Clicks16.3K
Ewelina Anna
16825

Próba uciszenia kolejnego Kapłana. Prośba o modlitwę.

Proszę podpisać petycję: www.citizengo.org/pl/70622-najczcigo…
.
Ks. prałat Roman Adam Kneblewski napisał dziś na Twitterze: "Ban na fejsie i atak w lewackich mediach. Chcą wymusić na Biskupie (też przez nich atakowanym) wyciszenie mnie. Proszę o modlitwę."

Gdy tylko dowiedziałam się o ataku lewaków także na Biskupa Ks. Kneblewskiego, pomyślałam, że to kolejna manipulacja, by uciszyć tego Kapłana i Patriotę. Nie wolno na to pozwolić! Kto katolik, proszę o Różaniec. Od tej chwili każdy dziennie niech ofiaruje jeden dziesiątek w tej intencji, kto może Komunię Świętą. Nie może tak być, by nam lewactwo zabierało naszych Kapłanów, by szczuło biskupów na ich własnych duchowych synów.

To jakby ktoś ojcom kazał własne dzieci zabijać, tak się usiłuje biskupów używać, przeciwko Kościołowi i Ojczyźnie. Zbrodnia, ale czego się spodziewać po zdeterminowanych zwolennikach antychrześcijańśkiego porządku Europy? Módlmy sie więc! Nie wolno do tego dopuścić !!!
.
Faszyzm! Antysemityzm!

Ks. Roman Adam Kneblewski


"Faszyzm" i "antysemityzm" to dwa słowa-pałki, za pomocą których lewactwo, fałszując historię, usiłuje zwalczać wszystko to, co nasze - szczerze polskie i katolickie.

Celuje w tym wydawany sztucznie podwyższanym nakładem antypolski szmatławiec oraz telewizyjne kanały brudnego ścieku.
...
..
12 more comments from Nemo potest duobus dominis servire !
.
Nie trwać w grzechu !!!
.


Ks. Roman Adam Kneblewski
.

Upadek w błoto domaga się natychmiastowego oczyszczenia...
.
.
.
Jak uczestniczyć we Mszy św. trydenckiej?
.
Ks. Roman Adam Kneblewski
.
Poza paroma błędami w akcentach po łacinie filmik ze wszech miar polecam :-)
.....
.
Szalejący antypolonizm!

.

Ks. Roman Adam Kneblewski

.
Bardzo Was proszę, jak tylko możecie - propagujcie i udostępniajcie tę wypowiedź!
-
.
Dar życia święty od poczęcia...
.

Ks. Roman Adam Kneblewski
.

Caritas Christi urget nos:
Rób coś na co dzień w obronie życia!
.
Proszę podpisać petycję: www.citizengo.org/pl/70622-najczcigo…
.
Ks. prałat Roman Adam Kneblewski napisał dziś na Twitterze:

"Ban na fejsie i atak w lewackich mediach. Chcą wymusić na Biskupie (też przez nich atakowanym) wyciszenie mnie. Proszę o modlitwę."

Gdy tylko dowiedziałam się o ataku lewaków także na Biskupa Ks. Kneblewskiego, pomyślałam, że to kolejna manipulacja, by uciszyć tego …More
Proszę podpisać petycję: www.citizengo.org/pl/70622-najczcigo…
.
Ks. prałat Roman Adam Kneblewski napisał dziś na Twitterze:

"Ban na fejsie i atak w lewackich mediach. Chcą wymusić na Biskupie (też przez nich atakowanym) wyciszenie mnie. Proszę o modlitwę."

Gdy tylko dowiedziałam się o ataku lewaków także na Biskupa Ks. Kneblewskiego, pomyślałam, że to kolejna manipulacja, by uciszyć tego Kapłana i Patriotę. Nie wolno na to pozwolić! Kto katolik, proszę o Różaniec. Od tej chwili każdy dziennie niech ofiaruje jeden dziesiątek w tej intencji, kto może Komunię Świętą. Nie może tak być, by nam lewactwo zabierało naszych Kapłanów, by szczuło biskupów na ich własnych duchowych synów.
Wszechmogący wieczny Boże, w którego ręku są władze wszystkich królów i prawa wszystkich narodów:

racz wejrzeć łaskawie ku wspomożeniu wiernych katolików w Polsce, aby narody kacerskie i schizmatyckie, które w swej dzikości i okrucieństwie ufność pokładają, potęgą Twej prawicy pokruszone, Kościół Twój święty i wierne jego dzieci prześladować i gnębić poprzestały!
.
Skąd kopniaki za miód?
.
Ks. Roman Adam Kneblewski

