MRosa jún/červen 2022

* Posolstvá Panny Márie (Don Gobbi, Dechtice, Medjugorje, ...)
* "Slzy pre Cirkev" - o zázračných slzach na soche Panny Márie od r.2005 v Nižankoviciach na Ukrajine
* Obrátenie Bruna Cornachiola - bývalý komunista a prenasledovateľ kresťanov. Po zjavení Panny Márie sa obrátil.
* Obrátenie Pedra Sarubbi (herec, ktorý stvárnil Barabáša vo filme: Umučenie Krista". Počas filmu zažil vnútorné obrátenie
* Eucharistický zázrak v r.1411 v Ludbregu. Pochybujúci kňaz počas zázraku uveril v prítomnosť Ježiša Krista v Eucharistii.
* sv.Páter Pio, Garabandal a Rusko
* Courtney Murphyová pri Medjugorí dostala posolstvá od Panny Márie
* Kľúč k víťazstvu (10 tajomstvá z Medjugorja)
* Dr.Franco Adesso píše životopis o kńazovi Luigi Villovi
* Svedectvá športovcov
* Vďaky z listov čitateľov MRosy
* Knihy na objednávku: "Kanál" a "Keď hovorí Matka"
* aktuálne správy zo sveta a Cirkvi

MRosa 7-8/2022 vyjde dvojčíslo

Objednať si môžete na:
stefanarovae@gmail.com 0903/267227
dominikguzman shares this
143