Modlitba za dážď pre Slovensko. Pridajte sa

Modlitba za dážď pre Slovensko. Pridajte sa

Zamysleli ste sa už nad tým, ako Dávid písal žalmy? Sú dobrým príkladom modlitieb. Niektoré z nich sú lamenty.
Človek je niekedy naozaj smutný z toho, čo sa deje naokolo. Teraz nás určite bolí pohľad na vysušenú trávu. Neviem, ako inde na Slovensku, ale tu nepršalo ani tento týždeň, hoci predpovede boli mokrejšie…

Žalmisti sa netajili smútkom, ale neostali pri ňom. Taký lament začal oslovením Boha. Kde inde si má človek vyliať svoju bolesť a hľadať útočisko? Až potom prišla na rad ponosa. Ale nie bezuzdná kritika, ktorá valí horké slová ako lavínu a stelesňuje bezmocnosť spojenú s neverou. Ale my veríme v mocného Boha. Jemu adresujeme žiadosť. A hneď za tým vyjadríme dôveru. No a čím iným by sme mohli skončiť, ako chválou?

Nehovorím, že Boha donútime konať, keď sa modlitba podobá na žalm, ale skúsme sa občas inšpirovať biblickými príhovorcami a veľa sa naučíme. Tu je aj príklad – modlitba za dážď nielen do zeme, ale aj duchovný dážď oživenia:

Oslovenie
Ó, Pane, Ty vidíš príliš vysoké teploty a nízke zrážky. Vidíš, ako ľudia trpia a zvieratá tiež. Ty vidíš uschnutú trávu a zvädnuté kvety.
Viem, že práve hriech je prvou príčinou a Ty si spravodlivý. Duchovná suchota a srdcia rozpálené hriechom sú tiež problém, čo kvári našu zem a spôsobuje nám utrpenie.

Rímskym 8:19 Stvorenstvo zaiste s dychtivou túžbou očakáva zjavenie synov Božích. 20 Lebo márnosti bolo podrobené stvorenstvo, nie dobrovoľne, ale skrze Toho, ktorý ho podrobil v nádeji, 21 že aj samo stvorenstvo oslobodené bude z otroctva skazy do slávnej slobody detí Božích.
Synov hriechu je stále viac, ako synov Božích a Cirkev je na ústupe.

Ponosa
Dokedy budú ešte vädnúť telá aj duše? Dokedy budeme čakať na prebudenie?
Dokedy budú ľudia zabúdať, že Boh je darcom dažďa.
Dokedy ich nepremôžeš svojou láskou a mocou Ducha, aby spoznali hriech?
Dokedy budú spravodliví trpieť výsmech od vyznavačov hriechu?

Jeremiáš 5:23 Ale ľud tento má odbojné a vzdorovité srdce; odvrátili sa a odišli. 24 Nikdy si nepomyslia: Bojme sa Hospodina, svojho Boha, ktorý v pravý čas dáva pŕšku, jesenný i jarný dážď, zachováva nám týždne určené na žatvu. 25 Vaše viny toto narušili a vaše hriechy vás pripravili o blaho.

Žiadosť
Izaiáš 55:10 Lebo ako dážď a sneh padá z neba, a nevracia sa tam, ale napája zem, robí ju plodnou, úrodnou a dáva semeno rozsievačovi a jediacemu chlieb,
11 tak bude moje slovo, ktoré vychádza z mojich úst: nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná, čo sa mne páči, úspešne spraví, na čo ho posielam.
12 Vskutku, s radosťou vyjdete a v pokoji vás povedú; vrchy a kopce vypuknú pred vami v jasot a všetky stromy budú tlieskať.

Prosíme posielaj svoje slovo. Apeluj na duše ľudí. Prosím, posielaj pracovníkov do žatvy, aby ponúkali Evanjelium tým najlepším spôsobom. Prosím, očisťuj kazateľov, nech prinášajú čisté Slovo od Teba, nielen vlastné výmysly, nielen politickú propagandu, nielen znetvorené dogmy.

Posielaj aj fyzický dážď, nech sa príroda oživí a dáva nám radosť z Teba.
Ján 7:38 Ako Písmo hovorí: Rieky živej vody potečú z vnútra toho, kto verí vo mňa.