Im bardziej grzesznik zatwardziały lub uwikłany, tym mocniej drażni go i niepokoi już sam widok księdza w kapłańskim stroju, nie mówiąc o jakiejkolwiek innej ewangelizacji...
.
Rycerstwo..
.
Ks. Roman Adam Kneblewski
.

W obronie naszych tradycyjnych wartości trzeba mocno dzierżyć miecz słowa, aby go nie upuścić..!
"Pro life"...!

Ks. Roman Adam Kneblewski

Życie jest świętym i niezbywalnym darem Bożym.
-Za wiarę w Chrystusa szło się na tortury i bolesną śmierć.

Wszyscy apostołowie - z wyjątkiem św. Jana - zginęli śmiercią męczeńską.

Wartość ich świadectwa mierzy się ceną, którą zapłacili. Im większa ofiara, tym większa ranga świadectwa.

Oni za wiarę w Zmartwychwstanie Jezusa poszli na tortury i śmierć. Złożyli najwyższą ofiarę, dlatego swojemu świadectwu dali najwyższą rangę, abyśmy mogli …More
-Za wiarę w Chrystusa szło się na tortury i bolesną śmierć.

Wszyscy apostołowie - z wyjątkiem św. Jana - zginęli śmiercią męczeńską.

Wartość ich świadectwa mierzy się ceną, którą zapłacili. Im większa ofiara, tym większa ranga świadectwa.

Oni za wiarę w Zmartwychwstanie Jezusa poszli na tortury i śmierć. Złożyli najwyższą ofiarę, dlatego swojemu świadectwu dali najwyższą rangę, abyśmy mogli uwierzyć.

W kontakcie ze Zmartwychwstałym Panem apostołowie z lękliwych i ukrywających się ludzi, stali się odważnymi, gotowymi do głoszenia Ewangelii. Z tą Dobrą Nowiną o Zbawieniu rozeszli się po całym ówczesnym świecie, wiernie wykonując ostatnie polecenie Jezusa:

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16, 15).-
Proszę podpisać petycję: www.citizengo.org/pl/70622-najczcigo…
.
Ks. prałat Roman Adam Kneblewski napisał dziś na Twitterze:

"Ban na fejsie i atak w lewackich mediach. Chcą wymusić na Biskupie (też przez nich atakowanym) wyciszenie mnie. Proszę o modlitwę."

Gdy tylko dowiedziałam się o ataku lewaków także na Biskupa Ks. Kneblewskiego, pomyślałam, że to kolejna manipulacja, by uciszyć tego …More
Proszę podpisać petycję: www.citizengo.org/pl/70622-najczcigo…
.
Ks. prałat Roman Adam Kneblewski napisał dziś na Twitterze:

"Ban na fejsie i atak w lewackich mediach. Chcą wymusić na Biskupie (też przez nich atakowanym) wyciszenie mnie. Proszę o modlitwę."

Gdy tylko dowiedziałam się o ataku lewaków także na Biskupa Ks. Kneblewskiego, pomyślałam, że to kolejna manipulacja, by uciszyć tego Kapłana i Patriotę. Nie wolno na to pozwolić! Kto katolik, proszę o Różaniec. Od tej chwili każdy dziennie niech ofiaruje jeden dziesiątek w tej intencji, kto może Komunię Świętą. Nie może tak być, by nam lewactwo zabierało naszych Kapłanów, by szczuło biskupów na ich własnych duchowych synów.
Ewelina Anna likes this.
Ewelina Anna
Podpisujemy, walczymy pod znakiem Krzyża także tu: www.citizengo.org/pl/47333-najdostoj…
.
Dar życia święty od poczęcia...
.

Ks. Roman Adam Kneblewski
.

Caritas Christi urget nos:
Rób coś na co dzień w obronie życia!
.
.
Szalejący antypolonizm!

.

