITBA K DOSTÁVÁNÍ PLENÁRNÍHO ODPUŠTĚNÍ ZA ŘEŠENÍ
9. února 2012 – Smilstvo, pornografie a prostituce jsou smrtelné hříchy
POselství JEŽÍŠE KRISTA PRO MARII BOŽSKÉ MILOSTÍ
„(... Probuďte se, mé děti. Uvědomte si existenci Pekla a velmi se obávejte projít dveřmi věčného zatracení. Neříkám to, abych vás vystrašil, ale abych Mě ujistil, že chápete, že smrtelný hřích vás tam zavede, pokud se …More
MODLITBA K DOSTÁVÁNÍ PLENÁRNÍHO ODPUŠTĚNÍ ZA ŘEŠENÍ

9. února 2012 – Smilstvo, pornografie a prostituce jsou smrtelné hříchy

POselství JEŽÍŠE KRISTA PRO MARII BOŽSKÉ MILOSTÍ

„(... Probuďte se, mé děti. Uvědomte si existenci Pekla a velmi se obávejte projít dveřmi věčného zatracení. Neříkám to, abych vás vystrašil, ale abych Mě ujistil, že chápete, že smrtelný hřích vás tam zavede, pokud se ke Mně okamžitě nevrátíte. Bude potřeba mnoho modliteb, abyste se ke Mně vrátili, ale vyslechněte si toto: ti z vás, kteří jste zoufalí, v úzkosti a cítí se bezmocní kvůli propasti hříchu, ve které jsou, stačí požádat a já jim odpustím.

Je nutné, abyste projevili skutečnou výčitku svědomí a okamžitě se obrátili na svátost zpovědi. Pokud se nemůžete zpovídat, recitujte sedm po sobě jdoucích dní Mou modlitební křížovou výpravu za plenární odpust, abyste získali Spásu:

(n.d.r. Modlitební křížová výprava 24 Plenární odpust za rozpuštění)

„Ó můj Ježíši,
Ty jsi Světlo země. Jsi Plamen, který se dotýká všech duší. Vaše milosrdenství a láska nezná hranic.
Nejsme hodni oběti, kterou jsi učinil svou smrtí na kříži, ale víme, že Tvá Láska k nám je větší než naše Láska k Tobě.
Dej nám, ó Pane, Dar pokory, abychom mohli být hodni Tvého nového království.
Naplň nás Duchem svatým, abychom mohli pochodovat a vést tvou armádu, abychom zvěstovali Pravdu tvého svatého slova a připravovali naše bratry a sestry na slávu tvého druhého příchodu na Zemi.
Dáváme ti čest. Chválíme vás.
Nabízíme sami sebe, své smutky a utrpení, jaký dar zachránit duše.
Milujeme tě Ježíši
Smiluj se nad všemi svými dětmi, ať jsou kdekoliv.
Ámen. Amen. "

Nikdy jsem se nevzdal hříšníků a mám k nim zvláštní náklonnost. Miluji je zvláštním způsobem, ale nenávidím jejich hříchy.

Pomozte mi vykoupit vás děti. Neodcházejte, dokud není příliš pozdě.

I messaggi della Madonna nel Mondo
2 more comments from TerezaK
TerezaK
MARY VALTORTA
Ježíš vyprázdnil Limbo a vysvobodil nespočet duší z očistce
Ježíš říká:
«Tato slova dáte P. Berti, teď už víš, že je to on, kdo se tě na to ptal:
Když jsem své Marii diktoval diktát z 15.1.44 a řekl:
„když jsem se do toho dostal, abych vytáhl z limba ty, kteří čekali na můj příchod, byl jsem zděšen z té hrůzy a kdyby to, co Bůh stvořil, nebylo neměnné, protože to bylo dokonalé …More
MARY VALTORTA

Ježíš vyprázdnil Limbo a vysvobodil nespočet duší z očistce

Ježíš říká:

«Tato slova dáte P. Berti, teď už víš, že je to on, kdo se tě na to ptal:

Když jsem své Marii diktoval diktát z 15.1.44 a řekl:

„když jsem se do toho dostal, abych vytáhl z limba ty, kteří čekali na můj příchod, byl jsem zděšen z té hrůzy a kdyby to, co Bůh stvořil, nebylo neměnné, protože to bylo dokonalé, chtěl bych to udělat méně ohavné, protože jsem Láska a o f ta hrůza, kterou jsem trpěl" chtěl jsem mluvit o různých místech za hrobem, kde byli zesnulí, vzati všeobecně a řekli „peklo“ pro odpor k nebi, kde je Bůh.

Když jsem v přeliv mé radosti po konzumaci Oběti dokázal otevřít Limbo spravedlivým a čerpat z Očistce MNOHO DUCHŮ, řval jsem hrůzou a uvažoval nad myšlenkou, že jen pro místo zatracení ne, nebylo žádné vykoupení aneb mutace hrůzy.

Ale nedostanete se do toho. Nebylo to fér a užitečné to udělat.

