Stylita
38612
Stylita
Svátek slaví sv. Alžběta Uherská
Svatá Alžběta, nazývaná Uherská (vzhledem k svému původu) nebo též Durynská (kvůli zemi, kam se provdala), se narodila v uherském městě Poszonyi, dnešní Bratislavě, roku 1207. Jejím otcem byl uherský král Ondřej. Již jako mladá byla zasnoubena s Ludvíkem, dědicem durynského vévodství. Ve čtrnácti letech se za něj také provdala a brzy se stala matkou jednoho syna …More
Svátek slaví sv. Alžběta Uherská
Svatá Alžběta, nazývaná Uherská (vzhledem k svému původu) nebo též Durynská (kvůli zemi, kam se provdala), se narodila v uherském městě Poszonyi, dnešní Bratislavě, roku 1207. Jejím otcem byl uherský král Ondřej. Již jako mladá byla zasnoubena s Ludvíkem, dědicem durynského vévodství. Ve čtrnácti letech se za něj také provdala a brzy se stala matkou jednoho syna a dvou dcer.
Roku 1227 však Ludvík Durynský umírá v Otrantu, kde čekal na loď do Palestiny. Alžběta pak odešla nejprve do Eisenachu, pak na hrad Pottenstein a nakonec do Marburgu, kde nechala na vlastní náklady zřídit nemocnici. Zde se sama věnovala péči o nemocné coby františkánská terciářka a žila v naprosté chudobě – na tom měli svůj podíl i její příbuzní, kteří ji po manželově smrti bezostyšně oškubali. Její zpovědník dosvědčoval: „Jedny živila, druhým stlala lůžko, další nosila v náručí a neustále se bez chvíle odpočinku věnovala péči o potřebné.“
Svatá Alžběta zemřela v Marburgu 17. listopadu 1231. Mnozí její současníci volali po její kanonizaci, k níž došlo velice záhy – již roku 1235 ji za svatou prohlásil papež Řehoř IX.
zdroj: proglas.cz/svatek/?date=11_17
U.S.C.A.E.
Ján Zlatoústy Toto je proti markionistom, lebo aj Kristus vraví: „Priveďte mojich nepriateľov a pobite ich predo mnou,“ hoci oni vravia, že Kristus je dobrý a Boh Starého zákona zlý. Otec a Syn však zjavne robia to isté: Otec posiela vojsko do vinice a Syn dáva pred sebou zmasakrovať nepriateľov. A toto podobenstvo, ktoré sa píše u Lukáša, je iné než podobenstvo o talentoch u Matúša (Mt 25,14-30…More
Ján Zlatoústy Toto je proti markionistom, lebo aj Kristus vraví: „Priveďte mojich nepriateľov a pobite ich predo mnou,“ hoci oni vravia, že Kristus je dobrý a Boh Starého zákona zlý. Otec a Syn však zjavne robia to isté: Otec posiela vojsko do vinice a Syn dáva pred sebou zmasakrovať nepriateľov. A toto podobenstvo, ktoré sa píše u Lukáša, je iné než podobenstvo o talentoch u Matúša (Mt 25,14-30). Tu dostali rovnako a mali rozličný zisk, lebo z jednej míny, ktorú dostali, jeden získal päť talentov a druhý desať, no u Matúša naopak: kto dostal dve, pridal dve, a kto päť, pridal ten istý počet. Preto aj dostávajú nerovnakú odmenu.
Alexandra Ritzová
Otec nebeský dává každému ne podle jeho přirozených schopností, nýbrž podle svého milosrdenství a své blahovůle. Doba života je nám Pánem dopřána k tomu, abychom vzrůstali ve víře a milosti, a ne abychom se oddávali nečinnosti. A kde je spravedlivý požadavek, to ještě není tvrdost. Všichni náležíme Pánu, každý je osobně odpovědný za to, jak použil darů daných mu Bohem k nabytí věčné spásy. …More
Otec nebeský dává každému ne podle jeho přirozených schopností, nýbrž podle svého milosrdenství a své blahovůle. Doba života je nám Pánem dopřána k tomu, abychom vzrůstali ve víře a milosti, a ne abychom se oddávali nečinnosti. A kde je spravedlivý požadavek, to ještě není tvrdost. Všichni náležíme Pánu, každý je osobně odpovědný za to, jak použil darů daných mu Bohem k nabytí věčné spásy. Právem bude na nás požadovat užitek z nich. Kdo dobře užil větších milostí, zasluhuje, aby mu bylo přidáno.
U.S.C.A.E.
17. novembra