Ks. Roman Adam Kneblewski

.
Bardzo Was proszę, jak tylko możecie - propagujcie i udostępniajcie tę wypowiedź!
-
13 more comments from Nemo potest duobus dominis servire !
Dziś ludzie wiary są dyskryminowani.

Trwa walka z prawdą, rozumem, wolnością, a także z Polską, która jest przeszkodą w realizacji pewnych planów globalistycznych.

Nazwałbym to globalną rewolucją kulturową.

Widać, że różni hierarchowie Kościoła w Polsce i na świecie przeżywają osobisty dramat. Próbują oddzielić prywatne oddanie się wierze od społecznego panowania Jezusa Chrystusa.

Boją się
, …More
Dziś ludzie wiary są dyskryminowani.

Trwa walka z prawdą, rozumem, wolnością, a także z Polską, która jest przeszkodą w realizacji pewnych planów globalistycznych.

Nazwałbym to globalną rewolucją kulturową.

Widać, że różni hierarchowie Kościoła w Polsce i na świecie przeżywają osobisty dramat. Próbują oddzielić prywatne oddanie się wierze od społecznego panowania Jezusa Chrystusa.

Boją się
, że byłoby to wyrazem nietolerancji wobec niewierzących, inaczej wierzących czy innych państw i narodów, które nie chcą przyjmować naszych prawd wiary.-
.
Memento mori..!

.

Ks. Roman Adam Kneblewski
.

Mądrość życia domaga się stałej świadomości własnej śmierci...
.
Rycerstwo..
.
Ks. Roman Adam Kneblewski
.

W obronie naszych tradycyjnych wartości trzeba mocno dzierżyć miecz słowa, aby go nie upuścić..!
.
22 lipca

.

Ks. Roman Adam Kneblewski
.

Czcij ojca swego i matkę swoją! Polska jest naszą Matką. Nie pozwólmy Jej policzkować nazywaniem ulic plugawymi imionami!
...
.
Nie trwać w grzechu !!!
.


Ks. Roman Adam Kneblewski
.

Upadek w błoto domaga się natychmiastowego oczyszczenia...
.
.
.
Dar życia święty od poczęcia...
.

Ks. Roman Adam Kneblewski
.

Caritas Christi urget nos:
Rób coś na co dzień w obronie życia!
.
.
Skąd kopniaki za miód?
.
Ks. Roman Adam Kneblewski

Im bardziej grzesznik zatwardziały lub uwikłany, tym mocniej drażni go i niepokoi już sam widok księdza w kapłańskim stroju, nie mówiąc o jakiejkolwiek innej ewangelizacji...
Nasz Papież Benedykt XVI, pisał przed wielu laty z drażniącym neokatolików siermiężnym realizmem:

„W chrześcijaństwie nie chodzi na pierwszym miejscu o Kościół lub o człowieka, lecz o Boga.

Właściwa orientacja chrześcijańska nie obraca się wokół naszych nadziei, obaw i życzeń, ale wokół Boga, Jego wielkości i mocy. Pierwsze zdanie wiary chrześcijańskiej, zasadnicza orientacja chrześcijański…More
Nasz Papież Benedykt XVI, pisał przed wielu laty z drażniącym neokatolików siermiężnym realizmem:

„W chrześcijaństwie nie chodzi na pierwszym miejscu o Kościół lub o człowieka, lecz o Boga.

Właściwa orientacja chrześcijańska nie obraca się wokół naszych nadziei, obaw i życzeń, ale wokół Boga, Jego wielkości i mocy. Pierwsze zdanie wiary chrześcijańskiej, zasadnicza orientacja chrześcijańskiego nawrócenia brzmi: jest Bóg”

(Kard. J. Ratzinger, Der Gott Jesu Christi, cyt. za: Służyć prawdzie, 13 IX).
..
"... Żaden naród nie może zrezygnować
ze swoich praw do wolności i z własnych zadań.
Nie wolno tych praw nikomu oddawać, ich obrona jest
obowiązkiem moralnym, a rezygnacja z nich - zdradą!"


