Ksenia
a to dopiero poczatek...................................
Tymoteusz
Jeden uczciwy w swojej wierze, a także w swojej pysze żyd pokazał, co tak naprawdę żydzi myślą o dialogu z chrześcijanami. Żydów nie interesuje żaden dialog z katolikami, tylko zdobywanie kolejnych przyczółków na terenach chrześcijańskich.
HOOI II
Z ZAGRANICY
Nienawiść Żydów do katolicyzmu i dyskryminacja katolików w Izraelu

prawy.pl/66670-nienawisc…
PiotrM
Krzyż jest zgorszeniem dla żydów i głupstwem dla pogan.
Weronika....S
Spotkania międzyreligijne, redukują, zgodnie z zasadami ekumenizmu, katolicyzm do jednej z wielu religii, a zapewne to rozzuchwaliło żyda, który ośmielił się usunąć krzyż. Nie jest to zbyt wielką niespodzianką, bo są przeciwnikami chrześcijaństwa, a krzyż to wyraz wiary i czci dla Chrystusa.
Piotrek pod
Krzyż i znak krzyża mają potężną moc i dlatego dzieci diabła go nienawidzą.