Prosíme, dávaj nám čistú vieru, bez ktorej sme prázdni, falošní a suchí. Dávaj, nech cez nás Duch Svätý pôsobí a posilňuje ostatných.

Jakub 5:17 Eliáš bol človek podrobený utrpeniu ako vy. Ale horlivo sa modlil, aby nepršalo, a nepršalo na zemi tri roky a šesť mesiacov. 18 A zase sa modlil, a nebo dalo dážď a zem vydala úrodu.

19 Bratia moji, ak niekto medzi vami zblúdi od pravdy, a iný ho obráti, 20 vedzte, že kto obráti hriešnika z jeho bludnej cesty, zachráni mu dušu od smrti a zakryje množstvo hriechov. Amen.

Prosíme prebúdzaj a povzbudzuj cirkev, aby podľa vzoru Eliáša, čo karhal kráľa Achaba, hľadala zblúdených a privádzala ich ku pravde.
Prosíme, dotýkaj sa všetkých nás strápených suchom a páľavou v duchu aj na zemi.

Dôvera
Abakuk 3:17 Hoci figovník nekvitne, ovocia niet na viničoch a sklame úroda olív, polia nedodajú potravu, ulúpené sú ovce z košiara a dobytka nieto v stajniach. 18 Ja radovať sa v Hospodinovi budem a jasať v Bohu mojej spásy. 19 Hospodin, Pán, je moja sila, On jeleními robí moje kroky a vyvedie ma na moje výšiny.

My ti dôverujeme, nech sa deje čokoľvek.
Joel 2:21 Neboj sa, zem, jasaj a teš sa, lebo Hospodin vykonal veľkú vec.
22 Nebojte sa, poľné zvieratá, lebo stepné pastviny sa zazelenajú, lebo stromy donesú ovocie, figovník a vinič vydá bohatú úrodu.
23 Deti Siona, jasajte; tešte sa z Hospodina, svojho Boha, veď dal vám spásonosný dážď, jesenný i jarný dážď ako prv.

Chvála
Žalmy 147:7 Spievajte vďaku Hospodinovi, ospevujte na citare nášho Boha,8 ktorý oblakmi zahaľuje nebesá a pripravuje dážď, rásť dáva tráve po vrchoch.9 On dáva pokrm dobytku a mladým krkavcom, čo krákaním žiadajú.
Ďakujem Ti už teraz, ó Bože za Tvoju starostlivosť o Zem, lebo bez Teba by určite už nebola, vlastne by nebola vôbec. Ďakujeme, že počúvaš naše prosby a môžeme dôverovať, že urobíš to, čo je najlepšie.
Modlitba za dážď | Modlitby.sk

Modlitba za dážď
Pán a Kráľ, Boh Abrahámov, dožič našej zemi dážď, aby tento ľud vedel, že Ty si Pán, Boh náš.

K: Polej vrchy zo svojej výsosti.
Ľ: A zem bude nasýtená ovocím Tvojej ruky.

Modlime sa: Nekonečný Bože, v Tebe žijeme, hýbeme sa a sme. Prosíme Ťa o potrebný dážď, aby sme mali všetko, čo potrebujeme pre časný život, a tak s väčšou dôverou túžili po večných hodnotách. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

modlitba.sk/?p=2047
Foto zdroj: Internet
Modlitba za dážď pre Slovensko. Pridajte sa
Peter(skala)
Modlitby bypočuté: na vychodnom Slovensku celu noc pršalo :) presne tak ako som si predstavoval - v noci, ked sa nepracuje a dobre spí 🤗 Vdaka Bohu a modliacim sa ...
Anton Čulen
Asi sa tam u vás zbožne modlilo viacej ľudí. Tu v Bratislave padlo asi toľko kvapiek, koľko ľudí podporilo pochod Hrdí na rodinu 🙏 👏 . Ale netreba sa vzdávať.... Boh chce aj našu vytrvalosť. Modlime sa ďalej......
Caesar
a k tomu treba spievat piesen za dazd: JKS 497 Otce nas nebesky, k tebe volame...
Otce nas nebesky, k tebe volame
v uzkosti a biede pomoc ziadame.