Tu sa mu zjavil Pánov anjel; stál na pravej strane kadidlového oltára. Keď ho Zachariáš zbadal, zľakol sa a zmocňovala sa ho hrôza. Ale anjel mu povedal: „Neboj sa, Zachariáš, lebo je vyslyšaná tvoja modlitba. Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján (Lk 1, 11-13).

Čítanie z homílie nášho otca, svätého Hieronyma, na evanjelium podľa Jána (Hom. In Joannem):

„Ján …More
17. novembra

Tu sa mu zjavil Pánov anjel; stál na pravej strane kadidlového oltára. Keď ho Zachariáš zbadal, zľakol sa a zmocňovala sa ho hrôza. Ale anjel mu povedal: „Neboj sa, Zachariáš, lebo je vyslyšaná tvoja modlitba. Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján (Lk 1, 11-13).

Čítanie z homílie nášho otca, svätého Hieronyma, na evanjelium podľa Jána (Hom. In Joannem):

„Ján bolo jeho meno“ (Jn 1, 6). V jeho mene je ohlásená milosť, lebo prvá časť jeho mena poukazuje na Boha, druhá časť poukazuje na milosť. Ján bolo jeho meno. Skutočne právom nosí toto meno. A prečo ho nosí právom? Lebo mu bola daná väčšia milosť, vďaka ktorej hľadal múdrosť na púšti a pripravoval sa výlučne na príchod Krista. A pretože má ohlasovať Krista, skoro vyrastá na púšti, nechce žiť uprostred ľudí, ale hľadá múdrosť na púšti, v spoločnosti anjelov. Ján vedel stále, že má prísť Kristus a vedel to nielen od detstva. Spoznal Krista už v lone jeho matky a pozdravil ho, ako sa píše v závere rozprávania: Radosťou sa zachvelo dieťa v lone jeho matky (Lk 1, 41). Vystúpil človek, Bohom poslaný. Na počiatku bolo Slovo. Slovo nie je poslané; človek však je poslaný Bohom. A preto čokoľvek človek vysloví, je to akoby sme počuli toho, ktorý ho poslal, lebo vraví: „Kto vás prijíma, mňa prijíma“ (Mt 10, 40). Totiž v osobe toho, kto je poslaný, prijímame a uctievame si toho, kto ho posiela.

Stichiry, 4. hlas:

Svätý Zachariáš vykonával kňazskú službu * vo vnútri Božieho chrámu * a predkladal modlitby ľudu * nadovšetko štedrému Dobrodincovi, * keď uvidel Božieho anjela, ako mu hovorí: * „Tvoja modlitba i prosby boli vypočuté, * dôveruj, starec, a nebuď neveriaci, * lebo budeš mať chlapca, svätého Predchodcu, * najväčšieho zrodeného zo žien; * on sám pôjde pred Kristom * s Eliášovým Duchom a mocou.

Verš: A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho.

„Čudne sa mi zjavuješ, * tak vo videní ako aj v slove, * si neobyčajný rečou i zvestovaním.“ * Tak mu Zachariáš protirečil. *„ Lebo aj ja som prišiel prosiť o spásu ľudu, * a nie preto, aby som prijal dieťa, ako to ty hovoríš. * Domnievam sa, že moje prosby sa nezhodujú s tvojimi slovami * a myslím, že nevravíš pravdu. * Akože sa stane to, čo vravíš? * Veď Alžbeta je neplodná * a ja, ako vieš, som starec“.

Verš: Aby sme mu bez strachu slúžili vo svätosti a spravodlivosti pred jeho tvárou, po všetky dni nášho života.

„Prečo neveríš mojim slovám, Zachariáš, * a hovoríš, že moja dobrá správa je falošná? * Ja, ktorý pri tebe stojím, som Boží archanjel * a hovorím ti, čo mi bolo prikázané. * A pretože si pochyboval a neuveril, * budeš hluchý a nemý, * dokiaľ neuvidíš božské uskutočnenie mojich slov, * kým ti totiž Alžbeta neporodí * Hlas Slova, veľkého Predchodcu. * Vtedy sa ti jazyk rozviaže * a budeš blahoslaviť Izraelovho Boha“.

Časoslov gréckokatolíka

perfektne ukázaná katolicita
Martina Bohumila Lutherová
`Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má deset hřiven!'

Pozor! Abyste si to nevyložili po římskokatolicku. A to tak, že
kdo má více nicků na gtv ,tomu bude přidáno. :-((
Či kdo má více duší pokřtěných ,získaných po římsku -nasilím
i genocidou /např.indiánů či takto:youtube.com/results?search_query=krysí+díry-ustachovci/ :-(((
Martina Bohumila Lutherová
Stylita lajkl si toto níž, můžeš mě to prosí přeložit do češtiny
o co tam jde.? Ď.
....a viem základ odporu a uznávam ho sám to hnutie nenávidím
ekans
samovýklad ducha biskupa Dohnala
U.S.C.A.E.
no je ulítlý ale toto je ostríkovsko-adventistická zmeska viem bezpečne že Dohnal s pojmom Teotokos žiadny problém nemá pani Eva už ide svoje dokonca aj mimo pôvodcu jej rebélie a ja viem v čom všetkom je mimo ale v tomto Dohnal mimo nie je ale u spásnej Viery platí všetko alebo nič
U.S.C.A.E.
dokonca to v tomto prípade nie je ani samovýklad kánonických kníh ale hádže tu veci údajne z apokryfu aj to pochybného
apredsasatoci
ekans Začínam tá podozrievať, že ti Dohnal ženu prebral!
U.S.C.A.E.
ja viem základ odporu a uznávam ho sám to hnutie nenávidím nie ľudí to hnutie z pekla a ešte sa kryje Bohom Duchom Svätým
ekans
původ toho všeho je tzv. KCHO
Martina Bohumila Lutherová
Kniha Henochova 1. + 2. /48/

10. V den jejich zániku bude na zemi klid: Padnou a nepovstanou; nebude nikoho, kdo by je uchopil a pozvedl, vždyť zapřeli Pána duchů a jeho Pomazaného. Jméno Pána duchů budiž pochváleno.
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Bohumila mimo ako stále. 😂
Martina Bohumila Lutherová
Opravdu s vámi nebudu bojovat. to není moje poslání
a jak na moje obecné, ne osobní - slova reagujete
padá na vaše bedra.
S Bohem.
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
😂 😂🙋🙋
ekans
To jsme rádi Evo, běž si po svých ženských povinnostech, k tomuto údělu tě Pán Bůh povolal, máš vnuky, tak se starej.
Martina Bohumila Lutherová
`Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má deset hřiven!'

