Shinzo Abe, zavraždený po domácky vyrobenou brokovnicou, žial, po svojej smrti šiel naveky do pekla

(Shinzo Abe vo veku 67 rokov bol zavraždený v meste Nara, obrázok na ľavo; a obrázok v pravo - bývalý ministerský predseda Japonska počas rituálu …
Sedevakantistický kanál
Ľudia by sa mali modliť každý deň 15 dekád sv. Ruženca. Modlenie sa Ruženca a Zdravás Mária regulérne počas dňa dodá ľuďom milosti, aby videli pravdu a konali Božiu vôľu.