- Prymas Tysiąclecia - Kardynał Stefan Wyszyński
Módlmy się codziennie słowami sprzed wieku, aktualnymi dzisiaj:

Wszechmogący wieczny Boże, w którego ręku są władze wszystkich królów i prawa wszystkich narodów:

racz wejrzeć łaskawie ku wspomożeniu wiernych katolików w Polsce, aby narody kacerskie i schizmatyckie, które w swej dzikości i okrucieństwie ufność pokładają, potęgą Twej prawicy pokruszone, Kościół Twój święty i wierne jego dzieci …More
Módlmy się codziennie słowami sprzed wieku, aktualnymi dzisiaj:

Wszechmogący wieczny Boże, w którego ręku są władze wszystkich królów i prawa wszystkich narodów:

racz wejrzeć łaskawie ku wspomożeniu wiernych katolików w Polsce, aby narody kacerskie i schizmatyckie, które w swej dzikości i okrucieństwie ufność pokładają, potęgą Twej prawicy pokruszone, Kościół Twój święty i wierne jego dzieci prześladować i gnębić poprzestały!
.
Od czego zacząć odbudowę?
.
Ks. Roman Adam Kneblewski
.

Polska w ruinie? - Nie zrzędź, nie marudź, nie narzekaj, lecz zacznij od siebie odbudowę!
.
.
Jak uczestniczyć we Mszy św. trydenckiej?
.
Ks. Roman Adam Kneblewski
.
Poza paroma błędami w akcentach po łacinie filmik ze wszech miar polecam :-)
.....
.
"Msza św. dla dzieci" wedle zasady kaloryfera..
.
Ks. Roman Adam Kneblewski
.

