Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks1.4K

Usłyszała o Nim kobieta, której córeczka była opętana przez ducha nieczystego (Mk 7, 24-30)

sters