01:48:17
tommy1
39
Niedziela Słowa Bożego: Msza św. pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka