magdapp
3733
Agnus
Agnus
Pasterze prowadzą Polskę na Golgotę! Gdzie ich wiara w żywego Pana Jezusa? Gdzie poczucie odpowiedzialności za zbawienie dusz? Nadejdzie czas, kiedy Bóg nie pozwoli szydzić ze Swoich praw. Polskie władze świeckie i duchowne odmawiają Bogu należnego Mu miejsca z życiu Narodu. Nie ujdzie to bezkarnie!!! Niestety zapłacą za to i ludzie dobrej woli, którzy chcą żyć według Dekalogu.
Boże, miej Polskę …More
Pasterze prowadzą Polskę na Golgotę! Gdzie ich wiara w żywego Pana Jezusa? Gdzie poczucie odpowiedzialności za zbawienie dusz? Nadejdzie czas, kiedy Bóg nie pozwoli szydzić ze Swoich praw. Polskie władze świeckie i duchowne odmawiają Bogu należnego Mu miejsca z życiu Narodu. Nie ujdzie to bezkarnie!!! Niestety zapłacą za to i ludzie dobrej woli, którzy chcą żyć według Dekalogu.
Boże, miej Polskę w opiece!
Maryjo, Królowo Polski! Broń swych dzieci!

Kto może niech rozpowszechnia wśród znajomych niniejszy link. Uświadamiajmy innych, że wciąż są ludzie, którzy walczą o duchowe panowanie Jezusa Chrystusa nad naszym krajem.
alanowa
ks.Jaklewicz "sprawa sposobu przyjmowania Komunii św. budzi większe emocje niż jest tego warta..".Ks.Jaklewicz po swojemu wierzy w Chrystusa tak jak i członkowie Episkopatu..Co z nami będzie??