Zmiluj sa nad nami Pane Boze nas
tichym a potrebnym dazdom potes nas.

V spevníku JKS mame aj piesne za vyjasnenie: 496, za urodu: 495.
Ked mame takto piesne k dispozicii, treba ich pouzivat.More
a k tomu treba spievat piesen za dazd: JKS 497 Otce nas nebesky, k tebe volame...

Otce nas nebesky, k tebe volame
v uzkosti a biede pomoc ziadame.


Zmiluj sa nad nami Pane Boze nas

tichym a potrebnym dazdom potes nas.


V spevníku JKS mame aj piesne za vyjasnenie: 496, za urodu: 495.
Ked mame takto piesne k dispozicii, treba ich pouzivat.
Metod
Kedysi sa ľudia modlili a zapršalo, teraz nevedia a všetci vymýšľajú nezmysli ako príčinu, príde milosrdné Varovanie a po ňom už len Božia spravodlivosť!
Andrea Top
Ano, to sa už zabudli modliť. Len pochybujem, či sa do toho nemiešajú ludia.
U.S.C.A.E.
Zamyslime sa nad silou jej lásky vo veľkonočné ráno. Nezastrašili ju rímski vojaci – vojaci, ktorí v tmavých hodinách skorého rána boli slepí voči posvätnej skutočnosti, že strážia Božie Telo. Nezľakla sa ani váhy kameňa, ktorý bolo treba nejakým spôsobom odvaliť. Nevyviedli ju z miery ani anjeli, ktorí jej oznámili, že jej milovaný už nie je v hrobe. Táto láska bola taká cieľavedomá, že anjeli …More
Zamyslime sa nad silou jej lásky vo veľkonočné ráno. Nezastrašili ju rímski vojaci – vojaci, ktorí v tmavých hodinách skorého rána boli slepí voči posvätnej skutočnosti, že strážia Božie Telo. Nezľakla sa ani váhy kameňa, ktorý bolo treba nejakým spôsobom odvaliť. Nevyviedli ju z miery ani anjeli, ktorí jej oznámili, že jej milovaný už nie je v hrobe. Táto láska bola taká cieľavedomá, že anjeli nedokázali ani v najmenšom rozptýliť jej pozornosť; jej pozornosť si zaslúžili len do tej miery, do akej jej mohli pomôcť nájsť Ho.

Jej oddanosť bola odmenená. Bola prvým zaznamenaným svedkom v evanjeliách, ktorý videl nášho vzkrieseného Pána.

Svätý Gregor Veľký opísal vnútorný postoj Márie Magdalény vo veľkonočné ráno ako veľkú túžbu. Apoštoli odišli, ona sama vytrvala. Napriek tomu ho nespoznala, keď sa jej zjavil. Myslela si, že je to záhradník, v skutočnosti bol novým Adamom, ktorý znovu otvoril brány rajskej záhrady. Zavolal ju po mene a v tomto volaní k novému životu spoznala svojho Stvoriteľa a Vykupiteľa.

Môžeme si predstaviť, že by sa mu možno vrhla k nohám ako predtým, keby ju nebol zastavil. Možno by bola vyliala oleje, ktoré priniesla na dokončenie narýchlo vykonaného pohrebu, na Jeho prebodnuté ruky a nohy navrátené k životu. Ľahko si môžeme predstaviť Máriu Magdalénu, ako vo večnosti sa venuje pomazávaniu týchto slávnych rán, ktoré nám majú navždy pripomínať lásku, ktorou Boh miloval ľudstvo.

Jeho želaním však bolo, aby sa ho v tom čase nedotýkala, ale aby išla a oznámila apoštolom, že vstal z mŕtvych (pozri Jn 20,17).

Je to vlastne návod, ako pristupovať k Najsvätejšej Eucharistii. Nedotýkaj sa ma! A predsa bez toho, aby sa Ho dotkla, Ježiš úplne splnil túžbu duše Márie Magdalény.

Nadčasový príklad svätej Márie Magdalény - Christianitas

---

a súvisí to a veľmi a ešte aj schvaľovanie tých jedov a ešte tú potratom poškvrnenú ohavnosť nazval udalosťou na úrovni narodenia Vteleného Boha keby nás On vysušil do tla nemôžeme za mak protestovať