Człowiek winien dorośleć i całe życie dorastać do jak najgłębszego przeżywania sacrum tudzież tajemnicy Najświętszej Ofiary naszego Pana Jezusa Chrystusa, a nie robić ze Mszy św. jakiejś żałosnej dziecinady..!
.
Ewelina Anna
@mariba A co zrobić z tymi Kapłanami? Nie powinniśmy ich zostawiać samych. Powinniśmy walczyć o nich z każdym, kto na nich rękę podniesie. Ks. Jacek Międlar został poświęcony komuś spoza Kościoła, komu przeszkadzała prawda w jego ustach. Szkoda, że nie stanęliśmy wtedy za nim. A powinno się tak stać. Powinniśmy się upominać o niego, słać petycje, listy, zebrać podpisy wszystkich środowisk …More
@mariba A co zrobić z tymi Kapłanami? Nie powinniśmy ich zostawiać samych. Powinniśmy walczyć o nich z każdym, kto na nich rękę podniesie. Ks. Jacek Międlar został poświęcony komuś spoza Kościoła, komu przeszkadzała prawda w jego ustach. Szkoda, że nie stanęliśmy wtedy za nim. A powinno się tak stać. Powinniśmy się upominać o niego, słać petycje, listy, zebrać podpisy wszystkich środowisk narodowych, patriotycznych i żądać go na duszpasterza środowisk narodowych. Ale każdy uczy się na błędach. Nie wolno ich zostawiać. Ileż można znosić prześladowania prawdy w samym Kościele! My jesteśmy Kościołem w końcu! Kliki zdradzieckie są doskonale zorganizowane, piorą mózgi wiernych od kilkudziesięciu lat i ustalenia przez nich wprowadzone są uznane za obowiązujące. Teraz pozrywanie tych więzów będzie bolało bardziej, niż kiedyś nie dopuszczenie do nich, bo beton zastygł. Dlatego przyszła ofiara Ks. Jacka. System urzędowy wolał go usunąć, mimo, że nie powinien, niż pozwolić mu mówić. Nie powinniśmy zgadzać się na to. Pozwalamy by jacyś dziwaczni, nie wiadomo skąd przybylili, poubierani w szaty kapłańskie, niewierzący w Chrystusa organizowali nam Kościół. To nie jest normalne i nie powinniśmy się na to zgadzać. Jak ktoś chce uszczęśliwiać islamistów, powinno się go wywieźć do obozów, by tam ich uszczęśliwiał do woli, ale nie powinien mieć możliwości szkodzić Kościołowi i narodowi. Tymczasem na krwi i pracy Kościoła rosną jakieś pasożyty, grzyby, które nami chcą nakarmić światowych opętanych polityków niszczących wszystkie narody, które im w ręce wpadną. Powinien być wielki i zdecydowany sprzeciw, i to nie tylko pojedyńczych kapłanów, jak Ks. Międlara czy Ks. Kneblewskiego ale całego katolickiego narodu. Wtedy oni by nie byli ofiarowywani politycznej poprawności na pożarcie. Przecież de facto oni nadstawiają dla nas karku. Dla siebie mogliby mieć w nosie i siedzieć wygodnie po plebaniach, i nie zabierać głosu a im po prostu na nas zależy. Skoro tak, powinniśmy bronić tych, którzy umieją za owczarnię cierpieć. I gonić od nich tych złodziei i pasożyty, co przeciwko nam działają, a pasą się przecież na naszej pracy i naszej krwi, co się podają za Kościół a są złodziejami.
Ewelina Anna
@mariba Nie ma sprawy. Nie ma za co przepraszać. Nie wierzę w niektóre kanonizacje, jak wspomniałam. Może był ktoś tam człowiekiem heroicznie znoszącym cierpienie, sama uwielbiam kremówki, ale nie wierzę w niektóre świętości. Ktoś, kto nie mówił prawdy o wierze katolickiej a wręcz wyprowadzał na bezdroża wielobóstwa, bałwochwalstwa, nie może być świętym, albo może ale po czyśćcu. Może teraz …More
@mariba Nie ma sprawy. Nie ma za co przepraszać. Nie wierzę w niektóre kanonizacje, jak wspomniałam. Może był ktoś tam człowiekiem heroicznie znoszącym cierpienie, sama uwielbiam kremówki, ale nie wierzę w niektóre świętości. Ktoś, kto nie mówił prawdy o wierze katolickiej a wręcz wyprowadzał na bezdroża wielobóstwa, bałwochwalstwa, nie może być świętym, albo może ale po czyśćcu. Może teraz jest przez modlitwy całego Kościoła.
Nauczyłam się już, że rozum i zdrowy rozsądek jest więcej wart niz nierozumna wiara. Bo nierozumna wiara przeradza się w fanatyzm ośmieszający religię. W naszym katolickim świecie chce sie ludzi pozbawić rozumu bo łatwiej wtedy wdrukować rzeczy absolutnie sprzeczne z wiarą pod pozorami wiary. Tak jak sie teraz używa pojęcia miłosierdzia dla zniszczenia Chrystusowej wiary i religii używając do tego duchowieństwa. To jest liczenie na bezrozumną wiarę, którą można zmanipulować prostaczków do wykonania na samych sobie zabiegu narodowej eutanazji. Rękami zdrajców w Kościele, żeby wygladało, że to ma jakies szlachetne religijne motywacje. Trzeba używać rozumu, bo on więcej powie niż sam zabobon, choćby nie wiem, jak pobożny. Zabobonem jest idea bezgranicznego miłosierdzia. Rozum ludzki mówi, żeby nie mieć miłosierdzia dla mordercy i nie wpuszczać go do domu, bo nie zabije. Rozum mówi, żeby nie przygarniać złodzieja bo nas okradnie. Rozum mówi, żeby nie przyjmować w dom gwałciciela i zboczeńca bo będzie gwałcił i uprawiał swoje zboczenie. Miłosierdzie bez sprawiedliwości jest zabobonem. Nie zadziała w praktyce. Kto miał choć odrobine doświadczeń ze złymi sąsiadami albo słyszał o takich, wie, że wróg to nie mit i nie prymitywne pojęcie tylko fakt. Takimi faktami są wrogowie w religii, w sferze polityki, narodów, nacji. To nie mity tylko rzeczywistość. Wszelkie godzenie zła z dobrem, Chrystusa z kabałą, Buddą, Mahometem, Allahem jest zabobonem. To wiemy. Jeśli mamy minimum zdrowego rozsądku.
…„Kto zaś będzie wam szkodził, jeżeli gorliwi będziecie w czynieniu dobra? Ale jeżelibyście nawet coś wycierpieli dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie obawiajcie się zaś ich gróźb i nie dajcie się zaniepokoić! Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. A z …More
…„Kto zaś będzie wam szkodził, jeżeli gorliwi będziecie w czynieniu dobra? Ale jeżelibyście nawet coś wycierpieli dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie obawiajcie się zaś ich gróźb i nie dajcie się zaniepokoić! Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem – jeżeli taka wola Boża – cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli czyniąc źle” (1 P 3, 13-17).
.
Dar życia święty od poczęcia...
.

