Clicks487
Libor Halik
3.10.2021 MUDr. Peková v H. Králové. Modleme se za MUDr. Žaloudíka, aby si nedal sebevražedně bodnout 3. vakcínu. Kdo můžeš pochopiti, pochop. Vhodné vyslechnout až do konce.
Public domain