Pozor! Abyste si to nevyložili po římskokatolicku. A to tak, že
kdo má více nicků na gtv ,tomu bude přidáno. :-((
Či kdo má více duší pokřtěných ,získaných po římsku -nasilím
i genocidou /např.indiánů či takto:youtube.com/results?search_query=krysí+díry-ustachovci/ :-((( 🤕
Stylita
Martina Bohumila Lutherová
Každý z nás může být Matkou Kristovou,
Vždyť to říká sám Pán Ježíš.
Stylita
Марие, Дево Чистая, Пресвятая Богородице,
Радуйся Невесто Неневестная.
Царице Мати Дево, Руно всех покрывающее,
Радуйся Невесто Неневестная.
Превысшая Небесных Сил, Нетварное Сияние.
Радуйся Невесто Неневестная.
Ликов девичьих Радосте, и Ангелов Превысшая,Радуйся Невесто Неневестная.
Небес Честная Сило, и Свете паче все светов,
Радуйся Невесто Неневестная.
честнейшая…More
Марие, Дево Чистая, Пресвятая Богородице,
Радуйся Невесто Неневестная.
Царице Мати Дево, Руно всех покрывающее,
Радуйся Невесто Неневестная.
Превысшая Небесных Сил, Нетварное Сияние.
Радуйся Невесто Неневестная.
Ликов девичьих Радосте, и Ангелов Превысшая,Радуйся Невесто Неневестная.
Небес Честная Сило, и Свете паче все светов,
Радуйся Невесто Неневестная.
честнейшая Владычице всех Небесных Воинств,
Радуйся Невесто Неневестная.
Всех праотцев Надеждо, пророков Исполнение,Радуйся Невесто Неневестная.
В подвизех Ты - Помоще, Кивоте Бога Слова,
Радуйся Невесто Неневестная.
И девам - Ликование, и матерем - Отрадо,
Радуйся Невесто Неневестная.
Целомудрия Наставнице, душ наших Очищение,
Радуйся Невесто Неневестная.
Покрове ширший облака, и страждущих Пристанище,
Радуйся Невесто Неневестная.
Немощных Покров и Заступнице, Надеждо ненадежных,
Радуйся Невесто Неневестная.
Марие - Мати Христа - Истиннаго Бога,
Радуйся Невесто Неневестная.
Ааронов Жезле Прозябший, Сосуде тихой радости,
Радуйся Невесто Неневестная.
Всех сирых и вдов Утешение, в бедах и скорбех - Помоще,
Радуйся Невесто Неневестная.
Священная и Непорочная, Владычице Всепетая,
Радуйся Невесто Неневестная.
Приклони ко мне милосердие Божественнаго Сына,Радуйся Невесто Неневестная. Ходайце спасения, припадая взываю Ти: Радуйся Невесто Неневестная.
U.S.C.A.E.
áno Matkou Božou môžeme byť doslovne ehm však telo si Boh Syn predsa zobral z každého z nás a Vtelil sa hypostatickým spojením dvoch prirodzeností v jednej Osobe predsa v každom z nás že toto nevieme 😊 a páči sa mi to aj som to dával na GTV toto je dedičstvo ktoré si uchovali patrí im za to česť
Martina Bohumila Lutherová
Matka Kristova -Maria -má tu velkou přednost před
námi,
že je nanebevzatá/když mohl být Henoch,
Mojžíš, Eliáš, proč ne Maria/ A lidé se na ni rádi
obracejí ,aby se přimuvila u svého Syna.
Proto se už může trvale radovat protože vítězstí
patří jejímu Synu našemu Pánu Ježíši Kristu.
Ovšem římskokatolíci ji používají jako zástěrku
a to je jim nic platně- odmítají Pravdu o Synu člověka.
U.S.C.A.E.
a takýto hnusní sú aj v pravosláví a aj klasický protestantizmus má Krista za Boha a človeka súčasne a dokonca to veril aj Ján Hus no strašné dačo 😊 a to ešte tak nehorázne veríme že vždy Bohom bol

práve rozumkovanie bráni veriť v článok Viery o Materstve Božom to je tajomstvo že Žena čiže Božie stvorenie sa mohla stať Matkou Stvoriteľa to presahuje rozum tu si človek s rozumom nevystačí treba …More
a takýto hnusní sú aj v pravosláví a aj klasický protestantizmus má Krista za Boha a človeka súčasne a dokonca to veril aj Ján Hus no strašné dačo 😊 a to ešte tak nehorázne veríme že vždy Bohom bol