Ks. Roman Adam Kneblewski
.

Caritas Christi urget nos:
Rób coś na co dzień w obronie życia!
.
2 more comments from Nemo potest duobus dominis servire !
.
NASZ język łaciński...
.

Ks. Roman Adam Kneblewski

.

Primo: nasz, bo katolicki - powszechny i święty język Kościoła Rzymskiego;
Secundo: my, Sarmaci umiłowanie łaciny mamy w genach. Wszak nazywano nas najbardziej łacińskim narodem na północ od Alp.
...
.
Rycerstwo..
.
Ks. Roman Adam Kneblewski
.

W obronie naszych tradycyjnych wartości trzeba mocno dzierżyć miecz słowa, aby go nie upuścić..!
Ewelina Anna
Proszę okazać wiarę w czynach: www.citizengo.org/pl/70622-najczcigo…
I o Ks. Guzie pamiętać proszę, kto nie wiedział: www.citizengo.org/pl/47333-najdostoj…
.
Ważna część ciała..

.
Ks. Roman Adam Kneblewski
.

Współcześnie w Kościele zbyt dużo gadulstwa i hałasu.., a potrzebne nam wyciszenie.., kontemplacja...
.
.
Nie trwać w grzechu !!!
.


Ks. Roman Adam Kneblewski
.

Upadek w błoto domaga się natychmiastowego oczyszczenia...
.
.
mariba
Ewelina Anna - przepraszam cię jako autora tej publikacji, ale tak naprawdę nie mam zielonego pojęcia co zrobić z kochanym Księdzem Kneblewskim, jak mu pomóc. Wszystkie dotychczasowe próby pomocy np. Ks. P. Natankowi, Ks. J. Międlarowi skończyły się porażką.
Swoją drogą czy ten ksiądz który wywołał takie zgorszenie a nawet Świętokradztwo Pokaz mody w kościele! - w jakikolwiek sposób został poci…More
Ewelina Anna - przepraszam cię jako autora tej publikacji, ale tak naprawdę nie mam zielonego pojęcia co zrobić z kochanym Księdzem Kneblewskim, jak mu pomóc. Wszystkie dotychczasowe próby pomocy np. Ks. P. Natankowi, Ks. J. Międlarowi skończyły się porażką.
Swoją drogą czy ten ksiądz który wywołał takie zgorszenie a nawet Świętokradztwo Pokaz mody w kościele! - w jakikolwiek sposób został pociągnięty do odpowiedzialności? Czy papież którego ćwierćwieczy pontyfikat doprowadził do takich sytuacji i to w kraju który rzekomo tak bardzo kochał jest rzeczywiście święty?
Jaka jest sytuacja z beatyfikacją s.b. R. Celak i Kard. Wyszyńskiego ?
Czy posoborowa niewiasta w spodniach W obronie Tradycji Kościoła byłaby łaskawa cośkolwiek na te tematy napisać???
a tak przy okazji dla Ciebie kilka cytatów z JP II:
- Wszyscy ludzie są braćmi posiadającymi ludzką godność.
- Modernizm odnawia i jednoczy Kościół katolicki.
- Buddyzm jest religią zbawczą. -
ops. a to jest najlepszym, przecież buddyzm to ateistyczny (odrzucający istnienie Boga) system samodoskonalenia.
Quas Primas likes this.
mariba
Quas Primas - a tak mamy w KK tylko i wyłącznie niewiasty w spodniach (w najlepszym przypadku) Czy to ten sam co usunął krzyż, i tabernakulum gdy wprowadził diabła do kościoła miał homilię o Smoleńsku?!!!! i zniewieściałych mężczyzn - W obronie Tradycji Kościoła - Jednym nabić, drugim wystrzelić jak się to potocznie mówi - ech
Quas Primas likes this.
Quas Primas
Ewelina, mądra niewiasto - bardzo celnie to ujęłaś.
---------------------------------------------
Ewelina Anna 49 minuty temu