Překvapuje vás, že také z očistce vytáhl mnoho duší? Přemýšlejte o sobě: buďte S. Mše může osvobodit kajícího, a vždy je potřeba ke zkrácení a osladení očistece, co nebyla skutečná oběť božského Beránka pro očistce? Já, kněz a oběť, jsem na ně aplikoval své zásluhy a svou krev a On učinil stánky bílými (Skutky 7,13-15) ještě ne zcela kandidáty bílým ohněm očistné charity.

Pošlete mu tohle a mé požehnání. "

Zápisníky 1945-1950 - 31. ledna 1947
TerezaK
PREGHIAMO INCESSANTEMENTE LA NOVENA ALLA DIVINA MISERICORDIA COME GESU' AVEVA DETTO A MARIA VALTORTA!
SANTA PREGHIERA!
Maria Valtorta - Quadernetti 26-5-53
«Fammi conoscere, Io-Misericordia, e fa conoscere le mie preghiere dettate a Suor Maria Faustina a quanti più puoi. Ogni anima che porti a Me-Misericordia ti accresce un grado di gloria. Se tu sapessi quale fiume di grazie Io riverso su chi …More
PREGHIAMO INCESSANTEMENTE LA NOVENA ALLA DIVINA MISERICORDIA COME GESU' AVEVA DETTO A MARIA VALTORTA!

SANTA PREGHIERA!

Maria Valtorta - Quadernetti 26-5-53

«Fammi conoscere, Io-Misericordia, e fa conoscere le mie preghiere dettate a Suor Maria Faustina a quanti più puoi. Ogni anima che porti a Me-Misericordia ti accresce un grado di gloria. Se tu sapessi quale fiume di grazie Io riverso su chi prega Me-Misericordia! Fammi, fammi, fammi conoscere, e ogni anno, dal Venerdì santo, giornata per te sempre fatidica, alla Domenica in Albis, fa la Novena alla Divina Misericordia, per ricondurre a Me tutti quelli che in essa sono ricordati».

****

Maria Valtorta - Quadernetti 28-5-53

«Falla, senza attendere il tempo proprio della Novena vera e propria alla Misericordia, per i comunisti, specie per quelli che ti sono vicini, per gli eretici, scismatici, fratelli separati; e anche per i Sacerdoti d’ogni ordine, perché tornino come i miei primi Sacerdoti: eroici, ardenti; vero sale che dà sapore alle anime, vero lume che dà luce alle anime».

*************

8° Giorno Novena alla Divina Misericordia

“Ti sottopongo tre modi per dimostrare Misericordia verso il prossimo: l’azione, la parola, la preghiera. In questi tre gradi è racchiusa la pienezza della Mia Misericordia ed è una dimostrazione irrefutabile dell’Amore verso di Me. In questo modo l’anima esalta e rende culto alla Mia Misericordia. Si, la prima Domenica dopo Pasqua è la festa della Misericordia. Ma deve esserci anche azione, poiché anche la fede più forte non serve a nulla senza le opere”

St Faustina Diario n 742.

OTTAVO GIORNO: OGGI CONDUCIMI LE ANIME CHE SONO NEL CARCERE DEL PURGATORIO

«Oggi conduciMi le anime che sono nel carcere del Purgatorio ed immergile nell’abisso della Mia misericordia. I torrenti del Mio sangue attenuino la loro arsura. Tutte queste anime sono molto amate da Me; ora stanno dando soddisfazione alla Mia giustizia; è in tuo potere recar loro sollievo. Prendi dal tesoro della Mia Chiesa tutte le indulgenze ed offrile per loro… Oh, se conoscessi i loro tormenti, offriresti continuamente per loro l’elemosina dello spirito e pagheresti i debiti che essi hanno nei confronti della Mia giustizia!».

Misericordiosissimo Gesù, che hai detto che vuoi misericordia, ecco io conduco alla dimora del Tuo pietosissimo Cuore le anime del Purgatorio, anime che a Te sono molto care e che, tuttavia, debbono soddisfare la Tua giustizia. I torrenti del Sangue e dell’Acqua che sono scaturiti dal Tuo Cuore spengano il fuoco del Purgatorio, in modo che anche là venga glorificata la potenza della Tua misericordia.

Dall’arsura tremenda del fuoco del Purgatorio s’innalza un lamento alla Tua misericordia, e le anime ricevono conforto, sollievo e refrigerio nel torrente formato dal Sangue e dall’Acqua.

Eterno Padre, guarda con occhi di misericordia alle anime che soffrono nel Purgatorio, e che sono racchiuse nel pietosissimo Cuore di Gesù. Ti supplico per la dolorosa Passione del Figlio Tuo Gesù e per tutta l’amarezza da cui fu inondata la Sua santissima anima, mostra la Tua misericordia alle anime che sono sotto lo sguardo della Tua giustizia, non guardare a loro se non attraverso le Piaghe del Tuo amatissimo Figlio Gesù, poiché noi crediamo che la Tua bontà e la Tua misericordia sono senza limiti. Amen.

(Si reciti la Coroncina alla Divina Misericordia)