Clicks19
vi.news

Cộng sản biết điều này: Chúa Kitô ném đá kẻ ngoại tình

Một sách giáo khoa tiếng Trung về đạo đức nghề nghiệp và luật cho các trường dạy nghề tuyên bố rằng Chúa Kitô đã ném đá người phụ nữ ngoại tình trong John 8 đến chết vì người muốn tôn trọng pháp luật, UcaNews.com đưa tin (22/9).

Tuy nhiên, trong nguyên văn John 8, Chúa Jesus Christ nói, “Hãy để người chưa từng phạm tội ném viên đá đầu tiên” và “hãy đi và đừng phạm tội nữa”.

Theo Phúc âm Cộng sản Trung Quốc, Chúa Jesus nói, "Tôi cũng là một tội nhân nhưng nếu luật pháp chỉ có thể được thi hành bởi những người đàn ông không tì vết, thì luật pháp sẽ chết."

Chủ nghĩa hợp pháp, chủ nghĩa cuồng tín và sự tàn ác thực sự là thương hiệu của chủ nghĩa Cộng sản.

#newsEosgdxsehq