@mariba Mężczyźni do Kościoła nie wrócą, jak Msza nie wróci do tradycyjunej formy. Mężczyzny nie bawi rzewne patrzenie sobie w oczka, podawanie łapek, pośpiewanie, zrobienie z siebie gwiazdy w prezbiterium. Mężczyzna chce konkretów, sacrum, rzeczy surowych i …More
Ewelina, mądra niewiasto - bardzo celnie to ujęłaś.
---------------------------------------------
Ewelina Anna 49 minuty temu

@mariba Mężczyźni do Kościoła nie wrócą, jak Msza nie wróci do tradycyjunej formy. Mężczyzny nie bawi rzewne patrzenie sobie w oczka, podawanie łapek, pośpiewanie, zrobienie z siebie gwiazdy w prezbiterium. Mężczyzna chce konkretów, sacrum, rzeczy surowych i konkretnych. On nie lubi się obłapiać na znak pokoju, on chce widzieć przed sobą Świętość, przed którą czuje się jak rycerz. Co on ma robić w kościele, w którym samo odwrócenie księdza do ludzi już go krępuje i w ogóle uniemożliwia pobożność? Kobieta z iskierką kokieterii jakoś tam sobie poradzi. Jak ksiądz popatrzy na nią to z pewnością zauważył, jaka jest piękna i pobożna. Mężczyznę do Kościoła może przyciągnąć TYLKO coś wielkiego, coś, co go przerasta, coś, dla czego warto być żołnierzem. I dziwić się, że kościół jest babski. Dajcie mężczyźnie Mszę Trydencką a do Kościoła wróci, spokojnie. Nie wróci na rzewne gitarkowe popisy, chyba że jakiś zniewieściały. Dopóki msza jest dla mężczyzny męczeństwem to się nie dziwcie, że jest ich mało. To samo z kryzysem kapłaństwa. Dokóki z kapłana się robi wodzireja, zabawiacza, i nie odwróci po kapłańsku do Najświętszego Świętych zamiast do zebranych wielbicielek, nie miejcie wątpliwości, że kłopoty moralne kapłanów będą się mnożyć. I dewotek adorujących księży zamiast Chrystusa będzie cały czas wiele.
Bo and one more user like this.
Bo likes this.
mariba likes this.
mariba
Ewelina Anna - jeśli chodzi o cytaty JP II - wolna-polska.pl/wiadomosci/herezje-karola-…
I cóż pozostało ??? Powiedzieć po angielsku - NO COMMENTS
Ewelina Anna likes this.
Ewelina Anna
@mariba To prawda. Znam kobiety na przykład po przeżyciach charyzmatycznych, emocjonalnie rozchwiane, mające jakieś dziwne przerysowane emocjonalnie podejście do szatana, dręczeń, .... prof. Kobyliński mówił, że charyzmatyczne przeżycia rozbijają osobowiść i to widać, To też jest novusowoordowa duchowość i jej efekty. Im bardziej się skupia na przeżyciach tym szybciej się miesza w głowie. …More
@mariba To prawda. Znam kobiety na przykład po przeżyciach charyzmatycznych, emocjonalnie rozchwiane, mające jakieś dziwne przerysowane emocjonalnie podejście do szatana, dręczeń, .... prof. Kobyliński mówił, że charyzmatyczne przeżycia rozbijają osobowiść i to widać, To też jest novusowoordowa duchowość i jej efekty. Im bardziej się skupia na przeżyciach tym szybciej się miesza w głowie. Jednak optyka na Boga porządkuje i intelekt i uczucia, i wszystko robi się spokojniejsze, uporządkowane i normalnieje. Gdzie się szuka zaspokojeń dla siebie, emocjonalnych, duchowych także, jakiś pocieszeń, zjawisk, to człowiek zaczyna mieć coś z głową. I duchowość na tym oczywiście cierpi.
Nie znałam tej wypwiedzi JPII, ale to jakby uzupełnia mój obraz jego pontyfikatu potwierdzając to, co myślę o nim.
Quas Primas and one more user like this.
Quas Primas likes this.
mariba likes this.
mariba
Ewelina Anna - doskonałe i celne studium, jedyne co się nie zgadzam to "Kobieta z iskierką kokieterii jakoś tam sobie poradzi. Jak ksiądz popatrzy na nią to z pewnością zauważył, jaka jest piękna i pobożna" - przepraszam ale nie radzą sobie.