práve rozumkovanie bráni veriť v článok Viery o Materstve Božom to je tajomstvo že Žena čiže Božie stvorenie sa mohla stať Matkou Stvoriteľa to presahuje rozum tu si človek s rozumom nevystačí treba mu milosť Viery
U.S.C.A.E.
dokonca ani nestórius netvrdil že Kristus prestal byť Boh alebo podobný nezmysel tam bol iný problém
Martina Bohumila Lutherová
ZDE O SYNU ČLOVĚKA-což mě vlemi potěšilo, Pán Ježíš věděl kde je o Něm řeč v Písmech.
Kapitola 46
1. Uviděl jsem tam jednoho, jenž byl Hlavou dnů a jehož vlasy byly bílé jako vlna; s ním byla ještě jiná bytost, jež měla lidskou tvář plnou dobroty, jako mají svatí.
2. I zeptal jsem se anděla, který mě doprovázel a ukazoval mi všechny skryté věci, na tohoto Syna člověka, kdo to je, odkud přišel…More
ZDE O SYNU ČLOVĚKA-což mě vlemi potěšilo, Pán Ježíš věděl kde je o Něm řeč v Písmech.
Kapitola 46
1. Uviděl jsem tam jednoho, jenž byl Hlavou dnů a jehož vlasy byly bílé jako vlna; s ním byla ještě jiná bytost, jež měla lidskou tvář plnou dobroty, jako mají svatí.
2. I zeptal jsem se anděla, který mě doprovázel a ukazoval mi všechny skryté věci, na tohoto Syna člověka, kdo to je, odkud přišel a proč jde spolu s Hlavou dnů.
3. On mi odpověděl: "Toto je Syn člověka, Spravedlivý, u něhož spravedlnost bydlí, a který vyjevuje všechna tajemství toho, co je skryto, neboť Pán duchů ho vyvolil. Jeho podíl před Pánem duchů navždy předčil vše bezúhonností.
4. A tento Syn člověka, kterého jsi právě spatřil, pozvedne krále a mocné z jejich stolic a silné z jejich trůnů. Povolí otěže silných a na prach rozdrtí zuby hříšníků
Martina Bohumila Lutherová
Co to tam meleš ty bezbožníku mike. Kristu Pán praví
já a Otec jsem jedno....nerozumíš tomu ,litera ti to
nevyjeví.
U.S.C.A.E.
len prečo potom Kajfášovi Pán Ježiš Kristus povedal áno to čo si sa spýtal TO SOM je mi divné keď ma nazve bezbožníkom niekto kto zapiera Božstvo Krista som z toho zmätený kto je tu vlastne BEZbožník 😊
Stylita
Nestorios se stavěl proti označení Panny Marie jako theotokos, neboť se domníval, že zpochybňuje ve skutečnosti Ježíšovo božství. Marii považoval za matku pouze lidské části Ježíšovy osobnosti (lidské přirozenosti). Cyril Nestoriovi vytýkal, že tak vlastně popírá vtělení Boha v Ježíši Kristu, a že z Ježíše vytváří dvě rozlišené osoby. Roku 1895 však byl nalezen spis Liber Heraclidis, který …More
Nestorios se stavěl proti označení Panny Marie jako theotokos, neboť se domníval, že zpochybňuje ve skutečnosti Ježíšovo božství. Marii považoval za matku pouze lidské části Ježíšovy osobnosti (lidské přirozenosti). Cyril Nestoriovi vytýkal, že tak vlastně popírá vtělení Boha v Ježíši Kristu, a že z Ježíše vytváří dvě rozlišené osoby. Roku 1895 však byl nalezen spis Liber Heraclidis, který Nestorios sepsal ke sklonku svého života. V knize odmítá herezi, z níž byl obviněn, a jeho popis Krista se velmi podobá formuli Chalkedonského koncilu roku 451. Z nálezu je jisté, že Nestorios neučil o dvou osobách v Kristu, a tudíž nezastával nauku označovanou jako nestoriánství.
wikipedia.org/wiki/Nestorios
U.S.C.A.E.
ja tak zvláštne chápem to sme jedno sme dve odlišné osoby a sme jeden Boh dokonca sú tri a Je to Jeden Boh a toto nevyskúma nik ani Matka Božia ani Anjeli to je Tajomstvo samého Boha iba On sám seba chápe v Trojjedinosti
Martina Bohumila Lutherová
😍To je nádhera ta Henochova kniha. Nedivím se, že římanům NEVONÍ 🥵
Kniha Henochova 1. + 2.

