CÓRKA MARYI
1382

Matka Zbawienia: To rodzina jest celem złego ducha, a on zrobi wszystko, aby zniszczyć komórkę rodzinną

Mother of Salvation: It is the family – the foundation of God’s Love – that is despised by Satan

KSIĘGA PRAWDY

sobota, 20 grudnia 2014 roku, godz. 16.25

Moje drogie dzieci, Miłość Mojego Syna nigdy nie jest bardziej przemożna niż na Boże Narodzenie. W tym czasie, podczas świętowania Jego Narodzin, wylewa On na dusze Swoją Miłość. W tym czasie musicie naturalnie żyć Miłością, która została wam dana jako dzieciom Bożym. Musicie pielęgnować Dar Miłości, który pochodzi od Boga i dzielić ten Dar ze wszystkimi, których znacie.

Dar Miłości potęguje się na Boże Narodzenie w duszach wszystkich dzieci Bożych i to w tym czasie musicie uznać, że miłość zaczyna się w rodzinie. Mój Syn narodził się w rodzinie i jest ku temu powód. Bóg się objawił nie jako jednostka wysłana na Misję, bez bliskich Mu osób, ale w rodzinie świętej.

Miłujcie wasze rodziny i wybaczajcie przeszłe przewinienia. Kochajcie wszystkich, także tych, którzy was nienawidzą. Możecie przezwyciężyć nienawiść poprzez dzielenie się miłością i choć czasem może to być trudne, staniecie się z tego powodu silniejsi i osiągniecie pokój.

Nienawiść jest uczuciem negatywnym i wyczerpuje duszę, pozostawiając jej głębokie poczucie nieszczęścia. Zżera ona jądro duszy, aż ta umrze. Nie pozwólcie, aby nienawiść oddzieliła was od Daru Miłości, który jest najpotężniejszą Łaską, ponieważ pochodzi od Boga.

Miłujcie się wzajemnie w to Boże Narodzenie, tak jak Bóg miłuje każdego z was. Módlcie się za tych, którzy dokonali niegodziwych czynów przeciwko wam i proście Mojego Syna, aby uwolnił was od ciężaru nienawiści.

Miłość Boga w całej swojej chwale doświadczana jest w rodzinie, która kwitnie miłością. Takie rodziny, mające tyle szczęścia, by czuć wzajemną miłość, muszą szerzyć tę miłość wśród innych, którzy nie posiadają miłości w swoim życiu. Osoba, która się wychowuje w kochającej rodzinie i kocha czułym sercem, porusza dusze innych. W ten sposób Miłość Boża się szerzy – z wnętrza łona rodziny.

To z serca kochającej się rodziny Mój Syn, Jezus Chrystus, wyruszył w Swoją Misję na ziemi, aby odkupić człowieka z grzechu. Tak więc proszę, abyście w to Boże Narodzenie się wzajemnie miłowali i prosili Mojego Syna, aby błogosławił wszystkim rodzinom Łaskami, byście jedni drugich bardziej miłowali.

Miłość, która jest obecna w rodzinie, może pokonać wszelkie przeszkody stawiane przed nią przez szatana. To właśnie rodziną – fundamentem Bożej Miłości– pogardza szatan. To rodzina jest celem złego ducha, a on zrobi wszystko, aby zniszczyć komórkę rodzinną.

Miłość i jedność w rodzinie jest wielkim Darem z Nieba i zawsze musicie dążyć do tego, by przez cały czas pozostawać w jedności.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…wienia-dar-milosci-poteguje-sie-na-boze-narodzenie
Mother of Salvation: The Gift of Love is intensified at Christmas

______________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: Moje Narodzenie było zaplanowane przez Mojego Ojca z Jego wielkiego Miłosierdzia i z Jego niezwykłej Miłości do Jego dzieci

JEZUS: Czas, kiedy Moje Narodzenie jest obchodzone przez okazywanie przywiązania do innych religii, …

______________________________________________________________
CÓRKA MARYI
"To z serca kochającej się rodziny Mój Syn, Jezus Chrystus, wyruszył w Swoją Misję na ziemi, aby odkupić człowieka z grzechu. Tak więc proszę, abyście w to Boże Narodzenie się wzajemnie miłowali i prosili Mojego Syna, aby błogosławił wszystkim rodzinom Łaskami, byście jedni drugich bardziej miłowali."