Wzajemne rozczarowanie lub zbytnia poufałość (nazywam to delikatnie) jest efektem końcowym takiej reakcji.
Celnie też ujmujesz tych "Nie wróci na rzewne …More
Ewelina Anna - doskonałe i celne studium, jedyne co się nie zgadzam to "Kobieta z iskierką kokieterii jakoś tam sobie poradzi. Jak ksiądz popatrzy na nią to z pewnością zauważył, jaka jest piękna i pobożna" - przepraszam ale nie radzą sobie.
Wzajemne rozczarowanie lub zbytnia poufałość (nazywam to delikatnie) jest efektem końcowym takiej reakcji.
Celnie też ujmujesz tych "Nie wróci na rzewne gitarkowe popisy, chyba że jakiś zniewieściały" - a ja od siebie daję przykład nieszczęśnika - W obronie Tradycji Kościoła - który niczym przekupka na targu lub plotkara powtarza - Schizmatycy zaraz po zgonie i sądzie szczegółowym idą na zawsze do piekła jako przeklęci na wieki - ale i w tym nie jest konsekwentny gdyż zapomina co Papież JP II powiedział Każdy zmarły stanie przed Bogiem jako święty, ale także w innym miejscu uzupełnił - Masoni są synami Boga Ojca - ot i cała posoborowa konsekwencja niewiast w spodniach broniącej Kościoła !!!
Ewelina Anna
@mariba Mężczyźni do Kościoła nie wrócą, jak Msza nie wróci do tradycyjunej formy. Mężczyzny nie bawi rzewne patrzenie sobie w oczka, podawanie łapek, pośpiewanie, zrobienie z siebie gwiazdy w prezbiterium. Mężczyzna chce konkretów, sacrum, rzeczy surowych i konkretnych. On nie lubi się obłapiać na znak pokoju, on chce widzieć przed sobą Świętość, przed którą czuje się jak rycerz. Co on ma …More
@mariba Mężczyźni do Kościoła nie wrócą, jak Msza nie wróci do tradycyjunej formy. Mężczyzny nie bawi rzewne patrzenie sobie w oczka, podawanie łapek, pośpiewanie, zrobienie z siebie gwiazdy w prezbiterium. Mężczyzna chce konkretów, sacrum, rzeczy surowych i konkretnych. On nie lubi się obłapiać na znak pokoju, on chce widzieć przed sobą Świętość, przed którą czuje się jak rycerz. Co on ma robić w kościele, w którym samo odwrócenie księdza do ludzi już go krępuje i w ogóle uniemożliwia pobożność? Kobieta z iskierką kokieterii jakoś tam sobie poradzi. Jak ksiądz popatrzy na nią to z pewnością zauważył, jaka jest piękna i pobożna. Mężczyznę do Kościoła może przyciągnąć TYLKO coś wielkiego, coś, co go przerasta, coś, dla czego warto być żołnierzem. I dziwić się, że kościół jest babski. Dajcie mężczyźnie Mszę Trydencką a do Kościoła wróci, spokojnie. Nie wróci na rzewne gitarkowe popisy, chyba że jakiś zniewieściały. Dopóki msza jest dla mężczyzny męczeństwem to się nie dziwcie, że jest ich mało. To samo z kryzysem kapłaństwa. Dokóki z kapłana się robi wodzireja, zabawiacza, i nie odwróci po kapłańsku do Najświętszego Świętych zamiast do zebranych wielbicielek, nie miejcie wątpliwości, że kłopoty moralne kapłanów będą się mnożyć. I dewotek adorujących księży zamiast Chrystusa będzie cały czas wiele.
Quas Primas and one more user like this.
Quas Primas likes this.
mariba likes this.
mariba
W obronie Tradycji Kościoła Szatana - nie ty mnie będziesz na tym Sądzie Sądził - panie sędzio z niebożnej łaski Schizmatycy zaraz po zgonie i sądzie szczegółowym idą na zawsze do piekła jako przeklęci na wieki.
Poza tym nie wiem czy zdajesz sobie sprawę iż to co wyrokujesz jest przeciwne nauczaniu Papieża JP II który powiedział m.in. - Każdy zmarły stanie przed Bogiem jako święty - ops ???