Kapitola 48

2. Tehdy byl právě pojmenován Syn člověka v přítomnosti Pána duchů a jeho jméno bylo vysloveno před Hlavou dnů.
3. Dříve než byly stvořeny slunce a přírodní úkazy, dříve než vznikly nebeské hvězdy, bylo před Pánem duchů vysloveno jeho jméno.
4. On bude berlou spravedlivých, o niž se budo…More
😍To je nádhera ta Henochova kniha. Nedivím se, že římanům NEVONÍ 🥵
Kniha Henochova 1. + 2.

Kapitola 48

2. Tehdy byl právě pojmenován Syn člověka v přítomnosti Pána duchů a jeho jméno bylo vysloveno před Hlavou dnů.
3. Dříve než byly stvořeny slunce a přírodní úkazy, dříve než vznikly nebeské hvězdy, bylo před Pánem duchů vysloveno jeho jméno.
4. On bude berlou spravedlivých, o niž se budou opírat, aby neupadli, bude světlem národům a nadějí těm, jejichž srdce je v úzkostech.
5. Všichni, kdož bydlí na zemi, budou před ním padat na kolena, aby se mu klaněli. Budou mu chvalořečit a velebit ho. Písněmi budou oslavovat Pána duchů.
6. Proto byl vyvolen a před ním na věky ukryt ještě před stvořením světa.
7. Moudrost Pána duchů ho zjevila svatým a spravedlivým
...................
Martina Bohumila Lutherová
Stylita-Nestorios
Vidíš co dělá ta jejich liturgická litera, zapoměli na srdce
a hledají hnidy tam kde nejsou. Škoda mluvi či se zaplétat
od jejich pletek s literami. 🤕 🥳
U.S.C.A.E.
neviem či nestórius svoju herézu nakoniec odmietol a záväzne to by ho zavolali z vyhnanstva a nestalo sa a ak by ju nezastával nevznikol by rozkol stojaci presne na tom za čo nestória odsúdili mne to pripadá ako neskorší podvrh ten list ak by nik nič také nezastával čo vlastne potom riešili v Efeze?
Martina Bohumila Lutherová
Kapitola 49 - Stále řeč o Synu člověka čili Pánu Ježíši Kristu-poslyšte jaká chvála je mu
vzdávaná,ale římanům to nebylo dost dobré. Žeby měli jiné plány nevím.


1. Neboť moudrost je vylita jako voda a sláva před ním na věky trvá. Neboť je mocný ve všech tajích spravedlnosti, takže nespravedlnost zajde jako stín, který nemá žádného trvání; vždyť Vyvolený stojí před Pánem duchů a jeho sláva trvá…More
Kapitola 49 - Stále řeč o Synu člověka čili Pánu Ježíši Kristu-poslyšte jaká chvála je mu
vzdávaná,ale římanům to nebylo dost dobré. Žeby měli jiné plány nevím.


1. Neboť moudrost je vylita jako voda a sláva před ním na věky trvá. Neboť je mocný ve všech tajích spravedlnosti, takže nespravedlnost zajde jako stín, který nemá žádného trvání; vždyť Vyvolený stojí před Pánem duchů a jeho sláva trvá po všechny věky a jeho moc přečká všechna pokolení.
2. V něm přebývá duch moudrosti a duch toho, jenž propůjčuje vědění, duch rozumu a síly i duch těch, kdo zesnuli ve spravedlnosti.

