Clicks83
Stano Kobella

Problém a Riešenie

1. decembra 2021

Problém, ktorý mnohí majú, je ten že Nemajú Osobný Vzťah Lásky S Ježišom. Zaoberajú sa len s Náboženstvom, s mŕtvymi náboženskými praktikami. Preto tiež nepoznajú Ježiša Reálne. Nepočujú Jeho Hlas a Nenasledujú Ho, Jeho Cestu a preto tiež Nie sú v Ježišovej Dokonalej Vôli.

Je to naša voľba. Rozhodujeme sa pre seba. Ježiš nás volá, ale je to na nás, či Ho Poslúchame. Máme slobodnú vôľu. Músime byť Múdri a Nie hlúpi. Za náš Vzťah S Ježišom a za naše každodenné Kráčanie S Ním máme svoju Zodpovednosť my a Nie niekto iný. satan bol veľmi chytrý a zviedol mnohých Na Scestie, Preč Od Ježiša s Náboženstvom, s mŕtvymi náboženskými praktikami, cirkevným klamstvom. Ježiš Nie je Rozdelený, cirkvi sú. Ježiš Nežije v ľuďmi postavených budovách z kameňa a malty, ale v našich srdciach. My sme Ježišove Chrámy a On Žije Vnútri nás. My sami sme Jeho pravá Cirkev. Toto je problém s mnohými, oni bežia od jedného cirkevného klamstva k ďalšiemu, ale Nikdy Nebežia k Ježišovi, Tomu, O Ktorom to celé je. Preto sú zvedení, vo tme a stratení. Ak sa neprebudia a neuvedomia si to a nebudú Bežať k Ježišovi, nášmu Jedinému Dobrému Pastierovi, zostanú stratení.

Musíme sa Pokorne Podriadiť úplne Ježišovi a Jeho Autorite. On nás Nikdy Nebude Nútiť. Musíme byť ochotní Zaprieť seba, zdvihnúť náš kríž každý deň, a nielen v niektoré dni a NASLEDOVAŤ JEŽIŠA, Jeho Cestu, ako nás On Sám Usmerňuje a Vedie, aby sme mohli byť v Jeho Dokonalej Vôli, v Jeho Pláne a Účele pre nás. Staň sa Ježišova Vôľa, Nie naša vlastná alebo tá iných ľudí.

Preto musíme Počuť Ježišov Hlas a Hľadať, aby sme Prijímali Od Neho a potom Robiť, čo On Chce. Dáva nám naše vlastné Poverenia, Inštrukcie a Usmernenia, primerane k Jeho Plánu a Účelu. Vtedy budeme v Ježišovej Dokonalej Vôli a v Jednotnosti S Ním, v Duchu a v Pravde. Budeme Poznať Ježiša, Toho, V Ktorého Veríme a Uctievame, Reálne a Nikto nebude schopný Odlákať nás opäť Preč Od Ježiša. Budeme BEŽAŤ PREČ od všetkých cudzincov, Naspäť k Ježišovi, nášmu jedinému Dobrému Pastierovi. On nás Miluje a Stará sa o nás. Ježiš musí byť náš jediný Dobrý Pastier a musíme Ho Milovať a Ukázať Mu, že Ho milujeme. Nemôžeme to predstierať. Ježiš to vie. Záleží to na nás. Ak vieme, že máme problém, potom s ním musíme tiež niečo urobiť. Nemôžeme očakávať od iných, že to urobia za nás. Musíme prevziať Zodpovednosť za náš vlastný Osud.

Ježiš Žehnaj každého a drž nás v bezpečí v tomto čase.
(Kristína Boshoffová.)

Ježiš mu Povedal: „Ak Ja Chcem, aby on Zostal, dokým Prídem, čo teba do toho? TY MA NASLEDUJ.“ Ján 21:22.

Vtedy Ježiš Povedal Svojim Učeníkom: „Ak niekto Túži Prísť Za Mnou, nech Zaprie sám seba, Zodvihne svoj kríž a Nasleduje Ma.“ Matúš 16:24.

„A ten kto Neberie svoj kríž a Nenasleduje Ma, Nie je Ma Hoden.“ Matúš 10:38.


youtube.com/watch?v=0ZaQoO1Sk4c
Public domain