Marieta Ria
1570
MODLITBA VEČERNÉHO POŽEHNANIA Túto modlitbu som našla v jednej veľmi starej modlitebnej knižke... Požehnaj a od všetkého zlého ma tejto noci ochráň všemohúci a milosrdný Boh † Otec, Boh † Syn, Boh …More
MODLITBA VEČERNÉHO POŽEHNANIA

Túto modlitbu som našla v jednej veľmi starej modlitebnej knižke...

Požehnaj a od všetkého zlého ma tejto noci ochráň všemohúci a milosrdný Boh † Otec,
Boh † Syn, Boh † Duch Svätý.

Ó Najsvätejšia Trojica, požehnaj tiež všetkých mojich príbuzných a známych,
duchovných i telesných dobrodincov,
priateľov aj nepriateľov.

Ochraňuj a opatruj svojho námestníka na zemi, Svätého Otca,
nášho biskupa a všetkých duchovných
aj svetských predstavených.

Prispej k pomoci všetkým chudobným,
zarmúteným, opusteným,
chorým a trpiacim,
poteš väzňov,
ochráň cestujúcich.
obráť neveriacich,
naprav hriešnikov.

Buď milostivý aj dušiam trpiacim v očistci,
zvlášť dušiam mojich zomrelých rodičov,
príbuzných, priateľov a dobrodincov
a uveď ich do večného života.

Ježiš, Mária, Jozef, do vašej ochrany odovzdávam svoje telo i dušu!
Ježiš, Mária, Jozef, buďte mi na pomoci v poslednom boji!
Ježiš, Mária, Jozef, s vami nech odpočiniem vo svätom pokoji. Amen.

Masima

Dôverujem-a-verím
Metod
Marieta, denne ruženec, breviár, anjel Pána, korunku Božieho milosrdenstva a večer spytovanie svedomia