3. A on bude soudit skryté věci a nikdo nebude moci před ním vyslovit plané slovo, neboť on je Vyvolený z vůle Pána duchů. 😍
Kniha Henochova 1. + 2.
Martina Bohumila Lutherová
Velmi zajímavá je spojení psané červeně.
Požehnaný den přeji, a radujme se, ať má
z nás Matka Páně radost. :-)

. V něm přebývá duch moudrosti a duch toho, jenž propůjčuje vědění, duch rozumu a síly i duch těch, kdo zesnuli ve spravedlnosti.
Stylita
Z denní liturgie

Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
liturgie.cz/misal/08sanctoral/11_17.htm
liturgie.cz/misal/06mezidobi/33_03.htm

1. čtení:
Čtení z druhé knihy Makabejské.
Přihodilo se, že zajali sedm bratrů s jejich matkou. Král je dal mrskat biči a volskými řemeny, aby je přinutil jíst zakázané vepřové maso. Nadmíru je hodná obdivu a slavné památky jejich matka: v jediném dni viděla …More
Z denní liturgie

Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
liturgie.cz/misal/08sanctoral/11_17.htm
liturgie.cz/misal/06mezidobi/33_03.htm

1. čtení:
Čtení z druhé knihy Makabejské.
Přihodilo se, že zajali sedm bratrů s jejich matkou. Král je dal mrskat biči a volskými řemeny, aby je přinutil jíst zakázané vepřové maso. Nadmíru je hodná obdivu a slavné památky jejich matka: v jediném dni viděla hynout sedm synů, ale snášela to statečně, protože důvěřovala v Boha. Plná ušlechtilosti povzbuzovala každého z nich rodnou řečí a ženskou povahu zocelila mužským smýšlením. Řekla jim: „Nevím, jak jste se objevili v mém lůně, neobdařila jsem vás duchem a životem, neuspořádala jsem údy nikoho z vás. Proto Stvořitel vesmíru, který utváří vznik člověka, který dává původ všem bytostem, vám znovu ve svém milosrdenství dá ducha a život, když o sebe nebudete dbát z lásky k jeho zákonům.“ Antioch v domnění, že jím (matka) opovrhuje, a s podezřením, že ho tupí, přemlouval zbylého nejmladšího syna nejen slovy, ale i přísahou se zavázal, že ho učiní bohatým a šťastným, když odpadne od otcovských zákonů, ano že ho udělá svým přítelem a svěří mu vysoký úřad. Když tomu jinoch nevěnoval pozornost, dal král zavolat matku a domlouval jí, aby se stala jinochovi rádkyní k záchraně. Po mnohých domluvách souhlasila, že svého syna přemluví. Naklonila se k němu a na výsměch krutému tyranu takto promluvila rodnou řečí: „Synu, smiluj se nade mnou! Devět měsíců jsem tě nosila v lůně, po tři roky jsem tě kojila, starala jsem se o tvé vychování a výživu až do tvého nynějšího věku. Prosím tě, synu, pohleď na nebe a na zem, podívej se na vše, co je na nich! Věz, že Bůh to neudělal z věcí, které byly před tím. I lidský rod má stejný původ. Neboj se tohoto kata, buď hoden svých bratří a přijmi smrt, ať tě znovu naleznu s tvými bratry v čas milosrdenství.“ Sotva domluvila, jinoch pravil: „Na co čekáte? Neposlechnu rozkazu krále, poslouchám rozkazu Zákona, který byl dán Mojžíšem našim otcům. Ale ty, který sis na Židy vymyslel kdejaké soužení, neujdeš rukám Božím!“
2Mak 7,1.20-31

Žalm:
Až procitnu, nasytím se pohledem na tebe, Hospodine!

Slyš, Hospodine, spravedlivou žádost,
všimni si mého nářku,
popřej sluchu mé modlitbě z bezelstných rtů!

Mé kroky pevně setrvaly na tvých stezkách,
nezakolísaly mé nohy.
Volám k tobě, protože mě vyslyšíš, Bože,
popřej mi sluchu, slyš mé slovo!

Opatruj mě jako zřítelnici oka,
do stínu svých perutí mě ukryj.
Já však ve spravedlnosti uzřím tvou tvář,
až procitnu, nasytím se pohledem na tebe.
Zl 17

Evangelium:
Lk 19,11-28